Průmysl

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, rafinérie 21.5.2018, 13:09
Zahájeno flérování z důvodu postupného najíždění výrobních jednotek po zarážce. Doba trvání události:
do 25.05. 2018

Unipetrol RPA, rafinérie 15.5.2018
V současné době probíhá po téměř dvouměsíční odstávce kralupské rafinerie opětovné najíždění zařízení do provozu. Bohužel tento proces může být nárazově doprovázen pachovými efekty či zvýšeným flérováním. Uvádění zařízení do provozu je prováděno v souladu s provozním řádem. Za všechny nežádoucí efekty se omlouváme. Děkujeme za trpělivost a porozumění.

MERO ČR, a. s. 3.4.2018
Dnes byla zahájena inspekce ropné nádrže H07 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Před vlastní inspekcí nádrže proběhne čištění, během kterého se mohou, v závislosti na klimatických podmínkách, uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. Proces čištění nádrže potrvá do 30. června 2018 s tím, že problematická fáze, kdy může být zápach detekován, proběhne zhruba v období od 9. – 30. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech aplikujeme moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby dopad na okolí byl minimální.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 2/2015.

SPOLANA a.s. a.s.

[Představení společnosti] [Životní prostředí] [Staré ekologické zátěže] [Provoz] [Produkty]

Životní prostředí

Zásady pro naplnění závazků v oblasti ochrany životního prostředí:

- hlásit se k programu Responsible Care
- monitorovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření vedoucí ke zlepšování
- realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů a snižování množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí
- zdokonalovat opatření ke snižování rizika vzniku havárií a jejich následků
- být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, kterýn podnik v oblasti životního prostředí podléhá
- snižováním materiálových a energetických nároků výroby nepřímo působit na snižování spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů
- věnovat odpovídající pozornost postupnému odstraňování starých ekologických zátěží společnosti
- prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu na životní prostředí s využitím různých forem poskytování informací
- aktivně se zapojovat do lokálních a regionálních aktivit orientovaných na ochranu životního prostředí a havarijní připravenosti

Společnost vlastní také certifikát dle ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií.

Zprávy o vlivu na životní prostředí

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2014

Responsible Care

Responsible Care SPOLANA a.s. a.s. má od roku 1994 právo používat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.

V září 2015 SPOLANA a.s. a.s. již poosmé obhájila osvědčení Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu ČR za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů dobrovolného programu, zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností, spojených s podnikáním společnosti.

Certifikát osvědčení Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii, vydané pro společnost SPOLANA a.s. a.s., naleznete zde.
Více informací o členství společnosti v programu Responsible Care zde: www.schp.cz.

Výsledky autorizovaných měření

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 1.-2.6.2017
(4.8.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 13.-14.3.2017
(4.4.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 5.-6.12.2016
(11.1.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 5.-6.9.2016
(4.1.2017)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 26.-27.7.2016
(30.9.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 10.-11.3.2016
(14.4.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 1.-2.12.2015
(12.1.2016)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 7.-8.9.2015
(7.10.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 27.-28.5.2015 (24.6.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 4.-5.3.2015 (24.3.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 8.-9.12.2014 (13.1.2015)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 4.-5.11.2014 (19.12.2014)

Stanovení imisních koncentrací rtuti v okolí areálu SPOLANA a.s. ze dne 23.-24.9.2014 (16.10.2014)


K výsledkům měření ze dne 23.-24.9.2014 připojujeme vyjádření vedoucí útvaru Životní prostředí společnosti SPOLANA a.s. Ing. Zuzany Komárkové:
"Na jedné ze čtyř monitorovacích stanic, konkrétně v Neratovicích, došlo k překročení doporučeného limitu pro imise rtuti. Vzhledem k tomu, že v daném období převládalo severozápadní proudění větru, tj. směrem od elektrolýzy Spolany k řece Labe mimo Neratovice, je velmi nepravděpodobným zdrojem SPOLANA a.s., s největší pravděpodobností bude na vině zvýšená činnost např. lokálních topenišť a případně dalších zdrojů znečišťování ovzduší."

Zdroj: www.SPOLANA a.s..cz