Průmysl

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 18.1.2019 09:29
Použítí fléry z důvodu plánované opravy zařízení kolony C 01. Doba trvání:3 hod.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 17.1.2019
Plánované odstavení a zaslepení vývěvy na jednotce VRU 3630 regenerace par zamezí cca na 1 hodinu chod jednotky. Plyny nebudou unikat, budou kumulovány v zařízení.

Unipetrol RPA s.r.o., rafinérie Kralupy - 10.1.2019
Odstavení plynojemu z důvodu výměny membrány. Systém jednotky rekuperace par (VRU) bude nadále provozován v automatickém režimu bez plynojemu. Výměnu a výrobu membrány bude provádět specializovaná odborná firma, událost potrvá 8-13 týdnů.Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).


Poslední aktualizace proběhla 12/2018.UNIPETROL RPA, s.r.o.

uniUNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4 500 lidí.

4. ledna 2017 - Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., dokončila integraci dceřiné společnosti Česká rafinérská do svých struktur. K 1. lednu 2017 společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., zanikla a v rámci Unipetrolu RPA vznikla nová organizační jednotka nazvaná UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod. Společnost Unipetrol RPA bude nadále usilovat o maximální vytížení výrobních kapacit obou tuzemských rafinérií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

Ekologie a environmentální politika

logoSpolečnost Unipetrol se v roce 1999 přihlásila k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. V letech 2000, 2003, 2005, 2007, 2011 a 2014 společnost opakovaně obhájila své závazky z plnění programu vyplývající a Svazem chemického průmyslu (SCHP ČR) jí bylo na základě úspěšné veřejné obhajoby propůjčeno oprávnění užívat logo programu.

S ohledem na charakter společnosti (centrála průmyslové skupiny Unipetrol) UNIPETROL, a.s., zahrnula do hodnocení rovněž aktivity a výsledky společností skupiny Unipetrol. Program Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care dále plní a pravidelně obhajuje společnost Unipetrol Doprava. Oprávnění užívat logo programu Responsible Care pro Unipetrol končí v říjnu 2017.

Environmentální politika

Zarybnění řeky Bíliny – spolupráce s Českým rybářským svazem rybyOd roku 2010 přispívá Unipetrol ke zlepšení zarybnění řeky Bíliny. V uplynulých letech se jednalo o výsadbu několik metrických centů ryb, zejména kapra, jelce jesena, plotice obecné, perlína ostrobřichého, okouna říčního, karase obecného a cejna velkého.

Sokol stěhovavý v Chemparku Záluží sokolJiž od r. 2011 instaluje skupina Unipetrol ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife speciální budky pro chráněného sokola stěhovavého v areálu Chempark Záluží. Instalací budek se zvýší možnost zahnízdění tohoto vzácného dravce. Unipetrol chrání sokola stěhovavého, který se usadil přímo v zálužském Chemparku.

Produkty

- Rafinérské produkty
- Petrochemické produkty
- Jiné

Výroční zprávy

Veškeré výroční zprávy naleznete zde.

Noviny SPOLU

Od 1/2015 vychází nový korporátní tisk SPOLU.
Jednotlivá čísla si je možné prohlédnout zde.

Mimořádná událost v rafinérii v Kralupech nad Vltavou

23.3.2018 - tisková zpráva "Unipetrol spolupracuje s policií a zahájil vlastní vyšetřování"

24.3.2018 - tisková zpráva "Unipetrol očekává, že provoz terminálu obnoví v následujících dnech"

27.3.2018 - tisková zpráva "Unipetrol dnes v plném rozsahu obnovil provoz distribučního terminálu"