Vánoční soutěž (1.11. - 1.12.2017)

soutěžEkologické centrum v Kralupech nad Vltavou ve spolupráci s AVE Kralupy s.r.o. připravilo sedmý ročník Vánoční soutěže o nejkrásnější vánoční motiv vyrobený z odpadního materiálu. Soutěž potrvá od 1. listopadu do 1. prosince 2017 a mohou se jí zúčastnit jak malé děti, předškoláci a školáci, tak i mládež a veřejnost. Více informací - zde.

Hotové práce osobně doručte do kanceláře ekocentra na Palackého nám. č. 6 (1. patro) nebo se na termínu předání domluvte s ekopradkyněmi ECK prostřednictvím Zelené linky 800 100 584.


Soutěž patronů (1.5. - 31.10.2017)

soutěž Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou v rámci projektu Kralupy – čisté město vyhlašuje „Soutěž patronů“ pro stávající i nové patrony projektu. Úkolem soutěžících bude podle dodaných instrukcí co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži je také pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích. Více informací - zde.

Hotové práce osobně doručte do kanceláře ekocentra na Palackého nám. č. 6 (1. patro) nebo se na termínu předání domluvte s ekopradkyněmi ECK prostřednictvím Zelené linky 800 100 584.