Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou

soutěžRok 2018 se nese v duchu celonárodních oslav, které připomínají 100. výročí od vzniku Československa a 25. výročí od vzniku České republiky. K těmto výročím bývá často vysazována lípa, náš národní strom. Proto se Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou rozhodlo uspořádat soutěž v mapování kralupských lip a dalších významných stromů ve městě. Soutěž je součástí projektu "Stromy pro Kralupy", který byl v letošním roce podpořen městem Kralupy nad Vltavou.

Úkolem soutěžících je zmapovat lípy či jiné významné stromy ve městě. Uvést o jakou lípu či jiný strom se jedná, označit přesně místo, kde roste, popsat tento strom co nejpodrobněji a případně ho vyfotografovat či jinak kreativně ztvárnit. Uvítáme i příběhy, které se váží k jednotlivým stromům či k jejich výsadbě, a také příběhy stromů, které byly svědky historických událostí v našem městě.

soutěž Často spěcháme po stejných trasách den co den a nevnímáme krásné vzrostlé stromy okolo nás ani jejich rozložité koruny nad námi. Tato soutěž má přitáhnout naši pozornost ke stromům, které v Kralupech rostou desítky let a jsou němými svědky událostí, které se v našem městě odehrály.

Těšíme se na soutěžní příspěvky, na vaše zajímavé postřehy, na fotografie kralupských lip a jejich příběhy i na kreativní ztvárnění stromů. Své příspěvky nám prosím doručte do kanceláře ekocentra na Palackého náměstí 6, Kralupy nad Vltavou, telefon 800 100 584, e-mail: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz.

Soutěž byla zahájena 15. května 2018 a bude završena v měsíci září společnou výsadbou lípy v parku na sídlišti Cukrovar ve spolupráci s místní pobočkou ČSOP (Český svaz ochránců přírody).

Součástí výsadby bude zábavně naučný program pro školáky i veřejnost. Formou připravených kvízů, soutěží a různých aktivit se dozvíte více o významu stromů pro životní prostředí i zdraví člověka a o lípě jako o našem národním stromu. U této příležitosti bude též vyhodnocena soutěž a vítězům předány odměny.

Bližší informace vám poskytnou poradci ekocentra Kralupy, ať již telefonicky, elektronickou cestou či při vaší osobní návštěvě v ekocentru.

logoProjekt "Stromy pro Kralupy", jehož součastí je i vyhlášení soutěže, je partnerem projektu Lípy republiky. Projekt Lípy republiky byl spuštěn začátkem letošního roku u příležitosti stého výročí vzniku Československa. Cílem projektu realizovaného skupinou odborníků je mapování a znovuobjevení poselství stromů republiky, které jsou nejčastěji vysazovány na počest vzniku Československé, ale i České republiky. Tyto stromy posilují naši národní identitu a jsou to živí svědkové naší historie. Protože tyto stromy nikdy nebyly předmětem souhrnného mapování, tak se jejich poselství v průběhu let postupně vytrácí či je omezeno pouze na několik málo obyvatel obce.

logoProjekt "Stromy pro Kralupy" byl pro rok 2018 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci individuální dotace.