Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Permakultura

PermakulturaVyvěšeno: 26. 4. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 18-2022

perma.jpgPermakultura                     

Po tisíce let se na naší planetě hospodařilo ekologicky. Zemědělstvím se zabývalo téměř sto procent lidí. Skoro každý člověk měl aspoň malé hospodářství a bohaté znalosti o přírodě, půdě a o způsobu pěstování. Generace za generací si navzájem sdělovaly poznatky a vědomosti. Jak je tomu dnes?

Již od středověku vznikala v Čechách malebná krajina, tvořená shlukem stavení kolem venkovského kostelíka spolu se sady, zahradami, loukami, pastvinami a poli. Na obzoru se většinou táhl pás lesa. Značná část obyvatelstva pracovala v přírodě, obdělávala půdu, jiní se věnovali pastevectví a rybolovu. Přírody si lidé vážili a uvědomovali si, že jim zajišťuje obživu a je nutné se o ni starat. Člověk byl vázaný vztahem k půdě, změny přírody kolem sebe musel vnímat přímo, zdravá příroda byla všude kolem. Je tomu tak i dnes nebo už je vše jiné?

Stále více lidí cítí potřebu návratu k soběstačnému životu – k propojení se s přírodou. Mít kolem svého domu přírodní jedlou zahradu plnou motýlů, užitečného hmyzu, zpívajících ptáků. Na zálivku využívat dešťovou vodu a nepoužívat k pěstování pesticidy a organická hnojiva – to vše vám může přinést permakultura.

U zrodu celého systému stáli v 70. letech minulého století Australané Bill Mollison a David Holmgren, kteří definovali permakulturu takto: „Uvědomělá přeměna krajiny napodobující přirozené vztahy a vzorce, která poskytuje dostatek potravy, rostlinného materiálu a energie k uspokojení místních potřeb.“ Tuto poměrně širokou definici později Holmgren upřesnil slovy: „Různé nápady, zručnost a způsoby života, které musíme objevit a rozvinout, abychom se dokázali změnit ze závislých konzumentů v zodpovědné a produktivní občany.“ Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy.

Základní zásady permakultury:

 • Respektování přírodních zdrojů
 • Etické zacházení s přírodními zdroji
 • Využití místně dostupných zdrojů
 • Péče o planetu
 • Péče o lidi
 • Spojování více prvků ve fungující celek
 • Maximální efektivita při minimální vložené energii
 • Rozmanitost a originalita
 • Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
 • Dělení se o nadbytečné zdroje
 • Produkování jen recyklovatelného odpadu

Jedním ze základních předpokladů naplnění těchto vizí je dosažení určité míry potravinové a energetické soběstačnosti. K tomu je třeba vytvořit podmínky prostřednictvím vhodného designu domu a pozemku, na němž dům stojí. Zahrada tedy slouží především jako obnovitelná zásobárna potravy a energie, a také dům funguje v rámci celé řady různých vztahů a je začleněn do kontextu energetických toků krajiny a přírody.

Každá přírodní zahrada vyniká svou jedinečností. Přírodní zahrady se od běžných „klasických“ zahrad liší svou trvalou udržitelností, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro jejich zakládání. Jde o vytvoření rozmanitého ekosystému, ve kterém se rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu. Při tvorbě přírodních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území. Sázejí se původní odolné (i nenáročné nepůvodní) rostlinné druhy, potřebné mikroklima se zajišťuje pomocí větrolamů, teras, kráterů. K založení takové zahrady je z počátku zapotřebí většího úsilí a asi po deseti letech se dá o zahradě mluvit jako o soběstačné. Co v takové přírodní zahradě můžeme najít?

Základní prvky:

 • živý plot z planých keřů – poskytuje útočiště zejména pro hmyz a drobné ptactvo
 • přirozená louka, prvky louky -  poskytuje útočiště zejm. pro hmyz, podporuje druhovou rozmanitost rostlin i živočichů
 • divoké porosty – i jen malé plochy, které se nekultivují, poskytují útočiště zejm. pro hmyz a ptactvo, obojživelníky i drobné savce. Nebo divoký koutek, který může představovat např. jen hromadu větví a listí
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) – podporují různorodost života na zahradě
 • listnaté stromy – oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy
 • květiny a kvetoucí trvalky -  podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady
 • kompostování, přítomnost kompostu – recyklace bioodpadu
 • "domečky“ pro zvířecí pomocníky – podpora biologické rozmanitosti a přirozených predátorů
 • využití dešťové vody – zachování vody v krajině
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů – přírodní materiály, postupy nevyžadující chemické prostředky či jiné nešetrné zásahy
 • mulčování – šetrné zacházení s půdou, kvalitnější pěstování rostlin
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení – dtto, plus zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému
 • zeleninové záhony a bylinky – jistá soběstačnost a nauka o pěstování užitkových plodin
 • ovocná zahrada a bobulové keře. Zde se navíc podporují tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů.

Zajímá vás tento styl, využijte Víkend otevřených zahrad, který letos proběhne 11. - 12. června 2022, a navštivte nějakou permakulturní ukázkovou zahradu. Do minulých ročníků se např. zapojila Zahrada Sedmikrás ve středočeském Heřmanově u Kolešovic. Tato permakulturní zahrada o výměře 2 000m2, nabízí prvky hospodaření s vodou, kompostování, přírodní koupací jezírko, sad o výměře 2 500m2 s různými odrůdami stromů a drobného ovoce, pěstování tradiční i méně známé zeleniny ve vysokých záhonech. Nebo navštivte v Praze – Vinoři nově založenou komunitní zahradu Pastvina, tato zahrada a farma fungují na permakulturních principech a aplikující restorativní přístup k zemědělské krajině.

Přihlaste se do sítě Přírodních zahrad

Máte obzvláště krásnou či pozoruhodnou přírodní zahradu? Chcete se podělit o své znalosti tematiky přírodních zahrad a zkušenosti z vlastního přírodního zahradničení? Chcete ukázat zahradu nejen rodině, přátelům a známým, ale také předávat myšlenku přírodních zahrad široké veřejnosti? Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení toho, že jste ochotni tak učinit. Navíc se můžete stát součástí nabídky produktu zahradní turistiky. Na stránkách Přírodních zahrad naleznete přihlášku. Po vyplnění se vám během několika dnů ozvou a domluví certifikační návštěvu. Certifikace zahrad je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku.

Permakultura neboli trvalá kultura, ve smyslu trvale udržitelná. Žijme tak, aby naši potomci mohli plynule navázat na naše tvoření a nemuseli likvidovat následky pohromy, kterou jsme způsobili…

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.estav.cz
http://www.permakulturacs.cz
http://www.bio-info.cz
http://www.magazinzdravi.cz
https://www.vikendotevrenychzahrad.cz
http://prirodnizahrada.eu/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 04. 2022 9:07