Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Veřejné osvětlení a jeho vliv na životní prostředí

Veřejné osvětlení a jeho vliv na životní prostředíVyvěšeno: 13. 7. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 29-2021

lampa.jpgVeřejné osvětlení a jeho vliv na životní prostředí

Životní prostředí na Zemi bylo od samého počátku existence naší planety formováno pravidelným střídáním dne a noci, obdobím světla a obdobím tmy, přičemž jedinými zdroji světla v noci byly Měsíc a hvězdy. V tomto prostředí se vyvíjely živé organismy včetně člověka, které se přirozenému dennímu cyklu během mnoha milionů let přizpůsobily. Vynálezem elektrického osvětlení a jeho masivním rozšířením lidé začali bezprecedentním způsobem noční prostředí měnit. Dokážeme však dohlédnout všech důsledků, které s sebou tato změna přináší? Dnes je umělé osvětlení nedílnou součástí moderní společnosti a život bez něj si mnozí nedokáží představit. Bohužel veřejné osvětlení s sebou přináší i nežádoucí jevy, které nemusí být na první pohled patrné.

Ekonomika veřejného osvětlení

V České republice je provozováno více než 1 400 000 lamp veřejného osvětlení, jejichž celková spotřeba elektrické energie je zhruba 700 GWh za rok. Při ceně blížící se 3 Kč/kWh činí náklady na provoz veřejného osvětlení asi 2 miliardy korun ročně – téměř veškeré veřejné osvětlení je přitom financováno z rozpočtů měst a obcí. Další zhruba 1 mld. Kč je vydávána na obnovu a investice v této oblasti. Průměrná doba provozu veřejného osvětlení v České republice činí kolem 4 100 hodin ročně. Přibližně 850 000 světelných míst se nachází v obcích s osídlením do 20 000 obyvatel. Značná část veřejného osvětlení je zastaralá, na hranici nebo dokonce za hranicí své životnosti. Přitom současná technika umožňuje navrhnout a realizovat kvalitní a přitom šetrné osvětlení.

Chytré osvětlení

Většina lamp veřejného osvětlení svítí spíše do vzduchu, mají nevhodnou intenzitu a nejsou příliš energeticky úsporné. Až donedávna se kvalitě veřejného osvětlení v českých městech a obcích nevěnovalo příliš pozornosti, to se ale nyní mění. Důvodem jsou mimo jiné přísnější technické požadavky na světla, na něž obce mohou čerpat dotace. Jako nejúspornější a nejprogresivnější se v současné době jeví LED technologie. Použitím nových LED světel může obce ušetřit až 40 procent nákladů na energie. Světla lze řídit i takovým způsobem, že se automaticky více rozsvítí jen tehdy, když pod nimi někdo prochází nebo projíždí. Moderní svítidla tedy mohou pomoci snížit náklady na noční osvětlování, ale stále zůstává faktem, že světlo v noci je nepřirozené a nezdravé jak pro člověka, tak pro celé naše životní prostředí. Častým argumentem zdůvodňujícím noční osvětlení je skutečnost, že díky němu není člověk závislý na denní době. Opravdu ale chceme být nezávislí na denní době, není to náš další omyl, u něhož se ukáže, jak nám ve skutečnosti nejen neprospívá, ale naopak škodí? 

Vliv světla na biologický rytmus člověka

Lidský organismus je řízen a ovlivňován cirkadiánním biologickým rytmem. Ten odpovídá přibližně periodě 24 hodin. Pro správné fungování našeho organizmu je zcela zásadní, abychom měli co největší rozdíl mezi denním světlem a noční tmou. Jinými slovy, v noci je pro nás tma stejně důležitá, jako světlo ve dne. Po západu slunce je světlo pro naše zdraví cizorodý prvek a tak by na něj mělo být nahlíženo. Pouze za tmy se v našem těle vytváří hormon melatonin, který spouští regenerační procesy a působí také jako antioxidant s protirakovinnými účinky. Lidskému zdraví tedy neprospívá světlo v noci a velice nám škodí i jen malý obsah modré složky ve světelném spektru. To může vést ke zdravotním důsledkům (karcinomy, hypertenze, cukrovka, obezita).

Bílé světlo LED a jeho účinky

Bílé světlo LED ve srovnání se sodíkovými výbojkami ve veřejném osvětlení má vyšší kvalitativní parametry a přispívá k zvýšení komfortu. Má také psychologické účinky – podporuje pocit bezpečí. Má však také negativní vliv na biologický rytmus člověka během noci. LED osvětlení nám v noci škodí mnohonásobně více, než klasické žárovky. Například intenzita osvětlení 500 luxů ze světla žárovky vyvolá během noci v organizmu stejné zpomalení tvorby melatoninu, jako kdyby byl vystaven modrému světelnému záření s intenzitou 1,7 luxů. Studie z roku 2018 vedená vědci z Univerzity v Exeteru a z Barcelonského institutu pro globální zdraví zjistila, že nová generace pouličních svítilen s LED světlem způsobuje rakovinu ve větší míře než starší žlutá světla. Vysoká míra vystavení LED světlům může u mužů zdvojnásobit riziko rakoviny prostaty a u žen způsobit rozvoj rakoviny prsu.

Veřejné osvětlení a kriminalita

Existuje teorie o tom, že veřejné osvětlení přispívá k naší bezpečnosti, že na osvětlených ulicích v noci nedochází k tak vysoké kriminalitě. Tato domněnka je však mylná. Veřejné osvětlení se neustále rozšiřuje, zvyšuje se počet lamp, ale zároveň s tím roste i počet trestných činů. Existují průzkumy a studie, z nichž některé vyvozují, že osvětlení kriminalitu naopak zvyšuje. Faktem je, že většina trestných činů se podle dostupných údajů odehrává ve velkých městech, která jsou velmi dobře vybavena veřejným osvětlením. Navíc je většina trestných činů spáchána za denního světla. Nepodléhejte proto falešné iluzi, že v liduprázdném, ale osvětleném parku či ulici nemůže dojít k nepříjemnosti.

Studie Oddělení prevence kriminality Vlády Spojeného království z roku 1991 nenašla vliv zlepšení osvětlení na úroveň kriminality [1]. V průzkumu od Steinbach z 62 lokalit Anglie a Walesu nebyla nalezena spojitost mezi mírou nehodovosti a kriminality a tím, zda bylo veřejné osvětlení po část noci zhasnuto, ztlumeno či zcela nepoužíváno [2].

Světelné znečištění

Většina lidí si není vědoma světelného znečištění, protože nedělá rámus, nezapáchá a necítí ho ve svém jídle. Přesto nás zvýšené množství nočního osvětlení ovlivňuje, pomalu, skoro nepozorovaně škodí našemu zdraví, ale také rostlinám a živočichům. Zvyšuje naši necitlivost k životnímu prostředí a vytváří falešnou představu většího bezpečí. Světelné znečištění zhoršuje kvalitu nočního pozorování, mnoha významným světovým observatořím se zhoršují pracovní podmínky. Svítíme si do obličeje pomyslnou svítilnou a zavíráme dveře před poznáním v nejširším slova smyslu. Důslednějším a účelnějším veřejným osvětlením bychom mohli vrátit hvězdy na noční oblohu velkoměst.

Kontrola světelného znečištění se začíná v poslední době zavádět na mnoha místech světa. Vznikají mezinárodní organizace s cílem vzdělávat a informovat o této problematice na všech úrovních. Společnosti jako "The Illuminating Engineers in North America" a podobné ve Velké Británii a Evropě vytvářejí standardy pro venkovní osvětlení všeho druhu. Mezinárodní organizace bojující proti světelnému znečištění "The International Dark Sky Association" má svou webovou stránku www.darksky.org

Osvětlování dominant

Zatímco někteří lidé se snaží omezit noční osvětlení na rozumnou míru, jinde se plýtvá na osvětlování historických a zajímavých dominant našich měst. Turizmus a cestovní ruch se ve světě stává jedním z největších obchodních artiklů a noční scenérie lákají. U nás se například zprovoznilo zajímavé osvětlení horského hotelu Ještěd, dominanty města Liberec. Instalace zařízení stála přibližně 600 000 Kč a ročně se prosvítí okolo 100 000 Kč. Instalaci zaplatili z větší části dobrovolní přispěvatelé a provozní náklady budou hradit České radiokomunikace, které v budově sídlí. Ti, kteří rozhodli o osvětlení různých dominant, dokazují, že pýcha a hrdost z pomíjivého lidského díla jsou jim milejší než hvězdy na nebi.

Snaha o návrat k přirozenosti

Některé obce zaznamenaly návrhy občanů na regulaci veřejného osvětlení. Návrhy spočívají v omezení osvětlení obce v určitou dobu, například ve vypnutí veřejného osvětlení v době od 24h do 5h, anebo v ponechání osvětlení jen v páteřních ulicích.  Kromě modernizace svítidel je to dobrá cesta k ozdravění prostředí v našich městech a obcích. Těch pár lidí, co půjdou po půlnoci pěšky, si budou muset vzít baterku, když nebude svítit měsíc. Ale zdravější spánek nás všech, méně světelného smogu, úspory energie a krásný pohled na oblohu – to vše by za tu malou námahu přece stálo.

Pokud se někdy projdete potmě, jako naši předkové, ta tajemná procházka vás možná uchvátí. Neuvidíte sice barevně, ale rozhodně dál, hlouběji, více uslyšíte a ucítíte zvuky a vůně okolní přírody, vaše smysly zbystří pozornost. Budete více vnímat to, co je neviditelné, ale možná ještě důležitější.


Jana Krátká

Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: pixabay.com

Zdroje:

[1] Atkins, S and Husain, S and Storey, A, “The Influence of Street Lighting on Crime and Fear of Crime“, Crime Prevention Unit Paper No. 28 (1991).

[2] Steinbach, Rebecca and Perkins, Chloe and Tompson, Lisa and Johnson, Shane and Armstrong, Ben and Green, Judith and Grundy, C…, “The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time seri…“, Journal of Epidemiology and Community Health (2015).

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/nno-prirucka-chvo-final.pdf
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/poulicni-osvetleni-svetelne-znecisteni-a-plytvani-energii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_osv%C4%9Btlen%C3%AD
https://svetelneznecisteni.cz/co-je-svetelne-znecisteni/plytvani-elektrickou-energii/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/SOPS-jednoducha_osvelovaci_prirucka_pro_obce-20180122.pdf
https://inodpady.cz/co-znamena-kvalitni-a-ekologicke-verejne-osvetleni/
http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_113.php
https://techfocus.cz/2108-podle-studie-jsou-svetla-poulicnich-lamp-pro-zeny-nebezpecne-roste-u-nich-riziko-rakoviny-prsu.html


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 07. 2021 7:54