Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Kralupské cyklostezky a jejich kritická místa

Kralupské cyklostezky a jejich kritická místaVyvěšeno: 6. 9. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 35-2021

cyklo3.jpgKralupské cyklostezky a jejich kritická místa

Město Kralupy nad Vltavou a jejich okolí protíná řada cyklotras i cyklostezek, které zajišťují nejen sportovní a rekreační vyžití obyvatel, ale slouží také pro každodenní běžné užívání. Obyvatelé z města a okolí využívají cyklostezky pro dojíždění na kole za prací, na nákupy, za službami apod. Průměrná rychlost na kole bývá kolem 20–30 km/h, což není oproti autu vůbec špatné, zvláště když vezmeme v potaz kolony v dopravní špičce. Dopravní síť pro cyklisty má však některé nedostatky. V následujícím článku vás upozorníme na kritické úseky cyklostezek, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

Velký potenciál pro rozvoj cyklistické dopravy dává městu páteřní cyklostezka, která prochází diametrálně celým územím. Největší výhodu představuje svedení cyklistické dopravy ze všech významných cílů od Masnerovy stezky až po ulici Veltruskou. Cyklistická doprava po páteřní cyklostezce je ve velké části města vedena po stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, případně po zklidněných komunikacích. Na pravou stranu řeky je převedena pomocí samostatné lávky určené taktéž pouze pro cyklisty a pěší. Cyklisté jsou přímo přivedení k průmyslovým areálům na severovýchodě města. Vzdělávací instituce sice nejsou přímo připojeny na páteřní cyklostezku, nicméně ve většině případů cyklostezka vede v jejich těsné blízkosti. Cyklostezka prochází skrz centrum města, kde jsou situovány nejvýznamnější úřady. Propojení území s autobusovým nádražím a železniční stanicí je pomocí cyklotrasy vedoucí od řeky Vltavy přes Komenského náměstí. Nevýhodou je špatné napojení levobřežní obydlené oblasti, sídliště Hůrka a sídliště v Zátiší, kvůli kterému musí cyklisté překonávat více než dvojnásobnou vzdálenost k dosažení jejich cíle.

Plynulost cyklistické dopravy je v celé délce cyklostezky narušována absencí přejezdů pro cyklisty, které chybí na všech křižovatkách, jimiž stezka prostupuje. Páteřní cyklostezku od Areálu chemických výrob až k Masnerově stezce křižuje více než deset komunikací, ale přes všechny vedou pouze přechody pro chodce. To znamená, že podle pravidel silničního provozu cyklista musí před každým přechodem zastavit, sesednout z kola a přes silnici kolo převést. Nejenže tento „dle pravidel správný“ způsob křižování silnice je naprosto nelogický a značně obtěžující pro cyklisty, kteří jedou po cyklostezce, ale ani z pohledu řidičů není optimální čekat před přechodem na cyklistu, jenž musí slézt z kola a přejít pěšky silnici. Řešením jsou přejezdy pro cyklisty, které mohou vzniknout vedle stávajících přechodů pro chodce nebo s nimi mohou být sdruženy. Při přejíždění po přejezdu, na rozdíl od přecházení po přechodu, musí dát cyklista přednost vozidlům jedoucím po komunikaci, kterou křižuje.

Zvýšenou opatrnost vyžaduje také zúžený úsek cyklostezky od přechodu pro chodce v ulici Jana Palacha, vedoucí podél plotů rodinných domů, až na úroveň plotu gymnázia, tam už je situace opět přehlednější. 

Dále město kříží mezinárodní cyklotrasa EV7 Vltavská, po níž je možné dojet proti proudu řeky do Prahy nebo po proudu řeky na Mělník a následně podél Labe do Německa. Masarykův silniční most cyklostezka podchází po železné lávce pod mostem, která je však úzká, takže z bezpečnostních důvodů je lepší zde sesednout a kolo převést.

Kralupy jsou spojeny s okolními obcemi také cyklotrasou 0082, která vede po silnicích II. a III. třídy směrem na Roztoky nebo nově vznikající stezkou do Zákolan.

Právě kritická místa na cyklostezkách, nekvalitní cesty nebo chybějící místa pro zaparkování kol mohou být důvodem, proč lidé jezdí do práce raději autem. Město Kralupy nad Vltavou se však snaží podmínky pro cyklistiku neustále vylepšovat. Například cyklostojany přibyly v centru města, u pošty v Nerudově ulici, jsou plánovány i v ulicích Husova a Jungmannova a velmi hezky je na cyklisty se stojany připravený kralupský Lidl. Kralupané se také brzy dočkají parkovacího domu u nádraží, který kromě 300 míst pro automobily nabídne i cykloboxy pro kola, což by mohlo přimět další řidiče, aby některé jízdy autem nahradili jízdou na kole. Parkovací dům by měl být hotov do konce roku 2021.

Problematikou cyklotras a cyklostezek na Kralupsku se zabývá mimo jiné Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy. Zahrnuje možnosti vzniku nových cyklostezek do okolních obcí, úpravu dopravního značení na cyklostezkách, prvky pro lepší napojení na cyklostezky nebo řešení parkování kol. Opatření budou postupně řešena v následujících letech, tam, kde to situace dovolí. 

Po nově vzniklé cyklostezce bude možné dojet do Zákolan, odkud lze pokračovat například na Okoř. Stezka by měla být dokončena ještě v letošním roce. Další cyklostezka by mohla v budoucnu vzniknout například z Kralup do Veltrus, do Velvar nebo podél řeky směrem na Dolany.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: pixabay.com

Zdroje: https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/strategicke-dokumenty-mesta/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 09. 2021 8:38