Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Naučné stezky v nedalekém okolí našeho města

Naučné stezky v nedalekém okolí našeho městaVyvěšeno: 18. 11. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 56-2021

stezka.jpgNaučné stezky v nedalekém okolí našeho města

Máte nějakou svou oblíbenou turistickou trasu? Rádi vyrážíte na procházky, při kterých objevujete krásy okolní přírody, památek, a při té příležitosti se i dozvíte něco nového? Přinášíme vám pár tipů na výlety po naučných stezkách v okolí Kralup a možná si při nich i zacvičíte.

Naučná stezka (NS) je vybraná turistická trasa, vedoucí například částmi měst, městskými parky, chráněnými územími, lesy, lesoparky, ale i zámeckými parky či zemědělskou krajinou. NS si klade za cíl vzdělat, přinést informace lidem, kteří ji procházejí. Využívá k tomuto účelu buď informační panely, nebo tištěné průvodce, anebo dnes již známé QR kódy.

Informační panely, zastávky naučné stezky, bývají většinou rovnoměrně rozmístěné po celé délce trasy, obvykle číslované od výchozího ke konečnému místu. Každá zastávka se často zabývá jedním tématem, tematickým okruhem nebo jevem, který je na trase (ideálně přímo na konkrétním místě, kde zastávka stojí) možné pozorovat či demonstrovat. O naučnou stezku se obvykle někdo stará, udržuje její trasu, vysekává kopřivy, opravuje chodníky, obnovuje značení, nahrazuje zničené panely. Neplatí to ale vždy. Problém naučných stezek je v jejich trvanlivosti. Kromě nepříznivého počasí a nedostatku údržby se na nich někdy podepisují i vandalové.

A jaká je nejčastější tématika naučných stezek? Najdete lesnické, hornické, geologické, vlastivědné, přírodně ochranářské, městské, ale i sportovní. Posledně jmenované se objevují většinou v příměstských lesích nebo lesoparcích. Sestávají z několika sportovišť a informačních panelů s doporučenými cviky a jednu takovou můžete od srpna navštívit v nedalekých Neratovicích.

Lesní naučná tělocvična v Neratovicích, je pro všechny, kteří mají rádi procházky v lese a sportování. V přírodě asi 1 km chůze od jihovýchodního okraje sídlištní zástavby, na okraji lesíku Skala – po zelené mezi Lobkovicemi a Kojeticemi. Na každém cvičebním prvku je QR kód – mobilní aplikací vás dovede k přírodovědným otázkám pro daný měsíc. Za financování tohoto projektu jsou neratovičtí vděční Středočeskému kraji – participativnímu rozpočtu „Můj kraj“. My v ECKaM jsme se ve spolupráci s paní Mgr. Alenou Proškovou, zastupitelkou města Neratovice, podíleli na obsahové stránce projektu této naučné tělocvičny. Konkrétně jsme pro všechny kolemjdoucí vytvořili soubor přírodovědných otázek, které jsou skryty právě pod QR kódy u jednotlivých cvičebních prvků. Čeká tam na vás 6 stanovišť, cvičebních prvků, které jsou vyrobeny z pevného přírodního dřeva: Ještěrka, akátové schody, zetko, hrazdy pro tři medvědy, žebřík a na závěr balanční kladina. Každé stanoviště je osazeno QR kódem - https://lesninaucnatelocvicnaneratovice.cz, kde se nachází i tipy na cvičení. Otázky se na webu každý měsíc obměňují. Lesní tělocvična je určena pro všechny věkové kategorie, od malých dětí po seniory. Věříme, že si při svých procházkách neprotáhnete jen tělo, ale zapojíte také svoji mysl a dozvíte se něco nového.

Naučná stezka u osady Čabárna

Místní naučná stezka se nachází v okolí Centra ekologické výchovy a záchranné stanice Aves. Jednotlivé tabule demonstrují prvky a činnost na podporu přírodní rozmanitosti. Na stezce jsou umístěny interaktivní výukové pomůcky a otázky. Odkaz na stránky naučné stezky, naleznete ZDE. Tato stezka sousedí s areálem vodního parku Čabárna  - Lážnovský, nacházejícím se přímo u silnice z Kladna-Švermova do Brandýsku, v údolí Týneckého potoka. Trasa stezky vás provede kolem soustavy propojených rybníků, rybníčků, nádrží pro pěstování vodních rostlin a okrasných jezírek s koi kapry, a seznámí vás s několika druhy domácího i volně žijícího zvířectva. Cílem vodního parku o rozloze 3,5 ha je ukázat návštěvníkům původní rostlinné a živočišné druhy dané lokality, a současně vést širokou veřejnost ke vztahu k přírodě a její ochraně. Trasa je zcela nenáročná, asi 1 kilometr dlouhá, bez převýšení, vedoucí převážně štěrkovými nebo travnatými cestami. Nejsou na ní žádné informační panely, ale za naučnou stezku je považován areál jako celek. Vstup do něj je zpoplatněn. Pěstované ryby a vodní rostliny je zde zároveň možné zakoupit. V areálu je možnost občerstvení nebo rybolovu bez rybářského lístku.

Máslovická stezka

Kousek od Kralup v obci Máslovice můžete navštívit nejen známé Malé máslovické muzeum másla, ale i máslovickou naučnou stezku, která má 12 zastávek. Zastavení představují např. Máslovický přívoz, Letní sídlo dr. Julia Grégra, významného českého politika 2. poloviny 19. století, Výzkumný ústav včelařský, Ptačí strom, Naučná chýše či samotné Malé máslovické muzeum másla. Stezka vede od vltavského přívozu po silnici kolem Výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích na Dole, údolím Máslovického potoka, dále chráněným územím Máslovická stráň, přes náves až k muzeu másla. Stezku lze projít také obráceným směrem. A co Máslovickou stezku odlišuje od mnoha ostatních? Jsou to originálně pojatá jednotlivá zastavení – na trase naleznete např. včelí úl, který uvnitř ukrývá informace o životě včel, objímací strom, kukačku, orchidej seznamující s význačnými rostlinami v okolí, ptačí strom informující o ptactvu, nebo kompas ukazující směr k mnoha metropolím a dalším místům u nás i ve světě. Vyvrcholením naučné stezky je pak návštěva již zmiňovaného Malého máslovického muzea másla, kde se můžeme seznámit jednak s historií Máslovic, ale také spatřit historické máselnice, formy na máslo, zahraniční obaly z másla, a v čase Vánoc též tradiční betlém vyrobený z másla. Celá stezka měří cca 1,5 km. Můžete využít přívoz přes řeku Vltavu od zastávky ČD Libčice nad Vltavou.

Naučná stezka podél Vltavy Liběchov

Za naším okresním městem Mělníkem, u města Liběchova, najdete naučnou stezku, která je součástí CHKO Kokořínsko. Na cestě podél Vltavy se naskytne pohled na mokřady a chráněné živočichy a rostliny. Mezi obdivovanou flóru zde patří ostřicové mokřady, rákosiny a mokřadní louky. Na sedmi určených místech se návštěvníci dozvědí zajímavé informace o mokřadech Liběchovky a Pšovky. Dozvíte se také něco o vlivu člověka na tyto biotopy, managementu krajiny na území CHKO, o původní vegetaci kolem menších toků, o stojatých vodách a funkci mokřadů v krajině i o samotném mokřadu Liběchovce. Trasa je příjemná, trvá přibližně 30 minut a vede výhradně po rovině.

Cinibulkova stezka

Tato naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně a po 9 km cesty krásnou kokořínskou přírodou se do Mšena opět vrací. Na projití této naučné stezky budete potřebovat přibližně 3 hodiny, jedná se o poměrně náročnou cestu. Stezka vede skrz les, pole, labyrint kokořínských skal i po krásných lesních cestách. Čeká vás zde pět zastavení, na kterých se dozvíte zajímavosti o Mšeně a jeho historii a o přírodě kolem vás. Na radnici ve Mšeně (v IC) si lze vyzvednou pracovní listy, do kterých cestou můžete odpovídat na otázky na panelech. Trasa má střídavou tendenci vzestupů a sestupů, na jednom místě přijdou ke slovu i řetězy. Stezka proto není vhodná pro malé děti a psy. Na trase NS i v jejím bezprostředním okolí je mnoho zajímavostí, které určitě stojí za povšimnutí. Cinibulkova stezka je žlutě značena a zavede vás k útvaru Prolezovačky, ke skalnímu městu Bludiště se skalní věží Tutanchamon, dále ke Švédskému valu, tajemné Průsečné skále, útvarům Obří hlava a Žába a skalní věži Faraon. Stezka byla pojmenovaná po největším propagátorovi Kokořínska Josefu Bedřichovi Cinibulkovi. Nedaleko od stezky se nacházejí i Mšenské Pokličky – jedinečný geologický útvar, který má ve znaku i CHKO Kokořínsko.

Dvořákova stezka s mobilním telefonem

I my v Kralupech máme známou stezku na levém břehu řeky Vltavy. Město Kralupy nad Vltavou je s historickou obcí Nelahozeves spojeno nejen silnicí, ale i malebnou pěší stezkou, která je pojmenovaná po světoznámém klasikovi české hudby Antonínu Dvořákovi. Podél stezky roste bujná vegetace vodních rostlin a cesta nabízí i krásné skalní masivy. Pískovce provází stezku po celé trase a na několika místech je možné dostat se přímo ke skále. Bohužel cedule s textem o místní fauně a floře byly časem zničeny vandaly a tak vznikla virtuální naučná stezka coby vítězný návrh soutěže středoškolských studentů „Poznávejme Středočeský kraj". Tým Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou se s tímto nápadem stal absolutním vítězem. Stezka pak byla díky finančním prostředkům Středočeského kraje připravena společností Scientica Agency, s. r. o. a slavnostně předána do užívání veřejnosti v únoru 2015. Na přípravě spolupracovalo i město Kralupy nad Vltavou a s testováním pomáhal kralupský Klub českých turistů, který zde každý rok 1. května pořádá turistický pochod "Dvořákova Nelahozeves".

Ať už se vydáte na kteroukoliv stezku, přejeme vám příjemně strávený čas a šťastnou cestu. A věřme, že v blízké budoucnosti bude venkovních přírodních tělocvičen a naučných stezek v okolí přibývat.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.eckralupy.cz/ke-stazeni?id=115&action=detail
https://lesninaucnatelocvicnaneratovice.cz/stanoviste-2/
https://www.kralupska-turistika.cz/kct/index.php?page=naucna_stezka
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cinibulkova-stezka-to-nejlepsi-z-kokorinska
https://www.vltava-reka.cz/aktivita/naucna-stezka-podel-vltavy-libechov-5ecnzm7aox
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-v-maslovicich?gclid=EAIaIQobChMIuumijvPb8wIVENZ3Ch22NQmFEAAYASAAEgKs5fD_BwE
https://www.maslovice.cz/naucna-stezka-a-vyhlidka-choc/
http://www.naucne-stezky.eu/v/doku.php/stezky/maslovicka_stezka
https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/ns-maslovice.htm
https://www.nsev-kladno.cz/akce/podzimni-stezka-pro-rodice-s-detmi-2021/
https://www.stezky.info/naucne-stezky-stredni-cechy/ns-vodni-park-cabarna.htm


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 11. 2021 10:46