Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Úpor-Černínovsko

Úpor-ČernínovskoVyvěšeno: 13. 3. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 10-2023

export-20230303-103802_2.jpgÚpor-Černínovsko

Výlety do přírody patří k velmi oblíbeným činnostem mnohých z nás. V našem článku přinášíme tip na krásný a zajímavý výlet ve Středočeském kraji. 

V okolí našich bydlišť se často vyskytuje řada výjimečných území, o kterých nemáme zdaleka ani tušení. V mnoha případech se jedná o maloplošná zvláštně chráněná území (MZCHÚ), která jsou určena k ochraně ekosystémů, nalezišť druhů a fenoménů neživé přírody. Zároveň může jít o evropsky významné lokality (EVL), což je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích. Tyto druhy ochrany jdou u nás často ruku v ruce a hranice MZCHÚ a EVL se mnohdy překrývají či úplně kopírují.

Úpor-Černínovsko je jednou z takto chráněných lokalit. Jedná se o přírodní rezervaci, která vznikla 10. června 2014 a nahradila tří bývalé přírodní rezervace Kelské louky, Úpor a Černínovsko na základě vyhlášení Evropsky významné lokality. Rozkládá se v okolí soutoku řeky Vltavy a Labe mezi obcemi Mělník a Neratovice. Chráněné území je, díky přítomnosti dvou řek, necelistvý celek, složený z devíti částí. Pod těchto devět částí spadá samotný soutok řek Vltavy a Labe, Kelštice na pravém břehu Labe u Horních Vinic, Úpor na levém břehu Labe naproti obce Kly, Obříství na levém břehu Labe u obce Obříství, Zámecký les na pravém břehu Labe mezi obcemi Obříství a Kly, Kaštánka na pravém břehu Labe až k obci Tuhaň, Na Štěpáně na levém břehu Labe, Černínovsko na levém břehu Labe až k obci Libiš a Městský les na břehu pravém až k obci Červená Píska.

Lokalita je velmi reprezentativní ukázkou lužních komplexů, našich tvrdých luhů, pro které je dominantní dub letní (Quercus robur). Najdeme zde ale také smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (F. angustifolia). Na území je možné spatřit i řadu slepých ramen s druhy rdestů (Potamogeton sp.) nebo vodní vegetaci s voďankou žabí (Hydrocharitetum morsus-ranae). Díky variabilitě a rozsáhlosti prostředí je možné na lokalitě nalézt i biotopy s vlhkomilnými společenstvy nížin horského až alpínského stupně, nivní louky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří a pionýrskou vegetaci silikátových skal.

Ač je terén této lokality náročnější a v létě bude kolem velké množství komárů, rozhodně se vyplatí do těchto končin na výlet vyrazit. Pražští a středočeští obyvatelé mají tuto nádhernou lokalitu coby kamenem dohodil.

Alena Hubáčková
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: archiv autora

Zdroje:

https://drusop.nature.cz/portal/
https://www.oranzovestranky.cz/view.php?cisloclanku=2017010701
https://salvia-os.cz/upor-cerninovsko-evl/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apor-%C4%8Cern%C3%ADnovsko


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 03. 2023 6:52