Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Vliv 5G na zdraví a životní prostředí

Vliv 5G na zdraví a životní prostředíVyvěšeno: 16. 7. 2020
Sejmuto:
Evidenční číslo: 27-2020

5g.jpgVliv 5G na zdraví a životní prostředí

Pátá generace bezdrátových systémů (5G) je připravovaný telekomunikační standard nové mobilní sítě, která má umožnit rychlejší internet v mobilních telefonech, využití technologie v průmyslu a robotice, ale hlavně v oblastech internetu. Zatímco ve 4G trvalo například stažení souboru o velikosti 12 GB 16 minut, v 5G to bude pouze 11 sekund. Síť páté generace umožní rychlejší a bezchybný přenos dat mezi přístroji, které budou umět komunikovat jak s člověkem, tak mezi sebou. Je to lákavá představa, ale co za to? Jaký vliv bude mít tato novinka na zdraví člověka a stav životního prostředí?


Nedávno začal v ČR proces vypínání televizního signálu DVB-T. Postupně se tak uvolní jedno ze tří pásem, které začnou využívat mobilní operátoři pro 5G sítě a rychlý mobilní internet. Spuštění komerčního provozu 5G sítí ve světě nastalo roku 2019 v Jižní Koreji. V ČR v současnosti testují síť 5G všichni tři tuzemští mobilní operátoři. Od 17. 6. 2020 probíhá dle oficiálních informací ostrý provoz technologie 5G v Praze - Vinohradech, na Pankráci, ve Vršovicích a v Nuslích. Proběhl první test 5G v Kolíně a má docházet k dlouhodobým testům v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Bílině a Jeseníku.

Nevýhody 5G
Meteorologové po celém světě se obávají, že příchod 5G sítí bude mít negativní dopad na jemné satelitní přístroje, které se využívají pro předpovídání změn v zemské atmosféře. Důsledky by mohly být vážné: zhoršené možnosti předvídání počasí, neschopnost varovat před silnými bouřemi – a tedy i ztráty na lidských životech a majetku.

Aby 5G síť mohla fungovat a splňovat všechny vysoké požadavky rychlejšího internetu, technici se rozhodli používat milimetrové vlny ve frekvenci mezi 10 až 100 gigahertzů (síť 4G fungovala v rozmezí 800 megahertzů až 2,5 gigahertzů). Kvůli velmi silnému výkonu má síť 5G mnohem menší dosah. Navíc tyto vlny nejsou příliš vhodné pro průchod pevnými překážkami, jako jsou zdi či stromy. Bude tudíž nutné vybudovat hustější síť vysílačů, které budou přítomny ve městech cca na každých 150 metrech. Tato technologie zvládne signál pouze v rozsahu 10 metrů až 2 km, tedy 10 až 12 domácností na 1 anténu. Ve vesmíru bude po oběžných drahách kroužit dalších 42 000 satelitů, které k nám rovněž budou vysílat elektromagnetické záření.

5G podstatně zvýší mikrovlnné a milimetrové vlnové záření v našem prostředí. Bude také používat nové frekvence, které nejsou hodnoceny odborníky nezávislými na průmyslu, pokud jde o jejich bezpečnost. I když nebudeme mít u sebe mobil, budeme stále v elektromagnetické sféře nonstop, bez možnosti úniku.

Bezpečnost 5G sítě pro zdraví obyvatel
Podle Českého telekomunikačního úřadu sítě 5G nepředstavují žádné riziko, na stejném vlnění fungovalo v ČR po dlouhou dobu televizní vysílání. Totožné stanovisko uvádí i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s odkazem na informaci Státního zdravotního ústavu vysvětlující, na jakých principech jsou postaveny hygienické limity expozice vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím.

Avšak tyto limity byly nařízením vlády č.480/2000 Sb. navýšeny na desetinásobek! Jak uvádí Státní zdravotní ústav: “Závažným důvodem k zrušení vyhlášky č. 408/1990 Sb. byla nemožnost uvést používání mobilních telefonů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce.“

Před přijetím vládního nařízení č. 480/2000 bylo MZČR některými odborníky upozorňováno na to, že přijetím tohoto nařízení se mohou v budoucnu objevit u části populace vážné zdravotní problémy, a to z těchto důvodů:

  • limity jsou nastaveny velmi vysoko (podle potřeb mobilních telefonů), a to na hodnotu 41 - 58 V/m. Jako bezpečný limit intenzity VF elektromagnetického pole doporučují nezávislí odborníci hodnotu maximálně 6 V/m.
  • žádná odborná skupina, která se podílela na přípravě doporučení, se nezabývala ochranou proti dlouhodobému působení EMP z hlediska jeho zdravotních důsledků, např. leukemie u dětí;
  • nebere se ohled na senzitivní jedince, kteří činí asi 3 % populace, dále děti, staré a nemocné lidi včetně občanů kontraindikovaných na EMP;
  • dopady na ekologii.

Dokáží vědci v laboratořích skutečně odhadnout, jaký vliv bude mít veškeré elektromagnetické záření, kterému je obyvatel civilizovaného světa v dnešní době vystaven? Hloubková analýza zavedení 5G, požadovaná výborem ITRE, vypracovaná pro Evropský parlament, upozorňuje na následující: „Jeden z aspektů, které zatím nejsou dostatečně pochopeny, jsou nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře.“

Zdravotní rizika
Někteří doktoři a vědci varují, že sítě 5G mohou představovat velký hazard se zdravím. Vědecká studie uvádí, že lidé jsou schopni se vyrovnat s účinky elektromagnetického pole (EMF) po dobu 3 let, poté se objevují problémy s krevním oběhem, mentální obtíže, trávicí problémy a poruchy imunity. Vliv bezdrátových sítí a elektromagnetického smogu je pro lidský organismus nepřirozený, vyvolává v organismu stres, který se následně podílí na vzrůstajícím počtu onemocnění různého druhu. Dlouhodobé vystavení EMF způsobuje únavu, bolesti, pocity nepohody. Stále častěji se objevuje přecitlivělost na chemické látky, potraviny, malátnost. Studie ukazují na možnou souvislost mezi EMF a rakovinou, cukrovkou, nemocemi srdce, autoimunitními nemocemi, a dalšími civilizačními nemocemi. Za posledních 30 let se hladina elektrosmogu (postupné enormní zatěžování člověka různými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý) zvýšila milion-krát, až na hodnotu 1 GHz.

Elektromagnetismus je základem života, řídí veškeré procesy v těle, naší biochemii. Přirozené EMF nalezené na Zemi vytvořilo život a tyto energie jsou vtisknuty do každého živého organismu na této planetě. Tato přirozená frekvence Země a člověka je 7,83 Hz. To je zodpovědné za vytvoření zdravých buněk, zdravých mitochondrií. Pokud se naše buňky dostanou do nepřirozeného EMF, zažívají podobný stres, jako například když my vstoupíme do prostoru, kde je velmi nepříjemný hluk, takže neslyšíme ani sebe ani nejsme schopni komunikovat s ostatními lidmi. Elektromagnetické vlnění působí na buňky v našem těle a ovlivňuje jejich strukturu a funkci.

Pokud si uvědomíme, jaké ohromné ekonomické příležitosti plynou ze zavedení 5G sítě pro různé technokratické korporace, nepřijde nám na mysl, že zdravotní rizika 5G sítí mohou být z pochopitelných důvodů zastírány a zlehčovány? Podle některých zdravotníků jsou normy pro rádiové sítě zastaralé a nahrávají mobilním operátorům. Jsou to jenom konspirační teorie nebo děsivá skutečnost?

Elektromagnetická hypersenzitivita (EHS)
Jedná se o syndrom, který je spojený s elektromagnetickým vlněním. Jeho příznaky jsou bolest hlavy, ospalost, únava, stres, problémy s pletí, problémy se zažíváním, únava svalů aj. Bohužel neexistuje přesná diagnostická metoda pro potvrzení tohoto onemocnění. Díky tomu není EHS uznána v ČR jako oficiální onemocnění. Syndrom se objevuje poté, co jsou lidé dlouhodobě v kontaktu se zařízeními jako mobilní telefon, počítače zářivky, mikrovlnné trouby či jiné spotřebiče vydávající elektromagnetické záření. Tento stav se vyskytuje až u 5 % populace. V současné době probíhá několik vědeckých studií po celém světě, jež mají za úkol zlepšit diagnostiku tohoto onemocnění.

Kam stále spěcháme?
Internet je skvělá věc, opravdu ale potřebujeme stále větší a větší rychlosti připojení pro stahování videí a chatu na facebooku i za cenu dalšího ohrožování našeho zdraví v již takto poničeném životním prostředí? V Evropě a USA vznikly různé iniciativy s cílem vyzvat vlády k zastavení zavádění 5G sítí. Plošné zavedení 5G sítě odmítlo Švýcarsko, v Itálii odmítá 5G síť 126 měst, rozhodnutí na úrovni států učinilo Rusko, Německo, Belgie a Holandsko. Z důvodů přetrvávajících pochybností přerušilo své plány na zavádění 5G technologie také město Brusel. Město narazilo na své přísné limity pro rádiové sítě. Ukázalo se, že pokud se vybudují další mobilní sítě na nových frekvencích, celkové záření překročí přísné normy. Pokud chcete vyjádřit protest proti zavádění 5G sítě v ČR, máte několik možností. Můžete se připojit k žalobě na Český telekomunikační úřad, který neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti. Nebo podpořit žalobu Národní Referenční Laboratoře Praha, která popírá studii o netermické škodlivosti EMF apod. Více informací získáte na: https://stop5g.cz/

Co nás ochrání před elektromagnetickým zářením?
Je jasné, že všechna záření naším tělem prostupují. Nedovedeme zatím odhadnout, jaký vliv na nás mají, ale na místě je ostražitost. V každém případě je dobré všeho „užívat s mírou“, tedy i moderní technologie. Existuje také celá řada odrušovačů elektromagnetického záření, které můžeme použít, abychom si v našich domácnostech snížili elektrosmog na minimum. Užitečné je nahradit wifi drátovým připojením, můžete si pořídit noční přepínání z 220V na 5V, ochranné folie do oken, ochranné nátěry zdí, moskytiéry, klece na přístroje, pouzdra na telefony, speciální vzduchová sluchátka k mobilu apod. Nemusíme být stále na příjmu, alespoň na noc je dobré být off-line, všechny přístroje vypnout (i ze zásuvky, pokud je to možné), on nám ten svět nikam neuteče.

Jak opravíme mitochondrie?
Na závěr ještě několik rad, jak pročistit tělo od negativních záření všeho druhu. Je dobré se pravidelně a často „uzemňovat“ - spojit se se Zemí. Chodit naboso, procházet se v přírodě, pohybovat se co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, ráno, v poledne i večer. V různých denních dobách získáme různé druhy světla a tím různé druhy přirozeného zdravého elektromagnetického vlnění, které naše buňky (mitochondrie) potřebují, aby pro nás vyrobily dostatek životní energie. V noci je důležité spát v úplné tmě, vyhnout se umělému světlu mezi západem a východem slunce, především zablokovat modré světlo (notebooky, televizory), když to je nezbytné, tak v noci používat svíčky nebo červená světla na baterii. Na noc vypínat wi-fi, mobil, všechna světla. Jíst výživné potraviny a jíst pouze během dne. Některé výzkumy ukazují, že užitečné jsou pravidelné krátkodobé půsty. A konečně „být pozitivně naladěni“, to je možná úplně nejdůležitější.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
BLACKMAN, C., FORGE, S., Zavedení 5G: Aktuální stav v Evropě, USA a Asii, Analýza pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2019
https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/
https://www.porovnej24.cz/clanky/5g-sit
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/informace-nrl-c-13-2002
http://dr.frej.cz/zdravi/nebezpecny-internet-zvany-5g
https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_apel_2018.pdf
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/brusel-mesto-inovaci-narazi-v-5g-sitich-na-vlastni-limity.A190430_153419_pozice-tema_lube
https://www.jimejinak.cz/mobilni-sit-5g-internetovy-zazrak-nebo-zdravotni-katastrofa/
https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
https://stop5g.cz/vedecka-studie-nepriznive-zdravotni-ucinky-5g-mobilni-sitove-technologie-v-realnych-podminkach/
https://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 01. 2021 11:52