Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Ovzduší na Kralupsku

Ovzduší na KralupskuVyvěšeno: 3. 12. 2020
Sejmuto:
Evidenční číslo: 54-2020

ovzdusi.jpgOvzduší na Kralupsku

Kralupy nad Vltavou se nacházejí ve Středočeském kraji na území okresu Mělník a jsou rozloženy na obou březích řeky Vltavy. Ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou se nachází 17 obcí. Pro příhodnou polohu v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území Kralupska až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. Rozhodujícími průmyslovými odvětvími vedle chemického se stalo i odvětví energetické a potravinářské. Na Kralupsku se také nachází významné dopravní tepny, a to jak silniční, tak i železniční dopravy. Ovzduší města Kralupy nad Vltavou i jeho okolí je tedy velmi zatíženo nejen emisemi z průmyslových podniků, ale také z dopravy a z lokálního vytápění.


Průmyslové podniky byly a stále jsou nuceny přísnou legislativou snížit svůj vliv na životní prostředí. K velkému snížení množství emisí do ovzduší došlo v 90. letech minulého století, i přesto však zůstávají průmyslové podniky významnými znečišťovateli ovzduší.

Pro zlepšení ovzduší z hlediska dopravního zatížení město již několik let usiluje o vybudování dopravního obchvatu. Doprava pro obyvatele Kralup znamená zvýšenou hlukovou zátěž, sníženou kvalitu ovzduší, bezpečnostní rizika apod. Vybudováním dopravního obchvatu dojde ke zlepšení průjezdnosti vozidel městem, zvýšení plynulosti jízdy a tím i ke snížení spotřeby paliva a množství emisí. Obchvat ale nevyřeší problém s negativním dopadem na životní prostředí, pouze ho přesune o pár stovek metrů jinam. Předpokládané náklady na vybudování obchvatu jsou 4,5 miliardy korun. Kromě finančních nákladů si obchvat vyžádá zábor velkého množství orné půdy, která bude tímto znehodnocena. Obchvat způsobí ještě vyšší fragmentaci krajiny a stane se další těžko překonatelnou bariérou pro lidi i pro zvířata, dalším zdrojem hluku, prachu a výfukových plynů. A tak na jedné straně stojí nesporný přínos výstavby propojky pro zlepšení dopravní obslužnosti regionu, na druhé misce vah je ale další zátěž pro životní prostředí. Stavba dopravního obchvatu pomůže vždy jen jedné skupině lidí. Problém s narůstající dopravou, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí v celém regionu, obchvaty nevyřeší.

Jedním ze způsobů, jak lze snížit negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí, je rozvoj cyklistiky. V Kralupech nad Vltavou je vybudováno několik cyklostezek a cyklotras napříč celým městem, které vybízejí k jízdě na kole. Nově se staví cyklostezka do Zákolan. Každé použití jízdního kola, které nahradí jízdu automobilem po městě, je prospěšné.

Město Kralupy nad Vltavou získalo také dotaci na tvorbu nízkoemisních zón a na zpracování akčního plánu. Předpokládá se, že akční plán přinese pro město četné návrhy na dílčí vylepšování zdejšího ovzduší. Mohou to být návrhy na osazení zeleně kolem konkrétních komunikací, ale může z toho vyplynout zřízení nízkoemisních zón, což by znamenalo omezení provozu v některých částech města. Nízkoemisní zóny jsou přesně definované oblasti, do nichž bude omezen vjezd vozidlům, která nejvíce znečišťují ovzduší. Zásadním prvkem pro vznik zóny je podle úřadu strategické územní a dopravní plánování. Vše ukáže vypracovaná studie akčního plánu.

Stále významnější podíl na znečišťování ovzduší v obcích i městech mají lokální topeniště. Emise tuhých znečišťujících látek, vyprodukovaných ve Středočeském kraji, pocházejí především z malých stacionárních zdrojů (74 %), mezi které patří mimo jiné i vytápění domácností. Stejně tak je tomu u emisí CO, pro které tento zdroj představuje 68,8 %. Na emisích benzo(a)pyrenu se lokální topeniště podílí dokonce z 98 %. Dodržením zásad správného vytápění je možné dosáhnout výrazného snížení těchto emisí. V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede nejen k vyšším emisím znečišťujících látek, ale i ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit). Palivové dřevo má proto schnout minimálně dva roky, než je použito k vytápění.

Rok 2020 bude s velkou pravděpodobností rokem s nejnižšími koncentracemi znečišťujících látek v posledním pětiletí. Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtiny roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015–2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24 % (PM10), 30 % (PM2,5), 24 % (NOx) a 21 % (NO2). Kvalitu ovzduší v roce 2020 ovlivnily příznivé rozptylové podmínky, nouzový stav a dlouhodobý pokles emisí. Je to tedy kombinace přírodních podmínek a chování člověka (nižší doprava, postupné snižování emisí apod.)

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_KO_2020_JB2.pdf
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/cesta-ke-zdravemu-vzduchu-topit-doma-ciste-musi-byt-vyhodne-snadne
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2019/04/Stredocesky_kraj_2017.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/03/Stredocesky-kraj_2018.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 01. 2021 13:08