Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Kralupské lesy

Kralupské lesyVyvěšeno: 10. 12. 2020
Sejmuto:
Evidenční číslo: 55-2020

lesy.jpgKralupské lesy

Kdo by nechodil rád do lesa. Snad každý si alespoň občas zajde na procházku mezi naše lesní velikány, aby si odpočinul od civilizačního ruchu a načerpal nové fyzické i psychické síly. Můžeme být rádi, že naše domovina zatím stále patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesy pokrývají v současné době v České republice výměru 2 657 379 ha, což představuje 33,8 % z celkového území státu. Máme tedy stále dost příležitostí k lesním procházkám, ať již za účelem pouhé relaxace, sportování na čerstvém vzduchu nebo i třeba za účelem sběru lesních plodů. Českou specialitou je také houbaření. Mnoho z nás už se jistě nemůže dočkat, až se z mechu a jehličí začnou klubat hnědé hlavičky hříbků a dalších hub, které tak rádi sbíráme a konzumujeme.

Na území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou se nachází více než 400 hektarů lesních porostů. Největší lesíky jsou u Vojkovic, v Nové Vsi, Podhořanech, v Minicích, Olovnici, Ledčicích apod. Bohužel stav lesů v ČR je dlouhodobě velmi špatný. Naše lesy mají nevhodnou dřevinnou skladbu, prostorovou strukturu a od nich se odvíjející biologickou rozmanitost, kdy 67 % porostní plochy lesů zaujímají porosty s převahou jehličnanů. Za devět letošních měsíců vytěžily Lesy České republiky 7 137 543 m3 napadených stromů, loni za stejné období 6 595 134 m3 a v roce 2018 celkem 3 863 232 m3.

Špatný zdravotní stav dokazuje i vysoká defoliace stromů, což je míra ztráty jehlic a listů, která patří mezi nejvyšší v Evropě. Zvýšenou defoliaci způsobilo znečištěné ovzduší od 60. let minulého století, kdy kyselé deště poničily velkou část našich lesů. Oproti 80. létům minulého století se podařilo snížit emise SO2 o téměř 90 % díky odsiřování hlavních emisních zdrojů a plynofikaci. Pokles emisí NOx bohužel zpomalil vlivem narůstající dopravy. Ve vzduchu již sice tolik škodlivin není, ale stav lesů se nijak nezlepšil, jejich chřadnutí pokračuje. Okyselené a vyčerpané půdy totiž nemohou poskytnout stromům dostatečnou výživu. V kyselých půdách je hlavním mechanismem poškozujícím stromy otrava hliníkem, který je v rozpuštěném stavu účinným buněčným jedem.

Zpráva o stavu lesů ministerstva zemědělství také uvádí, že bez snížení početních stavů přemnožené spárkaté zvěře, která spásá mladé stromky, nebude na některých místech lesy vůbec možné obnovit. Podle poslední inventarizace škod zvěří je přemnoženou spárkatou zvěří průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí. Na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to dokonce 100 %.

I přes hrozivě vypadající stav některých lesů je ale současná situace také příležitostí, jak změnit podobu našich lesů tak, aby v budoucnu byly odolnější vůči projevům klimatické změny. Podíl listnatých dřevin na umělé obnově vykazuje ve srovnání s předchozími roky výrazný nárůst, dosáhl 51,3 %, což je o 6,6 % více než v předchozím roce.

V hypotetické přirozené druhové skladbě lesů České republiky by jehličnany tvořily ~35 % stromů, z toho jedle bělokorá dvě třetiny a smrk téměř třetinu. Dnes jehličnany tvoří ~75 % stromů v našich lesích, smrk sám více než polovinu. Pokryvnost jedle klesla na < 1 % celku. Podobný osud potkal z nejrůznějších důvodů také mnohé další dřeviny. Prakticky zmizely jalovce, jilmy tvoří zlomeček původního množství, hrušeň polnička a jabloň lesní patří mezi ohrožené druhy. Všechny zmíněné dřeviny hostí množství specializovaných organizmů, které těžce doplácejí na změnu druhové skladby lesů.

Víte, jaká dobrodiní nám naše lesy poskytují? V první chvíli nás asi napadne funkce lesa v podobě poskytování dřevní hmoty. O významu rekreačním a zdravotním asi nemusíme dlouho hovořit – lesy přispívají k podpoře naší tělesné zdatnosti a zdravotního stavu. Zvláště blahodárný vliv mají na obyvatele velkých aglomerací. Méně nápadná je funkce vodohospodářská a půdoochranná. Lesy slouží k ochraně zdrojů pitné vody, k ochraně krajiny před povodněmi a erozí půdy. Les je samozřejmě také domovem a útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin.

V Kralupech nad Vltavou je několik menších lesních porostů. Kromě lesíku v Lutovníku najdete menší les v Minicích, Zeměchách, v Lobečku za koupalištěm a zalesněný je také vrch Hostibejk. Mezi nejvíce zastoupené dřeviny v kralupských lesích patří akáty, duby a javory, nechybí ani jehličnany – hlavně borovice černá a lesní. Z fauny je zde nejvíce zastoupeno ptactvo – mezi nejznámější druhy patří sýkora, vrabec, brhlík lesní a pěnkava.

Pro člověka má ohromný význam lesní ochrana klimatu. Les vyrovnává teplotní výkyvy a zvyšuje vlhkost vzduchu. Teplotní rozdíly mezi lesem a volnou krajinou mohou dosahovat až 6 °C, mezi lesem a městem dokonce až 8 °C. Rozsáhlejší lesy v blízkosti města navíc zajišťují neustálou výměnu vzduchu a tím proudění čistého a kvalitativně lepšího vzduchu do osídlených oblastí. Les také dokáže filtrovat z ovzduší prach, plyny a radioaktivní látky. Nezanedbatelná není ani protihluková ochrana, kterou poskytují pásy lesů mezi rušnými komunikacemi a obytnými zónami.

Lesy jsou zkrátka nenahraditelnou součástí naší krajiny. Tak už neváhejte a vyjděte si na procházku do lesa. My vám přejeme, abyste v něm našli něco nového, krásného, aby vám les přinesl radost, zdraví, odpočinek i klid na duši. Za odměnu si važme našich lesů, chovejme se v nich ohleduplně a chraňme je.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/stav-jehlicnatych-lesu-v-cr-je-dlouhodobe-nejhorsi-v-cele-evrope-trojnasobne-nad-evropskym
http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/clanky/Lesn%EDRestaurace.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/661268/Zprava_o_stavu_lesa_2019_WEB.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 01. 2021 13:11