Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Tepelné izolace domů

Tepelné izolace domůVyvěšeno: 12. 2. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 06-2021

IzolaceTepelné izolace domů

Teplo z domů prakticky neustále uniká slabými místy stavebních konstrukcí. Přitom tři čtvrtiny energie, kterou v domácnosti spotřebujeme, připadá právě na vytápění. Kvalitní tepelná izolace domu je tedy velmi žádoucí jak z hlediska ekologického, tak po ekonomické stránce. Izolace současně zvyšují komfort bydlení, protože izolovaná stěna je teplejší, zvyšuje tepelnou pohodu. Zvyšuje se energie akumulovaná do zdí a tím se vyrovnávají tepelné výkyvy. V létě naopak izolace zabraňují přehřívání interiéru.

Podle způsobu provedení se vnější zateplovací systémy dělí na kontaktní, kdy zateplovací materiál těsně přiléhá k obvodovému zdivu, a bezkontaktní, který je vhodný jako dodatečné zateplení budov s vyšší vnitřní vlhkostí a na fasádách obložených deskovými komponenty. Podle hlavní použité suroviny lze tepelné izolace rozdělit na pěnové, minerální a čistě přírodní. Povězme si něco k jednotlivým izolačním materiálům, jejich výhody, nevýhody i přínosy z ekologického hlediska.

Bavlna

Bavlna je izolace přírodního původu z obnovitelných zdrojů. Jedná se o alternativu k izolacím z ropy. Pro vysoký obsah boraxu se nedá kompostovat. Izolace z bavlny jsou nabízeny v podobě rohoží, pletenců, plstěných proužků a těsnící vaty. Použití je možné ve stropní zvukové izolaci, příčkách, k utěsnění štěrbin, spár a dutin. Bavlna splňuje kritérium obnovitelnosti, není však místně odstupná, což znamená dlouhý transportní řetězec, zatěžující životní prostředí.

Expandovaný perlit

Vyrábí se z vulkanického skla se zřetelnou kuličkovitou strukturou. Je vhodný pro tepelné izolace i jako kamenivo do tepelně izolačního lehkého betonu. Nejčastěji se používá jako sypná výplň k tepelné izolaci podlah. Dá se použít i do tepelně izolační malty a omítky. Uvolněný násypný materiál je vhodný k opětovnému použití. Vzhledem ke svému vulkanickému původu je perlit slabě radioaktivní. Jde o nehořlavý materiál, jehož dlouhodobé vlivy nejsou dosud vyjasněny.

Expandovaná slída

Slída pochází z přírodních zdrojů, avšak transportní řetězec je dlouhý, suroviny pocházejí především z Jižní Afriky. Expandovaná slída se vyrábí z břidlicové slídy, která je krátkodobě vystavena vysokým teplotám a vypařováním vody tak dojde ke zvětšení jejího objemu. Používá se jako násypný izolační materiál, odolný vůči požáru.

Pěnový polystyren PPS

V současné době je to nejčastěji využívaná izolace s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi i nízkou cenou. Vyrábí se z neobnovitelného zdroje – ropy, recyklace je možná. Polystyren se používá pro izolaci svislých stěn, střechy, jako speciální stavební tvárnice, pro výrobu lehčených betonů i jako násypná izolace. Životnost polystyrenové izolace je více než 30 let, někdy poškozují fasády šplhaví ptáci, žluna, strakapoud. Výroba polystyrénu v porovnání s přírodními izolačními materiály zatěžuje životní prostředí relativně více, ale jeho izolační vlastnosti jsou mnohem vyšší, takže jeho energetická bilance se stává pozitivní už po několika měsících.

Desky z fenolické pěny

Jde o jeden z nejlepších tepelně izolačních materiálů. Jeho součinitel tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK , což je necelých 60 % tepelné vodivosti běžného bílého fasádního polystyrenu. Cena tohoto materiálu je ovšem desetinásobná. Protože fenolická pěna má poměrně malou mechanickou pevnost, jsou desky oboustranně kašírované skelným rounem. Použití tohoto materiálu se vyplatí jen v těch místech, kde je opravdu nutné minimalizovat tloušťku izolace. Může to mít smysl například ve špaletách oken nebo na štítové stěně, kde je nedostatečný přesah střechy a kde nám tedy použití tohoto poměrně drahého materiálu umožní vyhnout se ještě nákladnějšímu zásahu do střechy.

Vakuová izolace

Tam, kde potřebujeme dramaticky snížit tloušťku izolace a současně dosáhnout velmi malého součinitele prostupu tepla, nezbývá než použít vakuovou izolaci. Systém je složen z desek vakuové izolace umístěných uvnitř speciálně tvarovaných polystyrenových desek. Tyto desky lze přichycovat na fasádu lepením a hmoždinkami v obvodové části. S pomocí této izolace můžeme proměnit starou budovu v pasivní dům, aniž by to nějak výrazněji změnilo její vzhled, namísto 30 cm běžného PS stačí jen 10 cm této izolace.

Len

Jde o domácí surovinu, kdy lze využít stonku při pěstování lnu na semeno. Len je pro účely tepelné izolace k dostání v podobě plsti nebo desek nebo i jako volně sypaná izolace pro vyplňování dutin. Len je hořlavý a lze ho snadno přetrhnout nebo zlomit. Patří mezi domácí obnovitelné zdroje, pro použití na izolaci musí však být lněná vlákna smíchána s určitým množstvím textilních polyesterových vláken, takže v konečné úpravě se již nejedná o čistě přírodní produkt.

Skelná a minerální vata

Skelná vata je vyráběna z křemitého písku, sody, dolomitu, boraxu, vápence a odpadního skla. Minerální vata je převážně z vyvřelých hornin. Vaty se používají všude tam, kde je nutné, aby izolace byla nehořlavá a odolávala hlodavcům. Používají se také pro provětrávané fasády. Rohože jsou vhodné pro izolování podkroví, stropů a potrubí, desky pro izolaci stěn. Minerální suroviny jsou k dispozici prakticky v neomezeném množství. Zatížení životního prostředí při výrobním procesu spočívá ve spotřebě energie, při zpracování je podstupováno riziko vzniku rakoviny. V zabudovaném stavu se vlákna mohou uvolnit vzdušným prouděním nebo vibracemi.

Sendvičové desky

Desky tvořené kombinací minerální vaty a pěnového polystyrenu, které v sobě spojují výhody obou materiálů – v tomto případě příznivou cenu a dobré tepelně izolační vlastnosti pěnového polystyrenu a požární odolnost a zvukový útlum minerální vaty. Tyto desky lze používat na požárně dělící pásy v kontaktních zateplovacích systémech. Jsou ale pochopitelně o něco dražší než samotný polystyren.

Dřevovláknité izolační desky

Desky z odpadního dřeva, pojeného formaldehydovými pryskyřicemi, bitumenem, voskem apod. Tento izolační materiál v podstatě odpovídá požadavkům na ekologicky šetrný výrobek a představuje alternativu k izolacím z umělých hmot nebo minerálních vláken.

Kokosové vlákno

Surovina pochází z přírodních zdrojů, do Evropy se dováží. Vlákna mají dobré izolační vlastnosti a umožňují difúzi. Vlákna jsou obnovitelnou surovinou, která je k dispozici v dostatečném množství. Nejsou však místně dostupná a je nutná doprava na dlouhé vzdálenosti. Výrobní proces je málo zatěžující životní prostředí.

Ovčí vlna

Materiál z přírodní suroviny, kterou lez bez problémů skládkovat nebo kompostovat. Spotřeba primárních zdrojů energie je nižší než u jiných izolačních materiálů. Ekologicky příznivý materiál, pokud pochází z tuzemské vlny.

Sláma

Izolace přírodního původu z obnovitelných zdrojů. Používá se obvykle bez jakýchkoli úprav. Bez problémů lze recyklovat. Zároveň se jedná pravděpodobně o nejlevnější izolaci. Sláma je obnovitelnou surovinou, v zabudovaném stavu nejsou známy žádné nepříznivé zdravotní účinky.

Konopí

Mezi izolačními látkami se u nás nově objevuje konopí, které se například ve Francii již používá delší dobu. Konopí je velmi odolné vůči škůdcům a zlepšuje kvalitu půdy, proto lze při jeho pěstování snížit používání chemických prostředků. Produkuje velké množství hmoty. Pěstováním druhů neobsahujících drogu se vylučuje možnost zneužití. Používá se jako násypná výplň.

Pokrytí fasády zelení

Zeleň snižuje rychlost proudění vzduchu u fasády a tím brání odlivu tepla. Stále zelené popínavé rostliny takto přispívají k tepelné izolaci. Účinky jsou přibližně srovnatelné s 1 až 2 cm izolační vrstvy. Zastínění v létě snižuje rozpálení stěn.

Při výběru izolace zvažujte nejen cenu, ale i dopad na životní prostředí při výrobě a likvidaci izolace. Izolace domu by měla být součástí komplexu úsporných opatření. Je vhodné poradit se s odborníkem, případně nechat zpracovat energetický audit, který určí kromě jiných opatření i optimální druh a tloušťku izolace i ekonomickou návratnost.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
Příručka spolkového svazu pro ekologické poradenství
www.nazeleno.cz/stavba/izolace/zatepleni-domu-jaky-izolacni-material-pouzit
www.mujdum.cz/rubriky/stavba/kvalitni-tepelna-izolace-domu_1663


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 02. 2021 10:08