Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Revitalizace zeleně v Kralupech nad Vltavou

Revitalizace zeleně v Kralupech nad VltavouVyvěšeno: 31. 5. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 20-2021

zelen2.jpgRevitalizace zeleně v Kralupech nad Vltavou

Na podzim nastává doba vegetačního klidu, která je pro stromy a keře dobou odpočinkovou, současně ale zákon stanovuje v této době možnost kácení stromů. Městský úřad každoročně vyřizuje žádosti právnických i fyzických osob, které většinou z objektivních důvodů žádají o povolení kácení dřevin. Mnozí lidé vidí ve starých či nemocných stromech hrozbu pro kolemjdoucí, děti i majetek. Někdy pomůže šetrně ořezat nemocné větve, avšak v některých případech je nutné strom pokácet. Za pokácené stromy jsou vysazovány nové, aby nedocházelo k postupnému vymizení zeleně.

Město Kralupy nad Vltavou se rozhodlo řešit stav stromů a keřů jako celku a vyhnout se tak nahodilému nekoncepčnímu řešení. Vedení města nechalo vypracovat návrh a následně projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlišti Lobeček.“ Zpracovatelem projektu je ateliér Proluka. Jako vstupní podklady pro provedení projektu byl dodán dendrologický průzkum dřevin a biologický průzkum. Odborníci posoudili celkový stav vegetace v Lobečku jako velmi hodnotný, který však pro perspektivní existenci a kontinuitu vyžadoval provedení řady pěstebních zásahů (bezpečnostní opatření a výchova porostů) a nové výsadby v celém území.

V období vegetačního klidu proto bylo v sídlišti Lobeček odstraněno 38 ks stromů podléhajících povolení o kácení dřevin, a další dřeviny, na něž se povolení ke kácení nevyžaduje. Stromy navržené v dendrologické studii ke kácení byly ve špatném zdravotním stavu (výrazně narušená vitalita nebo stabilita stromů, infekce kmene, částečný vývrat, praskliny kmene) a z dlouhodobého hlediska jsou zcela neperspektivní a potenciálně zde hrozí vývrat a pád na komunikace (chodníky, silnice). Za pokácení uvedených stromů bylo uloženo provedení náhradní výsadby 221 stromů dle § 9 zákona jako kompenzaci ekologické újmy. Výsadby jsou prováděné na základě předloženého projektu.

Všechny nové výsadby se uskuteční v jarním nebo podzimním období, nejpozději do 30. 11. 2025. Vedení města věří, že realizace projektu je velkým posunem pro zlepšení životní úrovně v zájmové lokalitě. Projekt počítá i s budoucí péčí, kontrolou a zálivkou nově vysazované zeleně po dobu 3 let od její výsadby. Nově vysazené stromy byly opatřeny nátěrem proti plísním a okusu zvěří. Jedná se většinou o javory, platany, ale také třešně. Mobiliář ani případná místa k setkávání občanů ani umístění laviček se v této chvíli neřeší. Obyvatelé zatím nejeví velký zájem o umisťování laviček ve dvorech domů z důvodu obavy z hluku. Postupně by ale mělo docházet k obnově cestní sítě.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: archiv ekocentra


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 05. 2021 9:18