Menu

EC Most

Kralupské ekocentrum funguje od října 2006 po vzoru Ekologického centra Most, které se zabývá ekoporadenstvím a monitoringem životního prostředí již od roku 2000.
Zelený telefon: 800 195 342

Kalendář akcí

50 let státního podniku Povodí Vltavy
Při příležitosti oslav 50 let od založení státního podniku jsou pro Vás připraveny dny otevřených dveří na mnoha vodních dílech.
Bližší informace

EKOFILM
(13. - 15.10.2016)

42. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí tentokráte v Brně.
Více informací: www.ekofilm.cz

Celostátní konference ČSO s podtitulem Každý pták se počítá (14.–16. 10. 2016)
Bližší informace na: http://www.cso.cz/konference2016.html.

Dobrý tip

DVD Průvodce ekospotřebitele tlumočené ve znakovém jazyce
Informační DVD o odpovědné spotřebě si můžete zdarma objednat od společnosti Rosa o.p.s.

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

Beroun Beroun
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čertovy schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmyslová

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.

Výstraha ČHMÚ pro okres Mělník


Aktuálně není vydána žádná výstraha ČHMÚ.

Dění v průmyslu

23.9.2016, 8:43 - Rafinérie Kralupy
Dne 24.9. začne postupné uvádění do provozu jednotlivých výrobních technologií rafinérie Kralupy po dlouhodobé odstávce oznámené v květnu 2016. Ovlivnění kvality vypouštěných odpadních vod se nepředpokládá. Čistírna odpadních vod rafinérie Kralupy byla v provozu po celou dobu odstávky výrobních zařízení. Uvádění technologií do provozu může být spojeno se zvýšenou hladinou hluku a flérováním. Doba trvání události: týden

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Provoz ECK

provoz ECK

Máme otevřeno každý všední den 8-20h.

Na Zeleném telefonu nás zastihnete 6:30-21:30h.

OMEZENÍ PROVOZU

Ve čtvrtek 22. 9. bude ekologické centrum uzavřeno od 8:30 do 11:00.

V pátek 23. 9. bude ekologické centrum uzavřeno od 8:30.

I v případě naší nepřítomnosti je Zelená linka
800 100 584

v provozu.

Ekocentrum zažilo Kralupy jinak

26. září 2016

kralupy jinak V sobotu 17. září 2016 se dispečerky ekocentra zúčastnily sousedské pouliční slavnosti v Kralupech nad Vltavou pod názvem Zažít město jinak, kterou uspořádal Auto*Mat a místní organizátorky. Akce se odehrávala v části ulice V Olších u fotbalového stadionu na Zátiší, která byla pro tento den uzavřena pro motorová vozidly, a v přilehlém parčíku. Ekologické centrum mělo na akci svůj prezentační stánek s několika aktivitami, jež se týkaly třídění odpadu a recyklace.

Celý článek

Aktuální dění

22.9.2016, 11:00, SYNTHOS Kralupy a.s.

prováděl na zásobníku ST 106 v areálu Skladu kapalných plynů (SKP) výměnu armatur. V rámci přípravy na uvedenou akci byl zásobník vyprázdněn a bylo provedeno několikadenní dusíkování zásobníku tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace.
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 přibližně v 9 hodin prováděli pracovníci externí společnosti (K-Protos) přípravné práce – otvírání poklopu průlezu. Při této manipulaci došlo ke vznícení zbytků uhlovodíků, které s největší pravděpodobností zůstaly v zasobniku a nepodařilo se je při přípravě zásobníku plně odstranit.
Pracovníci provádějící činnosti místo práce opustili a povolali Hasičský záchranný sbor, který provedl hasební zásah.

Hasební zásah spočíval v ochlazování zásobníku skrápěním vodou. Po analýze vzniklé situace bylo rozhodnuto, že zbytkové páry uhlovodíků budou ponechány ke shoření uvnitř zásobníku.

Vzhledem k průběhu zásahu byly vyloučeny vlivy na okolí:
- Probíhalo bezdýmé hoření, tzn. že do okolí neunikly žádné nebezpečné produkty, které by mohly vznikat při nedokonalém spalování
- Hasební voda nebyla v přímém kontaktu se závadnými látkami, bylo prováděno pouze skrápění zásobníku z vnější strany

Při mimořádné události došlo k popálení pracovníka externí společnosti, který manipulaci vykonával. Dle informace od společnosti K-Protos se jednalo o popáleniny 1. stupně v oblasti předloktí a ožehnutí vlasů a vousů, pracovník byl po ošetření u lékaře propuštěn domů a od 23. 9. 2016 bude pokračovat v práci.
Vlastní průběh mimořádné události bude dále předmětem interního vyšetřování, které stanoví vlastní příčinu vzniku požáru a odpovídající preventivní opatření.

Novinky na našem webu

26.9.2016 Ekocentrum zažilo Kralupy jinak
1.9.2016 A je to tady! Nová soutěž ekocentra: Jak se žije v Kralupech?
1.9.2016 Ekocentrum na akci Zažít město jinak

28.8.2016Společnost SPOLANA a.s. se rozhodla, že v souvislosti s revizí přelivných věží retenční nádrže nadále nebude usilovat o změnu integrovaného povolení, které se týká provozu Kaprolaktam a kyseliny sírové. Společnost bude hledat technologické řešení, které umožní rekonstrukci retenční nádrže za jejího provozu. Plné znění tiskové zprávy.
5.8.2016 Pozor na to, co si přivezete z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
15.7.2016 Víte, jaká máte práva? Na to vám odpoví náš článek
15.7.2016 V sekci Průmysl je aktualizován přehled emisí ze spalovny AVE Kralupy s.r.o. za 24. - 27. týden r. 2016 a měsíc červen 2016
8.7.2016 Vydali jsme EkoZpravodaj 2/2016

30.6.2016 Ozvěny EKOFILMU v ZŠ Třebízského
23.6.2016 Jak probíhala ekovycházka ZŠ V. Havla?
17.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Víte, co je to bushmeat?
14.6.2016 V sekci Průmysl je aktualizován přehled emisí ze spalovny AVE Kralupy s.r.o. za 19. - 23. týden r. 2016 a měsíc květen 2016
9.6.2016 Na exkurzi v průmyslovém areálu
9.6.2016 Blíží se konec školního roku, období školních výletů, škol v přírodě a dovolených. Spojte svůj výlet s návštěvou čapího hnízda.
6.6.2016 MŽP chystá nový dotační program Modrá úsporám

30.5.2016 Kralupáci se dočkají dopravního obchvatu
26.5.2016 Včely a jejich tajemství
16.5.2016 V sekci Průmysl je aktualizován přehled emisí ze spalovny AVE Kralupy s.r.o. za 18. týden r. 2016 a měsíc duben 2016
12.5.2016 Proč zahradničit?
6.5.2016 Projekt Kralupy - čisté město má nové patrony
3.5.2016 I Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
25.4.2016 Víte, jak jíst zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí?
21.4.2016 Už jste vyzkoušeli bikesharing?
18.4.2016 Do víkendové akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko se zapojilo 65 000 dobrovolníků. Lidé na 1 570 místech posbírali rekordních 1 600 tun odpadu.
15.4.2016 Zapojte se v sobotu 16. dubna do akce Ukliďme svět
14.4.2016 V sekci Průmysl / SPOLANA / Životní prostředí si můžete prohlédnout protokol z autorizovaného měření imisí rtutě v okolí areálu společnosti SPOLANA a.s. Měření proběhlo v březnu 2016. Výsledky jsou uvedeny na straně č. 10 - tabulka I protokolu. Naměřené hodnoty jsou pod doporučeným limitem, který je 50 ng/m3.
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti ECK
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Výroční zpráva za rok 2015
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností.
4.4.2016 Víte, co je to birdwathching?

list

Archiv novinek