Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Česká rafinérská, a.s.
27. 5. 2016

V termínu od 17.5. bylo postupně odstavováno výrobní zařízení jednotky katalytického krakování a následně od 23.5. také výrobní zařízení bloku 25 - Nová rafinérie Kralupy. Důvodem odstavení je oprava zařízení. Ovlivnění kvality vypouštěných odpadních vod se nepředpokládá. Čistírna odpadních vod bude provozována po celou dobu odstávky. Předpokládaná délka odstávky je několik týdnů.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

S dětmi do přírody

23. června 2016

ekovycházka Na měsíc červen, kdy venku panuje hezké počasí s příjemnými teplotami a školní vyučování už se chýlí ke konci, připravily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou zábavně naučnou vycházku do přírody pro žáky třetích a čtvrtých tříd ZŠ Václava Havla. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v okrajových částech Kralup.

ekovycházkaZŠ V. Havla je zapojena do projektu Kralupy – čisté město od r. 2009 a má patronát nad parkem mezi ulicemi Ke koupališti a U parku. Dispečerky ekocentra zvolily k vycházce trasu podél řeky k lesíku pod koupalištěm, na louku k bývalé střelnici, zpět po lesní cestě k tenisovým kurtům a Lidickou ulicí do parku, nad nímž mají žáci patronát, odkud je to už jen pár kroků zpět do školy. V pondělí 20. června v 8 hodin ráno vyrazily dispečerky na připravenou ekovycházku se třídou 3. B paní učitelky Packové. Počasí bylo ideální na malý pochoďáček, a tak se všem dobře šlapalo. O dvě hodiny později absolvovala stejnou vycházku třída 3. A s p. učitelkou Brožovou. Vltavskou ulicí jsme sešli k řece, kde se odehrávaly první aktivity. Děti se zamýšlely nad negativním vlivem silniční dopravy na životní prostředí a besedovaly s dispečerkami o možnostech alternativní dopravy. Při hře „Trénování paměti“ si děti nejen pocvičily svou paměť, ale také se dozvěděly různé zajímavosti z oblasti nakládání s odpady. Zopakovaly si, jak správně odpad třídit a proč je tak nutné v dnešní době co nejlépe separovat jednotlivé složky odpadu z domácností.

ekovycházkaTrasa vycházky pokračovala ke hřišti za loděnicí Adria, kde bylo na programu poznávání zvířátek. Děti luštily hádanky a povídaly si o zvířatech, která můžeme zahlédnout v naší přírodě, pokud se však budeme chovat tiše a ohleduplně. V lese pod koupalištěm, kudy ekovycházka pokračovala, bylo slyšet především švitoření třeťáků, ale když se žáci utišili, poslechli jsme si i ptačí zpěv. Na řadě bylo poznávání našich zpěvných ptáků a možnosti jejich ochrany, tito živočichové jsou v našem prostředí bohužel silně ohroženi, jejich životní prostor se zmenšuje a ubývá vhodných míst k zahnízdění.

ekovycházkaNa louce u Strachova byly lektorky mile překvapeny tím, kolik bylin a stromů už žáci prvního stupně dokáží rozeznat. Aby to neměly tak jednoduché, byly děti rozděleny do tří družstev, která mezi sebou soutěžila. Nechyběly ani pohybové aktivity, při kterých si děti zahrály na mnohonožky nebo naše zpěvné ptáky, kteří krmí svá mláďata a při shánění potravy se hodně nahoní. Na závěr procházky děti poznávaly přírodniny poslepu - hmatem. Tato aktivita probíhala v parku, nad nímž má škola patronát. Dispečerky proto pohovořily s dětmi také o projektu Kralupy – čisté město a o finanční podpoře projektu ze strany města Kralupy nad Vltavou, které projekt podporuje od samého začátku, tedy od roku 2009. Za svou snahu dostaly děti odměnu v podobě několika hlavolamů, které si budou moci půjčovat o přestávkách. Dále děti dostaly odznak nebo šňůrku s názvem projektu a Zelenou linkou ekocentra, na kterou mohou volat své dotazy z oblasti ochrany životního prostředí.

ekovycházkaProjekt Kralupy – čisté město je stále otevřen jak pro kolektivy, tak i pro jednotlivce z řad občanů našeho města. Každý si může vzít patronát např. nad svým oblíbeným kouskem zeleně ve městě a zaměřit se na něj, všímat si, zda se tu netvoří smetiště, zda tam někdo neničí zeleň či městský majetek, zda neodumírají stromy či naopak se tam nevyskytují vzácní živočichové či rostliny. Všechny, kdo by se rádi do projektu Kralupy – čisté město přihlásili nebo mají chuť jinou formou vylepšit životní prostředí v našem městě, rádi uvítáme v našem ekocentru, kde jim poskytneme bližší informace o možnostech pomoci.

Další zábavně naučné vycházky s ekologickou tématikou v rámci projektu Kralupy – čisté město připravuje ekocentrum na září 2016.

logo Projekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2016 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK

Články a tiskové zprávy z roku 2016

23.6.2016 S dětmi do přírody
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
9.6.2016 Na exkurzi v průmyslovém areálu
6.6.2016 Modrá úsporám

30.5.2016 Kralupáci se dočkají dopravního obchvatu
26.5.2016 Včely a jejich tajemství
12.5.2016 Proč zahradničit?
6.5.2016 Patroni z Komendy
3.5.2016 Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
25.4.2016 Jak jíst zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí
21.4.2016 Už jste vyzkoušeli bikesharing?
15.4.2016 Ukliďme svět i Kralupy s Kulíškem
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
4.4.2016 Jaro, zpěv a hnízdění

29.3.2016 S dětmi o životě stromů
18.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
14.3.2016 Jakou vodu pijeme v Kralupech?
9.3.2016 Co se děje aktuálně na Kralupsku
7.3.2016 Beseda o životním prostředí na Kralupsku
1.3.2016 Co se dá vypěstovat ve městě?

29.2.2016 Pták roku 2016: červenka obecná
24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
5.2.2016 Nová zelená úsporám

28.1.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií
21.1.2016 Jaké je životní prostředí v okrese Mělník?
19.1.2016 Deset let kralupského ekocentra
11.1.2016 Imisní stanice ve zkušebním provozu
5.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf