Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SYNTHOS Kralupy a.s.
24. 5. 2016

Ve 13:45 byla ukončena revize ne el. rozvaděči objektu 0610. Čerpací stanice hydrantové vody je opět v automatickém provozu.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
23. 5. 2016

Dne 23. 5. bylo zahájeno postupné odstavování výrobního zařízení bloku 25 - NRK (rafinérie Kralupy). Z tohoto důvodu budou odstaveny i následné zdroje znečištění ovzduší a veškeré pece na bloku 25.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
23. 5. 2016

Dne 23. 5. bude použita fléra. Důvodem je odstavování výrobního zařízení do dlouhodobější odstávky. Použití fléry bude minimalizováno v souladu s provozním řádem. Doba trvání události: 3 dny

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
17. 5. 2016

Dne 16.05. byla odstavena jednotka FCC a veškeré pece na bl24. Důvodem odstavení jednotky FCC je netěsnost na výměníku chladiče katalyzátoru E01. Doba trvání události: 10 dní.

SPOLANA a.s.
23. 5. 2016

Budeme nuceni na dobu několika hodin z důvodu závady odstavit spalinový filtr uhelného kotle. V důsledku toho může bohužel po omezenou dobu docházet ke zvýšení emisí popílku. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Vynasnažíme se závadu odstranit v co nejkratším možném čase. Za možné nepříjemnosti se omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Patroni z Komendy

6. května 2016

Den ZeměU příležitosti svátku Dne Země, který slaví vždy 22. dubna více než miliarda lidí ve 175 státech světa a při němž si máme připomenout dopady lidské činnosti na naší planetu, Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou uvítalo další členy projektu Kralupy – čisté město. Jedná se o 80 žáků osmých tříd ZŠ Komenského, pro které ekocentrum připravilo v pátek
29. dubna zábavně-naučné dopoledne s environmentální tématikou.

Den ZeměTři osmé třídy ZŠ Komenského se svými pedagogy se sešly v Husově parku, kde proběhlo společné zahájení akce a každá třída zde dostala instrukce k připraveném programu. Poté se žáci pod dozorem svých pedagogů vydali na jedno ze tří stanovišť. Jedna třída zůstala v Husově parku, kde žáci rozděleni do tří skupin plnili úkoly, vztahující se k ochraně přírody, a hledali indicie ve hře podobné geocashingu.

Druhá třída šla na vycházku podél řeky se dvěma lektorkami ekocentra. Po trase vycházky si žáci zahráli na „bořiče mýtů“, kdy diskutovali o některých výrocích, vztahujících se k životnímu prostředí. Cestou také poznávali české řeky a na závěr se pobavili s lektorkami o způsobu stravování, které je zdravé, ale zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Den Země Osmá třída mezitím absolvovala prohlídku techniky Hasičského záchranného sboru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. Hasiči si pro žáky připravili několik zajímavých ukázek zásahových vozů i výstroje a zodpovídali dětem jejich otázky. Během tří hodin se všechny osmé třídy vystřídaly na těchto třech stanovištích, a poté se všichni znovu sešli v Husově parku.

Den ZeměŽáci obdrželi brožuru a letáky projektu Kralupy – čisté město, kde najdou informace o projektu a o kolektivech, které jsou do projektu zapojeny. Každý dostal také klíčenku a odznak se symboly projektu, jehož cílem je podnítit mladé lidi k většímu zájmu o své okolí. Místo, nad kterým má ZŠ Komenského patronát, je právě Husův park, kde se vše odehrávalo.

Den ZeměLektorky ekocentra se budou snažit s dětmi pracovat tak, aby jim přiblížili problematiku životního prostředí v našem městě a pomohli jim vybudovat si úzký vztah k přírodě a především k místu, kde žijí, k našemu městu.

Následovala prohlídka a poznávání dřevin, kterou připravili členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Poté žáci sledovali, jak se správně sází strom. Stromem základní školy Komenského je jeřáb. Po zasazení stromu samozřejmě nechyběla společná fotografie všech žáků kolem čerstvě zasazeného jeřábu. Díky tomu, že byl Den Země podpořen společností AVE Kralupy s.r.o., obdrželi žáci osmých tříd ZŠ Komenského ještě další upomínkové předměty od této společnosti.

Den ZeměDoufejme, že Den Země, kteří žáci ZŠ Komenského prožili s ekocentrem, jim bude připomínat, že naše místo k žití nám bylo jen na čas propůjčeno, abychom se mohli radovat ze života, ale také proto, abychom se o něj dobře starali a uchovali ho pro příští generace.

Den Země Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2016

6.5.2016 Patroni z Komendy
3.5.2016 Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
15.4.2016 Ukliďme svět i Kralupy s Kulíškem
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností

29.3.2016 S dětmi o životě stromů
18.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
14.3.2016 Jakou vodu pijeme v Kralupech?
9.3.2016 Co se děje aktuálně na Kralupsku
7.3.2016 Beseda o životním prostředí na Kralupsku
1.3.2016 Co se dá vypěstovat ve městě?

29.2.2016 Pták roku 2016: červenka obecná
24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
5.2.2016 Nová zelená úsporám

28.1.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií
21.1.2016 Jaké je životní prostředí v okrese Mělník?
19.1.2016 Deset let kralupského ekocentra
11.1.2016 Imisní stanice ve zkušebním provozu
5.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf