Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

23.9.2016, 8:43 - Rafinérie Kralupy
Dne 24.9. začne postupné uvádění do provozu jednotlivých výrobních technologií rafinérie Kralupy po dlouhodobé odstávce oznámené v květnu 2016. Ovlivnění kvality vypouštěných odpadních vod se nepředpokládá. Čistírna odpadních vod rafinérie Kralupy byla v provozu po celou dobu odstávky výrobních zařízení. Uvádění technologií do provozu může být spojeno se zvýšenou hladinou hluku a flérováním. Doba trvání události: týden

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekocentrum zažilo Kralupy jinak

26. září 2016

kralupy jinak V sobotu 17. září 2016 se dispečerky ekocentra zúčastnily sousedské pouliční slavnosti v Kralupech nad Vltavou pod názvem Zažít město jinak, kterou uspořádal Auto*Mat a místní organizátorky. Akce se odehrávala v části ulice V Olších u fotbalového stadionu na Zátiší, která byla pro tento den uzavřena pro motorová vozidly, a v přilehlém parčíku. Ekologické centrum mělo na akci svůj prezentační stánek s několika aktivitami, jež se týkaly třídění odpadu a recyklace.

Na akci Zažít město jinak, která byla otevřena všem generacím, mohli návštěvníci poznat své sousedy, blízké podniky a jejich majitele, vyzkoušet si nové věci nebo se prostě jen bavit. Ulice, parky, náměstí či volná prostranství se v tento den proměnily v místa, kde je více života, přátelskosti a pohody. Slavnosti se letos odehrály na 65 místech v Praze a ve 22 dalších městech.

kralupy jinak V Kralupech nad Vltavou se proměnila jindy celkem tichá ulice V Olších s přilehlým parčíkem v místo plné života, přátelského setkávání a společných aktivit několik stovek příchozích. V řadě stánků mohli návštěvníci obdivovat například veselé vědecké pokusy, zahradní tvoření, dílnu farní charity nebo výstavu fotografií Petra Bouchala.

kralupy jinakNa několika sportovních stanovištích si mohli návštěvníci zacvičit v trávě, vyzkoušet si některé prvky rugby nebo balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma stromy, tak zvaný slackline. Probíhaly zde ukázky nošení dětí v šátku, soutěž o nejlepší bábovku, děti se mohly povozit na hřbetu koně a samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení. Součástí programu bylo i divadelní představení.

Ve stánku ekocentra lektorky informovaly návštěvníky o své činnosti a službách občanům, například o monitoringu znečištění ovzduší, aktuální imisní situaci, zprávách o dění v průmyslu, elektronickém ekoZpravodaji, seminářích, besedách, o projektu Kralupy – čisté město apod. Ve stánku byla také připravena zábavná aktivita na téma správného třídění odpadu z domácností. Děti, ale i dospělí si mohli zkusit přiřadit ke každému druhu odpadu správnou separační nádobu či zařízení ekologické likvidace odpadu. Někteří návštěvníci se tak dozvěděli, kde jsou v Kralupech provozovny sběrných surovin, kdy je otevřen sběrný dvůr nebo co vše mohou odevzdat v charitním šatníku.

kralupy jinakProblematice třídění odpadů a jejich následné recyklaci byl věnován také kvíz, který si zkoušeli vyplnit jak dospělí, tak i některé starší děti. Z kvízu se dozvěděli, že jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit až 13 stromů nebo že nový skleněný výrobek může obsahovat až 100% recyklovaného skla a další zajímavosti o třídění odpadu, následné recyklaci, energetickém využití odpadu, ale také o prevenci vzniku odpadu.

kralupy jinakDalší aktivitou, která poutala pozornost malých i velkých návštěvníků, byla tabulka doby rozkladu odpadu. Víte, že plechovka se na skládce rozkládá zhruba 15 let, zatímco PET lahev až 100 let a jednorázová dětská plena až 250 let? Slavné to není ani s obyčejnou žvýkačkou, která se rozkládá přibližně 50 let a odhozený nedopalek cigarety s filtrem může hyzdit chodník i 15 let.

Pokud se v příštím roce podaří zorganizovat podobnou akci, ekologické centrum se jí opět rádo zúčastní se svými aktivitami. Zažít město jinak navštívil i kralupský starosta, který uvedl, že tato akce by slušela i jiné, dopravně zatíženější kralupské komunikaci. Smyslem této akce je totiž také upozornit na negativní důsledky narůstající automobilové dopravy ve městech.

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou slaví v letošním roce 10. výročí svého vzniku. U příležitosti tohoto jubilea proběhne v říjnu výstava o činnosti ekocentra ve vestibulu kralupské radnice. Ekocentrum zahájilo svůj provoz 2. října 2006, slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční téměř přesně po 10 letech, v pondělí 3. října od 16 hodin, za účasti představitelů města Kralupy nad Vltavou, příznivců ekocentra a veřejnosti. V rámci oslav ekocentra již proběhla celá řada různých osvětových akcí pro školní mládež i veřejnost a další akce připravuje ekocentrum na podzimní měsíce.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2016

26.9.2016 Ekocentrum zažilo Kralupy jinak
1.9.2016 Soutěž ekocentra: Jak se žije v Kralupech?
1.9.2016 Ekocentrum na akci Zažít město jinak

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
15.7.2016 EIA a veřejnost

30.6.2016 Ozvěny EKOFILMU v ZŠ Třebízského
23.6.2016 S dětmi do přírody
17.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
9.6.2016 Na exkurzi v průmyslovém areálu
6.6.2016 Modrá úsporám

30.5.2016 Kralupáci se dočkají dopravního obchvatu
26.5.2016 Včely a jejich tajemství
12.5.2016 Proč zahradničit?
6.5.2016 Patroni z Komendy
3.5.2016 Středočeský kraj má své regionální potraviny

26.4.2016 Jak se slavil Svátek Země v Kralupech
25.4.2016 Jak jíst zdravě, chutně a šetrně k životnímu prostředí
21.4.2016 Už jste vyzkoušeli bikesharing?
15.4.2016 Ukliďme svět i Kralupy s Kulíškem
12.4.2016 Svoz objemného odpadu velkokapacitními kontejnery
11.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
6.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
4.4.2016 Jaro, zpěv a hnízdění

29.3.2016 S dětmi o životě stromů
18.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
14.3.2016 Jakou vodu pijeme v Kralupech?
9.3.2016 Co se děje aktuálně na Kralupsku
7.3.2016 Beseda o životním prostředí na Kralupsku
1.3.2016 Co se dá vypěstovat ve městě?

29.2.2016 Pták roku 2016: červenka obecná
24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
5.2.2016 Nová zelená úsporám

28.1.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií
21.1.2016 Jaké je životní prostředí v okrese Mělník?
19.1.2016 Deset let kralupského ekocentra
11.1.2016 Imisní stanice ve zkušebním provozu
5.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf