Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Soutěž patronů

27. dubna 2017

soutěžEkologické centrum Kralupy nad Vltavou v rámci projektu Kralupy – čisté město vyhlašuje „Soutěž patronů“ pro stávající i nové patrony projektu. Úkolem soutěžících bude podle dodaných instrukcí co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži je také pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.

soutěžMěsto plné zeleně, laviček, dětských hřišť, stezek pro pěší a cyklisty, klidových zón, s dostatečným množstvím dobře udržovaných kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se mohl člověk bez obav posadit a relaxovat - to je přání všech kralupských občanů, pojďme pomoci ho uskutečnit.

soutěžProjekt Kralupy – čisté město se snaží již od roku 2008 poukázat jak na příklady dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou, tak i na zanedbaná, problematická místa a prostranství. Společně s veřejností, podniky a veřejnou správou bychom chtěli dosáhnout zlepšení současného stavu. Cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí o prostředí, ve kterém žijeme. Zvláštní pozornost je věnována třídění odpadu, údržbě veřejné zeleně, čistotě ve městě, informacím o přírodních zajímavostech. Ke dni vyhlášení soutěže je do projektu zapojeno celkem 7 patronů. Jedná se o kolektivy ze ZŠ Václava Havla, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Jodlova, družinu ZŠ Gen. Klapálka a skautské středisko Střelka.

Soutěž bude probíhat od 1. května do 31. října 2017, v listopadu dodané soutěžní příspěvky ECK vyhodnotí a 3 nejlepší patroni budou odměněni.

Popis soutěže

1) Vytvořte vlastní mapu lokality, která Vám byla svěřena pod patronát v rámci projektu Kralupy – čisté město. Barevně rozlište budovy, pokud jsou v lokalitě a popište ulice, které lokalitu vymezují a ohraničují. Vyznačte do mapy ostatní objekty, které se v lokalitě nacházejí. Měření vzdáleností můžete provádět krokováním, předem si každý změří délku svého kroku. Můžete použít i GPS.
Doporučené pomůcky: papír min. formátu A4 s tvrdou podložkou, tužka, pastelky, pásmo/metr, pravítko, úhloměr, kalkulačka, GPS

2) Zmapujte stromy a keře, rostoucí ve Vám svěřené lokalitě. Uveďte druhy stromů a keřů a jejich přibližné počty. Popište nejvyšší strom v lokalitě a odhadněte jeho výšku. Zjistěte, který strom v lokalitě by mohl být nejstarší, a změřte jeho obvod kmene.

3) Popište byliny, které rostou ve Vaší lokalitě. Uveďte české, případně latinské názvy bylin a dobu jejich květu. Můžete vytvořit vlastní herbář bylin. Uvítáme, když k bylinám doplníte, zda se jedná o léčivé byliny (co léčí), případně jedlé rostliny (jaké části rostliny se mohou konzumovat, do jakých pokrmů se mohou přidávat).

4) Zjistěte, kteří živočichové se ve Vaší lokalitě vyskytují. Použijte lupu. Pokuste se opět určit přesné názvy těchto živočichů a zařadit je do taxonomických kategorií, např.: Křižák obecný, řád Pavouci, Třída Pavoukovci, Kmen Členovci, Bezobratlí.

5) Nachází se ve Vaší lokalitě voda? Pokud ano, popište, v jaké podobě.

6) Pořiďte fotografie Vaší lokality v různých ročních obdobích (jaro, léto, podzim) a za různého počasí.

7) Navrhněte vylepšení lokality, například formou výkresu.

8) Zhodnoťte význam lokality pro životní prostředí v našem městě a hodnotu lokality pro pobyt obyvatel (odpočinek, procházky, možnost sportování apod.)

Hotové práce osobně doručte do kanceláře ekocentra na Palackého nám. č. 6 (1. patro) nebo se na termínu předání domluvte s ekopradkyněmi ECK prostřednictvím Zelené linky 800 100 584.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECK

Projekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.Články a tiskové zprávy z roku 2017

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf