Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město

27. listopadu 2017

patroniVe čtvrtek 23. 11. 2017 se v zasedací síni městského úřadu sešli patroni projektu Kralupy – čisté město na slavnostním vyhodnocení letošní soutěže patronů. Ekologické centrum chce prostřednictvím projektu Kralupy – čisté město podnítit děti, mládež i dospělé k větší všímavosti a péči o místo, kde žijeme, a samozřejmě také k ochraně přírody a životního prostředí. Projekt je podporován městem Kralupy nad Vltavou.

Úkolem soutěžících bylo co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Dalším úkolem a podmínkou účasti v soutěži bylo pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.

patroni Soutěžící přišel pozdravit senátor a kralupský starosta Petr Holeček. Poděkoval mladým lidem, kteří jsou do projektu zapojeni, za jejich přínos k hezkému vzhledu města a ocenil jejich snahu v soutěži. Práce žáků hodnotila několikačlenná porota, v níž zasedl Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Kralupech nad Vltavou, paní Michaela Horová, pracovnice odboru životního prostředí, pan František Málek, předseda místní pobočky Českého svozu ochránců přírody, dále vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou a Most.

patroniNejprve se představily děti z Lesní školky Kulíšek, které mají patronát nad lesem v Minicích pod Hradištěm. Bylo vidět, že děti, které tráví hodně času v lese, mají velmi hezký vztah k přírodě, znají mnoho stromů, rostlin i živočichů a pod vedením svých lektorek se snaží podle svých sil i pomáhat přírodě výsadbou dřevin, udržováním čistoty v lese a podobně.

patroniVýbornou práci předvedly také děti z družiny ZŠ Generála Klapálka pod vedením paní Dekastellové. Děti nakreslily mapu parku s vyznačením stromů a keřů. Zjišťovaly, jaké stromy zde rostou, odhadovaly jejich stáří a výšku a určovaly druhy. Porota obdivovala krásný herbář i výtvarné ztvárnění živočichů, žijících v parku Velvarka, který je lokalitou těchto patronů.

patroniPak již následovaly prezentace starších školáků, kteří se do soutěže zapojili. Základní škola v Jodlově ulici má pod patronátem park u řeky Vltavy pod turistickým centrem. Děti pod vedením svých učitelek vytvořily velmi pěknou prezentaci o tom, jak plnily soutěžní úkoly, ve kterých nechyběly pěkné fotografie nejrůznějších rostlin a živočichů, žijících v této lokalitě, ale také vydařené kresby a malby přírodnin od dětí různého věku a z různých tříd.

patroniŽáci ZŠ Václava Havla s paní učitelkou Murárikovou úžasně zmapovali park u Dřeváku, nacházející se kousek od školy. Žáci využívají park za pěkného počasí v rámci některých vyučovacích předmětů a ve volném čase k zábavě a sportování. Zajímavé byly jejich návrhy na přeměnu dřeváku v galerii s kavárnou, dále žáci navrhují umístit do parku více odpadkových košů a laviček.

patroniŽáci ze ZŠ Komenského pod vedením paní učitelky Ing. Šárky Soukupové mapovali Husův park na Cukrovaru. Žáci byli rozděleni do šesti skupin a každá skupina mapovala svůj úsek parku. Žáci perfektně od prezentovali každý svojí část parku a jeho zeleň. Zjišťovali, kolik tam roste stromů, jací živočichové obývají park a samozřejmě navrhovali, co by se v parku dalo zlepšit.

patroniNa akci nechybělo skvělé občerstvení zásluhou Středočeské regionální potraviny, podporované Ministerstvem zemědělství. Děti i dospělí tak mohli ochutnat například Milovickou uzenou krkovici, Hovězí maso v pepři z Řeznictví a uzenářství U Dolejších z Davle, výborné Rožďalovské rohové koláče, sýrové Provázky Martina Homoly z Litně a další pochoutky místních výrobců ze Středočeského kraje.
patroniZnačku Regionální potravina uděluje již osmým rokem Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským a potravinářským výrobkům, které soutěží v krajských soutěžích. Cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů. Přehled oceněných výrobků ve Středočeském kraji v posledních 4 letech naleznete zde.

patroni„Některé návrhy žáků na vylepšení lokalit ve městě byly pro nás poučné. My si z toho vezmeme příklad, co bychom ve městě měli vylepšit, kam bychom měli umístit lavičky, kam dát více odpadkových košů a podobně. Předáme podněty žáků k jednání samosprávě města, která pak může rozhodnout o vhodných investičních akcích k realizaci těchto návrhů“ uvedl předseda poroty Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Díky sponzorům soutěže, kterými byli Zahradnictví Jelínek Veltrusy a společnost HECKL Kralupy – koupelnové studio, obdrželi soutěžící pěkné ceny včetně dobrého občerstvení, což bylo pro všechny odměnou za úsilí, které soutěži věnovali. Dalším bonusem může být dobrý pocit ze snahy o vylepšení jejich oblíbeného místa ve městě.

Reportáž Kralupy TV: Soutěž patronů

Článek v Mělnickém deníku (2.12.2017)

Ekologické centrum tímto děkuje všem sponzorům a podporovatelům akce bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit.


logoProjekt "Kralupy - čisté město" byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.

Jana Krátká, Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf