Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu
Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak na nás působí reklamy?

19. prosince 2019

reklamy, vlivReklama je definována jako placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Reklama dnes nezůstává jen u zboží, ale přesahuje svůj vliv i na osoby, ideje a hodnoty. Reklamu využívá každý, kdo působí na veřejnosti. Marketing nás ovlivňuje v každém ohledu veřejného působení a stále usilovněji se snaží proniknout i do individuality člověka. Různými reklamními triky nám je vnucováno, co je správné si myslet a jaké jsou ty pravé hodnoty. Máme se tedy těšit na něco nového, co nám reklama nabízí? Jak nás reklama ovlivňuje a říká nám vůbec pravdu? Myslíte si, že se dokážete reklamám ubránit?

reklamy, vlivReklama je dnes tak samozřejmá a všudypřítomná, že na ní narážíme doslova na každém kroku. Fasády domů jsou ověšeny reklamními tabulemi, reklamy jsou ve výlohách, v obchodech, v restauracích, v čekárnách u lékařů, silnice jsou plné billboardů, aut různých značek, chodníky plné lidí v oblečení dalších značek. Internet je plný reklamy, stejně tak filmy, televize, časopisy, rozhlas, hudba, poštovní schránky jsou plné reklamních letáků. Reklama je všude, kde se pohybují lidé a má až neuvěřitelný vliv.

Na kteroukoli osobu v západním postindustriálním světě denně působí 10 000 vjemů marketingového obsahu, pokud k výpočtům přidáme i drobné značky na zboží, číslo se vyšplhá až ke 20 000.

Opakovaný klam
reklamy, vliv Už jste někdy v reklamě slyšeli o slabinách daného výrobku, jeho nevýhodách nebo záporných stránkách? To jistě ne. V reklamě se o výrobku dozvíme pouze „to dobré“, tu část pravdy, která se hodí k tomu, aby nalákala co největší počet lidí ke koupi. Reklama neukazuje svět takový jaký je, ale takový, jaký by ho konzument chtěl mít. Nesnaží se zachytit objektivně realitu, jak to činí například dokumentární fotografie, ale pokouší se budovat novou realitu, která má být pro potenciálního zákazníka přijatelná a se kterou si přeje se ztotožnit. Proto reklamám nelze zcela věřit, nemůžeme se na ně spolehnout. Zboží může fungovat, jak nám je v reklamě předkládáno, ale také nemusí. Reklama zaručuje pouze tu skutečnost, že výrobce daného produktu chce zbohatnout. Přesto je reklama u nás stále rostoucím odvětvím.

reklamy, vlivDnešní reklama se nesnaží přesvědčit o kvalitách výrobku, ale o jeho nutnosti si ho pořídit. V kapitalistické společnosti se většina podniků soustředí na prostý cíl – vydělat. Jelikož investice do reklamy zpravidla nebývá levnou záležitostí, klíčovým aspektem propagace je její účinnost. Marketéři proto v průběhu let vyvinuli řadu modelů, vysvětlujících psychologické působení reklamy na spotřebitele, aby s jejich pomocí stavěli kampaně účinněji. Ke zdokonalování reklam přispívá i vědní obor psychologie reklamy. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky.

Základní psychologické efekty, které se využívají v reklamě:

1) Kognitivní disonance = Požádejte o akci. Zákazník se nejlépe přesvědčí sám.
2) Efekt pouhého vystavení = Buďte hodně vidět. Čím častěji jste vidět, tím více vás mají lidé rádi.
3) Kognitivní zkreslení = Udělejte to snadno přístupné a pochopitelné.
4) Zdůrazněte, že když „to“ neudělají, budou trpět. Lidé se snaží vyvarovat bolesti.
5) Tvrďte, že je „toho“ málo. Lidé mají tendenci hromadit „věci“.
6) Framing = Zarámování. Záleží, jak „to“ podáte.
7) Slibte jim nebe. Každý hledá nebe.
8) Nabídněte střední hodnotu. Lidé chtějí věci „tak akorát“.
9) Zdůrazněte, že „ostatní to dělají také“. Lidé se po sobě opičí.
10) Altercasting = Řekněte zákazníkovi, že když chce někým být, musí se nějak chovat.

Vliv reklamy na člověka
Způsob, jakým nás ovlivňují reklamy je zrádný, skrytý, obtížně čitelný, lákavý, přesvědčivý. Reklamy nám ukazují dokonalý svět, který si přejeme, aby byl. Vnucují nám, že pokud si koupíme vystavený produkt, budeme stejně krásní a šťastní jako přitažlivá postava či postavy na fotografii. Snaží se nás přesvědčit o nutnosti pořídit si propagovaný výrobek. Vsugerují nám myšlenku, že pokud si produkt nekoupíme, o něco důležitého přijdeme, budeme méně významní než soused, který si tento výrobek kupuje. Naše podvědomí nám říká, že nákupem propagovaného zboží či služby zmizí z našeho života všechny problémy, které nás dosud trápily. Když si koupíme propagovaný výrobek či službu, zažijeme slast. Reklama nám nejen vnucuje, co si máme koupit, ale také nám diktuje, co máme dělat, jak máme žít, vyvolává v nás touhu vlastnit.

Podstata úspěšnosti reklam
reklamy, vliv Zvykli jsme si již, že reklama je něco normálního, že je to daň za svobodu a blahobyt. Opravdu jsme ale svobodní, rozhodujeme se svobodně, co si nakoupíme? Nebo se rozhodujeme pod tlakem reklam, jsme manipulováni, aniž bychom si to uvědomovali? Všem je nám asi jasné, že reklama je většinou na něco, co nepotřebujeme. Jistým pravidelným intervalem a atraktivitou reklamy však můžeme dostat pocit, že je pro nás výrobek dobrý a že bychom si ho měli koupit. Reklamy totiž působí na naše podvědomí, na naši psychiku. A naše podvědomí ovlivňuje naše jednání více, než si myslíme, než si dokážeme připustit. Z toho pramení úspěšnost reklamy.

Sociolog W. Phillips Davison přišel v roce 1983 se zajímavou teorií. Podle takzvaného efektu třetí osoby máme sklon podhodnocovat vliv reklamy a médií na sebe samé a naopak ho nadhodnocovat vůči ostatním. Myslíme si, že na nás samotné přece média vliv nemají a na mé blízké, stejně chytré lidi jako já, také ne. Ale na ty ostatní, na neznámou masu „třetích osob“ ano, odtud tedy název. Právě tyto třetí osoby, v našich očích tak zranitelné a ovlivnitelné, jsou pak těmi, kteří rozhodují o společnosti, hlasují ve volbách a prostě se rozhodují špatně. Oproti tomu sami sebe vidíme v až příliš dobrém světle. Výzkumy v 50. a 60. letech s tímto konceptem pracovaly velmi důkladně a potvrdily, že nepřemýšlíme zcela racionálně a nejsme stejně kritičtí k sobě jako k ostatním. Reklamy působí na naše podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali, aniž bychom si to přiznali.

Neblahé dopady reklam
reklamy, vliv Mnohé ženy a dívky se nechávají ovlivnit reklamními fotografiemi v časopisech. Při pohledu na modelky si neuvědomují, že fotografie je možné retušovat a to, co se jim předkládá, je iluze a ne skutečnost. Chtějí se podobat krásným modelkám v reklamách na luxusní kosmetické výrobky či na luxusní oblečení. Utrácejí peníze za zboží, na které by si jinak ani nevzpomněli. Drží různé nesmyslné drastické diety, poškozují si zdraví a některé končí v pasti jménem anorexie. V některých lidech může reklama dokonce vyvolat pocit méněcennosti, pokud nevlastní produkty z reklam. Snadno ovlivnitelné jsou také děti, které naléhají na své rodiče, aby jim danou hračku či jiné zboží koupili. Samostatnou kapitolou jsou reklamní akce zaměřené na seniory. Lákají je na různé slevy, výhry, dárky. Ve skutečnosti čeká na seniory předražené zboží pochybné kvality a manipulace ze strany prodejců.

Absurdita, která je patrná v legálním a nelogickém veřejném lhaní, je možná proto, že jsme zvyklí vnímat obrazy s posunutým významem jako způsob běžné komunikace. Pokud nám jsou prezentovány obrazy pravdivé, vzbuzují v nás spíše dojem nepřijatelnosti či provokativnosti. Je proto důležité si tento rozpor uvědomit. Reklama nás nabádá ke zvýšené spotřebě, ke zbytečnému plýtvání. Rozumný, zodpovědný člověk je vůči reklamám ostražitý, snaží se jim vyhnout nebo je zcela ignoruje.

Náklady na reklamu
reklamy, vlivŽádná reklama nám nezaručí, že výrobek je opravdu kvalitní a spolehlivý. Reklama nám pouze napoví, že výrobek může být předražený, protože v jeho ceně se samozřejmě promítnou náklady na reklamu, jež jsou někdy horentní. Celkové reálné investice do reklamy v ČR loni opět vzrostly, a to o šest miliard korun na 113,5 miliardy korun. V čele žebříčku zadavatelů s nejvyšší hodnotou inzerce byl v roce 2018 Kaufland, který do reklamy investoval 1,7 miliardy korun. Druhé místo patřilo dalšímu potravinovému řetězci, a to Lidlu, třetí byla Alza.cz, dále Procter a Gamble, Ferrero Česká republika, Sazka, Internet Mall, Unilever ČR, L´oréal Česká republika, Mountfield a další firmy.

Jak se bránit vlivu reklamy?
Nejlepší je mít vlastní názor a rozhodovat se na základě myšlení a zkušeností, nikoliv emocí. Nechoďte na nákup s dětmi, mnohdy neodoláte a koupíte věci, které byste jinak nekoupili. Nechoďte na nákup hladoví, jinak koupíte více potravin, než jste měli v plánu a než potřebujete. Při nákupu se neřiďte reklamou, ale nakupujte podle seznamu a podle složení výrobku na zadní straně obalu. Je třeba vědět, co si kupujete a co dáváte svému tělu. Učte svoje děti uvědomit si, že svět v reklamě není skutečný svět, že je to pouze iluze.

Vypínejte reklamy a budete šťastnější
Je zbytečné se trápit paradentózou a různými jinými nemocemi předem. Je zbytečné se bát bakterií, které jsou podle reklamy vždy a všude po celé domácnosti. Budete-li si zjišťovat více informací, poznáte například, že antibakteriální prostředky snižují imunitu a jsou nebezpečné pro životní prostředí. Váš domov může být útulný a krásný i bez běloskvoucího prádla, domácí polévka chutná mnohem lépe než instantní a je mnohem zdravější. A tak bychom mohli pokračovat - s antireklamou. Nenechte se ovlivňovat hloupostmi a buďte vděční za život takový, jaký ho máte právě Vy. Zkuste omezit přísun reklamních letáků a zjistíte, že Vám reklamy vůbec nebudou chybět. Když budete opravdu potřebovat nějaké zboží, najděte si o něm i o výrobci věrohodné informace, podle kterých se můžete zodpovědně rozhodnout.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://altsvet.blog.cz/1407/moc-a-vliv-reklamy
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/ma-na-nas-reklama-vliv-efekt-treti-osoby-ukazuje-jak-si-lzeme
https://www.nielsen-admosphere.cz
https://psychologieprokazdeho.cz/jak-pusobi-reklama/
https://robertnemec.com/prednaska/10-psychologie-reklamy/Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf