Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře o odpadní vodě

30. září 2019

odpadní voda, seminářeV průběhu září a října proběhly na kralupských školách semináře ekologického centra o odpadní vodě s následnými exkurzemi na čistírnu odpadních vod. Tyto semináře ekocentrum uskutečnilo díky individuální dotaci od města Kralupy nad Vltavou. První seminář na téma odpadní vody se uskutečnil na ZŠ Komenského pro žáky 6. ročníku.

Lektorky s dětmi nejprve pobesedovaly o vodě obecně, kolik vody máme k dispozici a jak s ní zodpovědně nakládat. Poté si s dětmi připomněli různé činnosti, k jakým potřebujeme vodu, a kolik vody u nás v ČR spotřebováváme. Děti samy jmenovaly možnosti úspor pitné vody v domácnostech, ve školách i třeba v provozovnách.

odpadní voda, seminářeKromě úspor pitné vody je ale také důležité snižovat míru znečištění vody. Žáci se dozvěděli nejprve o různých typech znečištění našich vod a posléze s lektorkami besedovali o tom, jak by se dala různá znečištění vody minimalizovat. Sami navrhli některá opatření pro domácnosti, jak méně znečišťovat pitnou vodu. Část semináře byla věnována i možnostem využití dešťové vody, ekologickým čisticím prostředkům apod.

odpadní voda, semináře Pokračováním semináře byla exkurze na Čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou, která se nachází v Lobečku u dvora Strachov. Pracovník čistírny pan Stanislav Nečada provedl žáky nejprve po budově čistírny, kde jim ukázal velín a vysvětlil, jaké operace se odtud řídí. Poté si žáci prošli jednotlivé provozy čistírny. Voda z městské kanalizace přitéká nejprve na česle, které zachycují velké nečistoty. Problémy zde způsobují hlavně vlhčené ubrousky, které jsou ve vodě nerozpustné na rozdíl od toaletního papíru. Vlhčené ubrousky jsou vyrobené z materiálu na bázi plastu, a proto se ve vodě nerozpustí, ale namotají se na čerpadla a ucpávají je. Děti si prohlédly aktivační nádrže, jejich provzdušňování i nádrže usazovací.

odpadní voda, semináře Pan Nečada vysvětloval dětem přesný postup čištění, až po odtok vyčištěné vody do kanálu, vedoucího do řeky. Přebytečný kal je čerpán do vyhnívacích nádrží, kde se vytváří kalový plyn, který je jímán v plynojemu a dále využíván k provozu kogenerační jednotky. Ta produkuje elektrickou energii a jako vedlejší produkt teplo, jež se využívá primárně k vyhřívání vyhnívacích nádrží a zároveň k vytápění provozní budovy. Přebytečná elektrická energie je vracena do sítě. Odvodněný vyhnilý kal z čistírny likviduje specializovaná firma při dalším využití (kompostování, likvidace ve spalovnách atd). Kvalita vypouštěné vody do řeky je pravidelně kontrolována jak ze strany Středočeských vodáren, tak i Povodím Vltavy a ČIŽP.

odpadní voda, seminářeKromě seminářů o odpadní vodě a exkurzí na čistírnu odpadních vod probíhají ještě semináře o odpadech spojené s návštěvou sběrného dvora. Žáci se tak přijatelnou formou seznamují s odpadovou problematikou a získávají poznatky, jak snížit množství odpadů produkovaných v domácnostech. Díky finanční podpoře města Kralupy nad Vltavou obdrželi účastníci seminářů také drobné ekologické dárky, například bambusové brčko, ekologický sešitek s propisovačkou nebo látkový sáček na nákup pečiva apod.

Ekologické centrum by chtělo poděkovat za spolupráci společnosti Středočeské vodárny, a.s., která umožnila návštěvu ČOV Kralupy n/Vlt.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK

logoProjekt "Za odpady a odpadní vodou v Kralupech nad Vltavou" byl pro rok 2019 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci individuální dotace.Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf