Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

Linde Gas a.s. - výroba technických plynů 26.5.2020
V noci ze 3.6. na 4.6. dojde k odstavení naší výroby z důvodu plánované odstávky , za účelem preventivní prohlídky zařízení. Odstávku může provázet v celé délce jejího průběhu zvýšená hlučnost, způsobená profukováním rektifikační kolony a mlha, způsobená zkondenzovanou vlhkostí, která vzniká odpařováním zkapalnění plynů. Mlha není nijak nebezpečná a je bezproblému dýchatelná. Odstávka bude pravděpodobně ukončena 28.6.2020. Za způsobené nepohodlí se omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 7.5.2020
Flérování z důvodu spalování přebytků topného plynu během odstávky Synthosu na fléře rafinerie. Doba trvání události: po dobu odstávky Synthos. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Synthos Kralupy a.s.
Dne 17.4.2020 dojde k odstavení výrobní jednotky Butadien II společnosti Butadien Kralupy a.s. Toto odstavení bude provázeno zvýšením využitím fléry ve dnech 17.4. až 19.4.2020. K najetí zpět do výroby by mělo dojít dne 29.5.2020. Před zahájením najížděcích prací bude opět zaslána informace o využití fléry (předběžně 25.5.).

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Slušná firma

19. února 2019

slušná firmaDnešní legislativa definuje podnikání výhradně jako činnost vytvářející zisk pro vlastníky. Do výsledků podnikání však nezapočítává negativní dopad této činnosti na lidi a na životní prostředí. Zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí je důležitým faktorem jakékoli činnosti firmy a je nutné, aby se stal součástí její firemní kultury. Firmy na jakékoli úrovni, regionální, národní, evropské či světové, musí svým zodpovědným přístupem chránit a podporovat prostředí pro život.

"Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst." (Varování indiánského kmene Cree)

Co je tedy Slušná firma? A jaké má cíle?
Je to firma, v které je samozřejmostí, že žádný předmět jejího podnikání a žádný způsob uspokojování lidských potřeb nemůže být založen na principech poškozujících přírodu a životní prostředí nad míru jejich regenerační schopnosti. Hlavním cílem firmy je užitek pro druhé. Peníze k tomu slouží jako jeden z nástrojů. Společnost se snaží chovat morálně, tj. nad rámec aktuálně platné legislativy. Dělá i to, k čemu ji nikdo nenutí, protože to lidem uvnitř přijde správné. (Dělej druhým to, co chceš, aby dělali oni Tobě).

Organizace vnímá potřeby všech, kterých se podnikání týká a hledá rovnováhu v jejich uspokojování. (Rovnováha v zájmech). A tak vlastníci mají podíl na úspěchu organizace. Zaměstnanci mají možnost ve firmě vykonávat smysluplnou práci, spolurozhodovat a žít důstojný život. Výkon práce prospívá jejich psychickému i fyzickému zdraví. Zákazník při svém rozhodovaní o nákupu má skutečně svobodnou volbu, tj. veškeré dostupné informace. Není do nákupu tlačen, ani k němu manipulován a produkt či služba zlepšuje jeho život. Firma je aktivní součástí komunity nebo komunit v místě nebo v místech svého působení včetně těch v online prostoru. A Planeta? Firma staví na principech „Z kolébky do kolébky“; využívá obnovitelnou energii, trvale snižuje energetickou náročnost, spotřebu vody, výskyt toxických látek a produkci odpadu. Firma je celkově finančně zdravá.

Zodpovědnost
slušná firmaČlověk jako jedinec může být svobodný pouze tehdy, pokud se naučí respektovat svobodu druhých. Tomuto respektu k právům ostatních se říká zodpovědnost. Zodpovědnosti je ale třeba se naučit.

Ve většině menších firem má snaha o zodpovědnost formu obyčejné lidské slušnosti – snahy chovat se slušně jeden k druhému, věnovat se tomu, co druhým skutečně prospívá a minimalizovat škody na lidském zdraví a životním prostředí. Stále platí: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“ Slušnost je základ proto, aby firma mohla v 21. století prosperovat a přežít. A my ostatní s ní.

Index slušnosti Na stránkách Slušné firmy je k vyplnění připraven Index slušnosti. Vyplnit ho může kdokoliv, kdo může zastupovat zájmy organizace jako celku. Je zde vydefinováno pět oblastí, které firma může řešit. Jednak se dívá na zdraví firmy – jak se jeví vůči svým majitelům, pak na vztah k zaměstnancům, zákazníkům, ke komunitě a k planetě. Každá oblast je více rozklíčovaná. Tento ukazatel je blízký principům sociálního podnikání, ten také sleduje přínos podniku v oblasti sociální, ekonomické i environmentální.

Zakladatele projektu Slušná firma asi nejvíce ovlivnila kniha Zodpovědná firma. Ve které majitelé firmy se sportovním oblečením z Kalifornie popisují výčet toho, co se v Patagonii naučili za více než 40 let jejich existence. Kniha srozumitelně popisuje podstatu skutečné zodpovědnosti a slušnosti. Dozvíte se v ní, co přesně je třeba udělat, abychom žili ve zdravějším a šťastnějším světě. Získáte konkrétní kontrolní seznamy, podle kterých můžete přebudovat vlastní firmu a také získáte obrovskou inspiraci, jak žít s nadějí, že byznys může být skutečně prospěšný. Majitelům došlo v průběhu let, že je dobré vědět, kde se jejich sportovní bavlněná trička barví, šijí. Jaká bavlna byla na trička použita. Jak se bavlna pěstuje a ošetřuje (dnes už používají jen bio bavlnu). Kdo ta trička a za kolik peněz šije a v jakých podmínkách. Zda použitá barviva odtékají z továrny přímo do např. indických řek, anebo zda projdou čistírnou. Tohle všechno si uvědomili a začali jednat, měnit své podnikání k lepšímu, k zodpovědnějšímu. Výsledkem je projekt 1% pro planetu. Dávají 1 procento z prodeje na podporu ekologických organizací po celém světě, financování na místní úrovni v zemích a obcích, kde žijí lidé. Moto firmy zní: „Jsme v podnikání, abychom zachránili naši domovskou planetu.“

Které firmy už se do projektu „Slušná firma“ zapojili a dodržují tyto zodpovědné podmínky?

Nadace Pro půdu
slušná firmaJejich vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím. Propojují svět nezisku a svět zisku, vnáší do něj témata ochrany prostředí a péče o půdu. Přinášejí do společnosti téma přístupu k půdě pro agroekologické zemědělství, téma půdy jako hodnoty o sobě, nikoliv komodity, téma soukromého vlastnění půdy a jeho dopadu na naši společnost jako celek.

Jejich výsledky dotazníku Indexu slušnosti. - 95% Zdraví firmy
- 97% Zaměstnanci
- 100% Zákazníci
- 80% Komunita
- 100% Planeta

Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Vlastnictví půdy chápou jako obecně prospěšnou správu. Ekologické hospodaření je základem péče o půdu ve správě nadace. Jsou to lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.

Vinné sklepy Kutná Hora
slušná firmaPěstují a následně vyrábí biodynamické víno s pokorou k přírodě a k místu. Kombinují nejmodernější postupy s moudrostí našich předků. Nepoužívají chemické preparáty na vinici ani ve sklepě, ale výluhy z rostlin, které si sami vyrábějí. Dodržují zásady permakultury. Révu pěstují v optimálním množství, aby nepoškozovali životní prostředí. Zachovávají tak půdu, krajinu pro další generace. Celý statek je certifikován značkou BIO a jako jediné vinařství v České republice i na Slovensku obdrželi prestižní biodynamickou certifikaci DEMETER.

JRK Česká republika
O tom, kolik odpadu končí na skládkách, rozhodují ve velké míře domácnosti. V třídění odpadu stále zatím zaostáváme za okolními zeměmi. Nejlepší odpad je takový, který nevznikne. A právě lidé z této firmy zlepšují odpadové hospodářství inovacemi, které snižují množství směsného komunálního odpadu, předchází jeho vzniku a zvyšují míru třídění. Více na webu Pro méně odpadu.

Pravý domácí časopis
slušná firmaMěsíčník Pravý domácí časopis nám přináší informace „o všem, co je skutečné“, od toho, jak redaktoři a jejich "hosté" vychovávají děti, co mají na talíři a jak to tam dostávají, po péči o tělo, vztahy a péči o zahradu. Každý měsíc se nové číslo rodí ve zhruba dvaceti domácnostech redaktorů, grafiků a fotografů, kteří dohromady tvoří tým úžasných, schopných a nadšených lidí. Nemají dopředu daný redakční plán a nepíší nikterak "na zakázku". Témata přináší z největší části sami tak, jak jim chodí do života a jak je žijí. O jejich vhodnosti, možných úskalích anebo naopak propojeních a potenciálu hovoří, když se setkají.

Jak podporovat Slušné firmy?
- Vyhledávat je
- Propojovat je mezi sebou
- Nakupovat u nich = podporovat je penězi
- Stát se jejich dodavateli = podporovat je svými službami
- Učit se od nich
- Šířit jejich věhlas
- Hledat si u nich zaměstnání = podporovat je svým umem a energií

Zajímejte se, jak se chová vaše firma k životnímu prostředí, obchod ve kterém nakupujete, nebo výrobky, za které utrácíte své peníze. Navrhněte změny a žijte udržitelně. Na dveře nám ťuká globální problém a pomůže nám všem jen dobrovolná skromnost.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
12.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
9.12.2019 Kdo vytvořil nejkrásnější stromeček?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?

25.11.2019 Kralupský obchvat
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
4.11.2019 Dva projekty ekocentra podpořené městem Kralupy nad Vltavou

29.10.2019 Noví patroni z nízkoprahu
25.10.2019 Ekologické souvislosti – jak můžeme pomoci
23.10.2019 Šesťáci z Komendy si zasadili svůj strom v Husově parku
18.10.2019 Biodynamické hospodaření - harmonie mezi přírodou a zemědělstvím
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
8.10.2019 Podzimní výsadba ryb do Labe
7.10.2019 Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků
3.10.2019 Ekologie pro nejmenší

30.9.2019 Semináře o odpadní vodě
25.9.2019 Vánoční soutěž je opět tady
23.9.2019 Čištění odpadních vod
17.9.2019 Počet lidí na planetě Zemi roste, bude i v budoucnu dost jídla pro všechny?
16.9.2019 Akce ekocentra na konci léta

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf