Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Spotřebitelský ráj

6. listopadu 2017

spotřebaJeště nikdy v historii nežili lidé v takovém blahobytu, jaký dnes panuje ve vyspělých zemích. Moderní společnost umožnila hromadnou produkci, která podnítila masovou spotřebu, s níž jsou ale spojeny zvyšující se dopady na životní prostředí. Rostoucí konzumace vyčerpává obnovitelné i neobnovitelné zdroje a působí nevratné změny v ekosystémech.

spotřebaLidé nakupují, aby uspokojily své potřeby pomocí hmotných i nehmotných statků. Základní potřeby představují nevyhnutelné věci, bez kterých člověk není schopen přežít (jídlo, ošacení, spánek apod.) Patří mezi ně i věci, které se nedají koupit, jako je uspokojení z práce nebo sounáležitost s ostatními lidmi. Mnohé potřeby však není nezbytné uspokojovat, lze je odložit. Patří sem dary, dovolené, zábava, módní věci či uspokojování nahodilých potřeb (například kupující jde kolem stánku se zmrzlinou, upoutá ho vůně opékané klobásy nebo zajímavá věc).

Nadměrná spotřeba se týká právě vyšších, nahodilých a uměle vytvořených potřeb. Lidé často pod tlakem společnosti a médií chtějí mít nové, lepší, výkonnější produkty, aby se cítili uznáváni a tzv. „in“. Kupují zboží nebo přizpůsobují svůj životní styl nejnovějším trendům (oblečení, mobilní telefony, automobily, vybavení domácnosti, destinace dovolené atd.). Podobné chování pak často vede k plýtvání - nakupování nového zboží dříve, než staré doslouží, jenom proto, že se již „nenosí“. Nabízí se tedy otázka: Neměli bychom získávat uznání spíše za naše činy?

Počet domácností
Podobně jako v celé Evropě, českých domácností přibývá, ale počet jejich členů se zmenšuje. Zároveň má každý člen domácnosti k dispozici větší obytnou plochu než dříve. Obytná plocha se od sedmdesátých let zdvojnásobila (z 12,4 m2 na osobu v roce 1970 na 24,8 m2 na osobu v roce 2015). Menší domácnosti mají vyšší nároky na energii a infrastrukturu a rovněž vyprodukují více odpadů na jednu osobu, protože nesdílí běžné vybavení s jinými členy.

Spotřeba potravin
Skladba jídelníčku v ČR se zlepšuje, jíme více ovoce a zeleniny a průměrně o 10 kg masa ročně méně než před 30 lety, což je pozitivní trend jak z pohledu environmentálního, tak i ze zdravotního hlediska. Na druhou stranu přibývá dovážených potravin, s čímž se pojí negativní dopady na životní prostředí. Například u zeleniny činí dovoz 62 % spotřeby. I když se snížila energetická hodnota spotřebovaných potravin, je stále téměř dvakrát vyšší, než požadují zásady zdravé výživy.

spotřeba

Vybavení domácností
Ještě nedávno bylo vzácností, aby průměrná česká domácnost vlastnila počítač, mikrovlnnou troubu nebo více televizorů, dnes se jedná o zcela běžné vybavení. Předmětů dlouhodobé spotřeby v českých domácnostech neustále přibývá, jedná se zpravidla o elektronická zařízení, s čímž souvisí růst spotřeby elektrické energie. V r. 2015 připadlo na 100 domácností v ČR: 106 chladniček, 101 mrazniček, 86 mikrovlnných trub, 36 myček nádobí, 98 automatických praček, 135 televizorů, 116 osobních počítačů, 207 mobilních telefonů, 82 osobních automobilů, 12 rekreačních objektů apod.

Oblečení a obuv
Spotřeba oblečení a obuvi v posledních letech výrazně vzrůstá. Módní trendy a reklama ovlivňují zejména mladší generaci. Přibývají obchody s módou. Na rozdíl od minulých desetiletí, kdy lidé vyhledávali spíše levnější druhy oblečení a bot, dnes čím dál více spotřebitelů vyhledává značkové zboží.

Automobilismus
Po Sametové revoluci začaly na českých silnicích prudce přibývat automobily a tento růst se zatím nezastavil. V současné době jezdí po našich silnicích 5 543 800 osobních automobilů. Jejich počet v ČR se oproti roku 1988 zvýšil téměř 2,4x. Když si uvědomíme, že v České republice žije asi 8 mil. lidí ve věkovém rozmezí 18 - 80 let (potenciální řidiči), dojdeme k závěru, že každý druhý dospělý občan České republiky, který je schopný řídit, vlastní automobil. Doprava přitom představuje sektor s významnými dopady na životní prostředí, produkuje emise škodlivin do ovzduší, způsobuje hluk, vibrace, fragmentaci krajiny, zábory orné půdy při stavbě komunikací i parkovišť, představuje bezpečnostní rizika pro lidi i zvířata. Cest automobilem přitom přibývá více než cest hromadnou dopravou, která je k životnímu prostředí šetrnější.

Ekostopa
spotřebaEkologická stopa je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody potřebuje jedinec, město, stát či civilizace k zajištění svých potřeb a ke zneškodnění odpadů, které vyprodukují při využívání současných technologií a současném stavu poznání. Průměrná ekostopa v České republice je 5,73 globálních hektarů na osobu. Celosvětově je však k dispozici pouhých 2,1 biologicky produktivních hektarů na osobu. To znamená, že pokud by se všichni chovali jako průměrný Čech, potřebovali bychom na uspokojení našich potřeb (bydlení, jídlo, doprava, energie atd.) ne jednu planetu, ale 2,5 planety. Naše spotřeba výrazně překračuje regenerační schopnost planety Země. Česká republika se v současnosti řadí mezi 15 zemí celého světa, které zatěžují Zemi nejvíce.

Pokud si chcete vypočítat Vaší osobní stopu, kalkulačku najdete zde.

Bezohlednost vůči přírodnímu bohatství se nedá nijak finančně nahradit. Spotřeba přírodních produktů, fosilních paliv, vody, dokonce i kyslíku, nevede do nekonečna. Navíc se zvyšuje propad mezi bohatým Severem a chudým Jihem. Vzniká tak myšlenka udržitelné spotřeby, která na jednu stranu zachovává kvalitní životní standard a na druhou stranu minimalizuje dopady na životní prostředí. Udržitelná spotřeba znamená spotřebovávat méně nebo jinak.

Pozor na reklamy
spotřebaKe zvyšování spotřeby nás nabádají velmi propracované strategie prodeje a reklamy, které jsou podloženy výzkumy profesionálních agentur, pracujících na bázi sociologů, ekonomů a psychologů. Trendy spotřeby nahrávají velkým prodejním řetězcům a firmám se schopností a tendencemi budovat na značce a ne na kvalitě produktů. Česká spotřeba se tak ubírá cestou neudržitelného trendu. Na rozdíl od silně působících reklam na často velmi škodlivé výrobky je propagace těch ekologicky šetrných na nedostačující úrovni. Vypadá to ale, že se situace mění, lidé více nakupují biopotraviny a zdá se, že sílí jejich ekologické cítění zejména ve vztahu k vlastnímu zdraví. Ekologičtější spotřeba pravděpodobně půjde cestou menšin s vyššími příjmy, než aby se stala v dohledné době dostupná pro všechny občany.

Udržitelná spotřeba
V České republice se věnuje této problematice Ministerstvo životního prostředí ČR, již v roce 2005 schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby v České republice. Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací, je jedním ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje.

Každý z nás by se měl chovat v duchu hesla, že „Zemi jsme nezdědili po svých předcích, ale vypůjčili si ji od našich potomků“ a je tedy třeba o ni pečovat tak, abychom jim ji předali v dobrém stavu. Mimo jiné to znamená podporovat obchod na místní úrovni, neplýtvat energií, potravinami ani jiným zbožím, pečlivě třídit svůj odpad, omezit jízdy automobilem, neznečišťovat zbytečně prostředí (ovzduší, vodu, půdu), zacházet zodpovědně s chemickými látkami (čisticí prostředky, nátěrové hmoty, oleje apod.), uskromnit se, nepodléhat módním trendům a nenechat se oklamávat reklamou.

Den nenakupování – 25. 11. 2017
spotřeba Pokud se chcete stát zodpovědnějšími obyvateli naší planety, můžete se zpočátku zaměřit třeba na své nákupy. Přehodnotit, zda nekupujete zbytečnosti nebo zdaleka dovážené zboží, zda podporujete místní producenty, zda nemáte v košíku zbytečně moc potravin či obalů apod. Můžete také podpořit Den nenakupování, který se ne náhodou připomíná několik týdnů před Vánocemi, jež jsou v mnoha rodinách a zemích ověnčeny nákupním šílenstvím.

Den nenakupování letos připadá na 25. listopadu. Je to den, kdy bychom se měli zastavit a zeptat se sami sebe co, kde a proč nakupujeme. Dát si ruku na srdce a ještě jednou si promyslet, jestli všechno to zboží opravdu potřebujeme. Měli bychom se ptát také na to, kde a za jakých podmínek produkt vznikal, kdo ho vyrábí. Nejsou dělníci při výrobě té věci vykořisťováni? Nepracují v nebezpečných podmínkách? Můžeme také zauvažovat, kde následně skončí nakoupený produkt, jak dlouho vydrží a co se s ním stane po skončení životnosti? Jak moc zatížíme naši planetu takovým nákupem? Dobré je uvažovat i o tom, co bude s obalem výrobku. Dá se alespoň recyklovat?

Rozhlédněte se doma po bytě a vychutnávejte si krásu všech věcí, které již vlastníte. Buďte za ně vděčni. Máme mnohem více, než potřebujeme. Málokdo žije v takovém blahobytu jako my. Člověku ale stačí ke štěstí jenom velmi málo věcí. Když omezíte své nákupy a začne vás hřát svědomí, že jste udělali něco dobrého pro přírodu, možná pak objevíte kouzlo skromnosti a začne Vás bavit celý svět. Přejeme Vám příjemný pocit radosti a uspokojení na cestě ke snižování Vaší ekostopy.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/243F080C086028B1C12575DF003D0F56/$file/OVV-cesi_raj-20090630.pdf
http://ekowatt.cz/cz/informace/uspory-energie/usporne-osvetleni-a-spotrebice-v-domacnosti
https://www.czso.cz/csu/czso/vydani-a-spotreba-domacnosti-statistiky-rodinnych-uctu-domacnosti-podle-postaveni-osoby-v-cele-podle-velikosti-obce-prijmova-pasma-regiony-soudrznosti-2015
http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=5794&v=m
https://www.mzp.cz/cz/udrzitelna_spotreba_vyrobaČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf