Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj

14. února 2019

stužV úterý 5. 2. 2019 se od 16 hod. pořádala Společnost pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ) besedu na téma, Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co proto mohu udělat? Na toto téma diskutovali: Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, MŽP; Mgr. Tomáš Tožička, předseda Social Watch ČR; Nikola Hurychová, reprezentantka Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku; Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Diskuzi moderoval Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ.

Na konci loňského roku zveřejnila vědecká obec alarmující stanovisko. Varování Mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu zní jasně: „Máme jen jedenáct let na transformaci společnosti a odklon od fosilních paliv, abychom globální oteplování udrželi na hranici 1,5 stupně Celsia. Jinak nezabráníme nejhorším následkům. Znamená to, že závazky Pařížské dohody z roku 2015 už nestačí.“

Kolaps způsobený změnou klimatu je v plném proudu: úbytek lesů, sucha, požáry, záplavy, závažné znečištění vody a ovzduší, vysychání půdy, masové vymírání živočišných i rostlinných druhů, nárůst hladiny oceánů, stále extrémnější výkyvy počasí, tání ledovců, narušení rovnováhy oceánů a pohybu globálních vzdušných mas. Pokud nezačneme konat ihned, za jedno desetiletí bude již pozdě na změnu a i naše krajina se může změnit k nepoznání. Čeká nás krize energetických a potravinových zdrojů, nárůst masové migrace či šíření epidemií. V této situaci zkolabuje i ekonomika.

Jednotlivé státy světa uznaly, že celá planeta je ohrožena klimatickou změnou, způsobenou člověkem. I Česká republika se snaží, alespoň v některých oblastech, na nastávající změny připravit a čelit jím. Vláda přijala strategický dokument Česká republika 2030. Jedná se o dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho dodržování by mělo vést ke zvýšení kvality života ve všech regionech a mělo by nasměrovat Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

Jaká je však realita – skutečně něco proti klimatickým změnám něco děláme?
Diskutující se v průběhu debaty rozdělili na pesimisty a optimisty (lépe řečeno optimistky). Ing. Soňa Jonášová z INCIEN zdůraznila, že bychom měli konečně chápat, a hlavně využívat odpad jako zdroj. Lidé se naučili odpad třídit, ale musíme si přiznat, že i ten pečlivě vytříděný se bohužel stále skládkuje! A to je ten nejhorší způsob nakládání s odpady! Zdůraznila, že se dnes firmám odvážející tříděný odpad nevyplatí odvézt například sklo – skleněné střepy k recyklaci do skláren, protože je to prý daleko a skládkování je přeci levnější!? Poslední čísla ukazují, že se skládkuje 93% odpadu a jen 7% se recykluje, to jsou opravdu alarmující ukazatele.

Media nás o tom neinformují, ale mladí lidé např. v Německu, Švýcarsku a v Belgii už začínají z obav, že se stále nic významného neděje, nemění, manifestovat. I u nás je aktivní hnutí Pro planetu. Podle květnového výzkumu CVVM se 67 % Čechů zajímá o informace spojené s šetrným chováním k životnímu prostředí. Věříme proto, že tito lidé by rádi výzvu také podpořili, jenom se k ní musí nějak dostat. Sdílejte webové stránky www.proplanetu.cz

Usilujme o to, aby se téma klimatické změny a spravedlnosti stalo celospolečenským tématem č. 1, bez Vaší pomoci to nedokážeme!

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Záznam z této besedy můžete sledovat na stránkách STUŽ.Články a tiskové zprávy z roku 2019

21.8.2019 Všimli jste si také, jak nám ubývá včelek a motýlů? Pojďme jim společně pomoci
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Reportáž: Na návštěvě SONNENTORu v Čejkovicích

27.6.2019 Akce Ekocentra v měsíci červnu
20.6.2019 Ekologické toalety
12.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

27.5.2019 Ostrovní domy - domy bez nutnosti připojení na inženýrské sítě
22.5.2019 Jak pomoci životnímu prostředí
20.5.2019 Jak dopadl první ročník Velikonoční soutěže?
9.5.2019 Labe v Neratovicích opět ožilo

30.4.2019 Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy
28.4.2019 Oslavy Dne Země s AVE Kralupy s.r.o. na ZŠ Třebízského
23.4.2019 Úklid se ZŠ Jodlova
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
3.4.2019 Dobrovolnické úklidové akce přírody

21.3.2019 Děti a příroda patří k sobě a proto je tu projekt Ekoškola
12.3.2019 Jak probudit dešťovou vílu

28.2.2019 Velikonoční soutěž je tady
19.2.2019 Slušná firma
14.2.2019 Setkání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj
8.2.2019 Světelný smog

16.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Povede se nám vyčistit města od nedopalků?
7.1.2019 Zajímavosti z oblasti ekologie
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf