Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
26.4.2017, 00:01

Bude použita fléra z důvodu technologického čištění výměníků aminové vypírky na jednotce odsíření plynů z FCC. Doba trvání události: 24 hodin

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
25.4.2017, 00:36

Výpadek pece H01 na výrobně síry od nízké teploty z důvodu nízkého průtok H2S do pece. Doba trvání události: 00:36 - 1:50

UNIPETROL RPA, s.r.o.- SPOLANA a.s.
20.4.2017,

Dnes v dopoledních hodinách bude po ukončení zastávky zahájeno najíždění výrobny kyseliny sírové. Najetí výrobny může být až do 22. 4. 2017 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí..

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
21.4.2017, 16:06

Jednotka 2517 byla najeta do normálního provozu po ukončení plánované opravy. Emisní limity nebyly překročeny.

UNIPETROL RPA, s.r.o.- Rafinérie
16.4.2017, 18:16

V rámci plánované technologické odstávky jednotky 2514 Hydrogenace plynového oleje dojde k postupnému odstavení pecí 2514 H1 a H2. Součástí sjíždění bude flérování na polním hořáku, cca do 30.4.2017.

MERO ČR, a.s.
31. 3. 2017

Dne 4.4.2017 bude zahájeno čištění ropné nádrže H02 na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Hlavní část čištění bude probíhat od 4.4. do 30.4.2017. V tomto termínu je možné očekávat mírnou pachovou stopu vznikající při tomto čištění.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo

6. dubna 2017

VKD 2017Dne 30. března 2017 proběhla v zasedací místnosti ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., prezentace činnosti Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (dále jen ECK) za rok 2016. Zúčastnili se jí zástupci společností, které podporují činnost ECK.

VKD 2017Prezentaci byli přítomni zástupci následujících organizací a institucí: UNIPETROL RPA s.r.o., odštěpný závod RAFINÉRIE, SPOLANA a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., Cray Valley Czech s.r.o., Linde Gas a.s., AVE Kralupy s.r.o., MERO ČR, a.s. a Město Kralupy nad Vltavou. Jednání se osobně zúčastnil i starosta města Petr Holeček. Za Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., jehož je ECK součástí, se prezentace zúčastnili technický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc., vedoucí ECK Ing. Milena Vágnerová a dispečerka ECK Jana Krátká. Vedoucí ECK Ing. Milena Vágnerová všechny přítomné přivítala, poděkovala za spolupráci a za podporu ECK. Dále seznámila přítomné s veškerými aktivitami a službami, které v průběhu roku 2016 ECK veřejnosti nabídlo, například s výsledky provozu bezplatné Zelené linky 800 100 584 (počtem dotazů a stížností za rok 2016 a jejich vývojem od založení provozu ECK).

VKD 2017

Mezi nejčastější témata, na která se veřejnost dotazuje, patří aktuální stav kvality ovzduší, o který se občané Kralupska zajímají především v zimních měsících, dále dotazy týkající se odpadů, jejich třídění a recyklace, stavu zeleně ve městě, vody, ochrany přírody, ale také úspor energie a jiné.

VKD 2017

Vedoucí ECK dále seznámila přítomné s výsledky analýzy návštěvnosti webových stránek ekocentra www.eckralupy.cz z hlediska počtu návštěvníků a jejich zájmu o jednotlivé oblasti životního prostředí. Nejvíce navštěvované jsou webové stránky v sekci Ovzduší a hluk, následuje Kontakt, sekce O nás, Tiskové zprávy, sekce Průmysl, Odpady, Náš Zpravodaj a další odkazy.

V roce 2016 přijalo ECK 74 oznámení o situacích v průmyslových podnicích. O těchto nestandardních událostech z průmyslových podniků byla veřejnost operativně informována prostřednictvím webových stránek ECK. Ing. Vágnerová poděkovala všem zástupcům průmyslových podniků za předávání informací ekocentru, společnosti AVE Kralupy s.r.o. pak za poskytování přehledů emisí ze spalovny, které jsou operativně umisťovány na webové stránky ECK.

Neméně důležitou činností, kterou ECK v roce 2016 vykonávalo, jsou osvětové akce: výukové programy pro školy, semináře, besedy, naučné vycházky do přírody, zábavně naučné akce u příležitosti Dne Země a Dne životního prostředí a také soutěže s tematikou životního prostředí. V loňském roce ECK uspořádalo tři soutěže pro veřejnost: soutěž „Co se dá vypěstovat ve městě?“, soutěž „Jak se žije v Kralupech?“ a „Vánoční soutěž“ s odpadovou tématikou. Mezi osvětovou činnost ECK patří také psaní tiskových zpráv a odborných článků. V rámci projektu Kralupy – čisté město pořádalo ECK Dny patronů.

VKD 2017

Společné setkání na výročním kontrolním dni bylo pro všechny zúčastněné přínosné. Podporovatelé ekocentra ocenili nejen oboustrannou vzájemnou komunikaci s ekocentrem, ale také jeho osvětové akce pro školní mládež i veřejnost, pořádání výukových programů, seminářů, besed, soutěží i dalších akcí.
S kompletní činnosti ECK se může veřejnost podrobně seznámit ve Výroční zprávě 2016.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf