Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA a.s. - 15.11.2018, 7:30
z důvodu najíždění provozu kaprolaktam a přechodného přebytku páry v podnikových rozvodech, dochází ke zvýšeným emisím hluku. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo

6. dubna 2017

VKD 2017Dne 30. března 2017 proběhla v zasedací místnosti ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., prezentace činnosti Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (dále jen ECK) za rok 2016. Zúčastnili se jí zástupci společností, které podporují činnost ECK.

VKD 2017Prezentaci byli přítomni zástupci následujících organizací a institucí: UNIPETROL RPA s.r.o., odštěpný závod RAFINÉRIE, SPOLANA a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., Cray Valley Czech s.r.o., Linde Gas a.s., AVE Kralupy s.r.o., MERO ČR, a.s. a Město Kralupy nad Vltavou. Jednání se osobně zúčastnil i starosta města Petr Holeček. Za Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., jehož je ECK součástí, se prezentace zúčastnili technický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc., vedoucí ECK Ing. Milena Vágnerová a dispečerka ECK Jana Krátká. Vedoucí ECK Ing. Milena Vágnerová všechny přítomné přivítala, poděkovala za spolupráci a za podporu ECK. Dále seznámila přítomné s veškerými aktivitami a službami, které v průběhu roku 2016 ECK veřejnosti nabídlo, například s výsledky provozu bezplatné Zelené linky 800 100 584 (počtem dotazů a stížností za rok 2016 a jejich vývojem od založení provozu ECK).

VKD 2017

Mezi nejčastější témata, na která se veřejnost dotazuje, patří aktuální stav kvality ovzduší, o který se občané Kralupska zajímají především v zimních měsících, dále dotazy týkající se odpadů, jejich třídění a recyklace, stavu zeleně ve městě, vody, ochrany přírody, ale také úspor energie a jiné.

VKD 2017

Vedoucí ECK dále seznámila přítomné s výsledky analýzy návštěvnosti webových stránek ekocentra www.eckralupy.cz z hlediska počtu návštěvníků a jejich zájmu o jednotlivé oblasti životního prostředí. Nejvíce navštěvované jsou webové stránky v sekci Ovzduší a hluk, následuje Kontakt, sekce O nás, Tiskové zprávy, sekce Průmysl, Odpady, Náš Zpravodaj a další odkazy.

V roce 2016 přijalo ECK 74 oznámení o situacích v průmyslových podnicích. O těchto nestandardních událostech z průmyslových podniků byla veřejnost operativně informována prostřednictvím webových stránek ECK. Ing. Vágnerová poděkovala všem zástupcům průmyslových podniků za předávání informací ekocentru, společnosti AVE Kralupy s.r.o. pak za poskytování přehledů emisí ze spalovny, které jsou operativně umisťovány na webové stránky ECK.

Neméně důležitou činností, kterou ECK v roce 2016 vykonávalo, jsou osvětové akce: výukové programy pro školy, semináře, besedy, naučné vycházky do přírody, zábavně naučné akce u příležitosti Dne Země a Dne životního prostředí a také soutěže s tematikou životního prostředí. V loňském roce ECK uspořádalo tři soutěže pro veřejnost: soutěž „Co se dá vypěstovat ve městě?“, soutěž „Jak se žije v Kralupech?“ a „Vánoční soutěž“ s odpadovou tématikou. Mezi osvětovou činnost ECK patří také psaní tiskových zpráv a odborných článků. V rámci projektu Kralupy – čisté město pořádalo ECK Dny patronů.

VKD 2017

Společné setkání na výročním kontrolním dni bylo pro všechny zúčastněné přínosné. Podporovatelé ekocentra ocenili nejen oboustrannou vzájemnou komunikaci s ekocentrem, ale také jeho osvětové akce pro školní mládež i veřejnost, pořádání výukových programů, seminářů, besed, soutěží i dalších akcí.
S kompletní činnosti ECK se může veřejnost podrobně seznámit ve Výroční zprávě 2016.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

22.12.2017 Jak přilepšit o Vánocích zvířatům?
21.12.2017 7. ročník vánoční soutěže již má své vítěze
19.12.2017 Přírodní kosmetika
13.12.2017 Stále vytváříme mnoho odpadů
6.12.2017 Beseda o ekopraní a ekokosmetice
4.12.2017 Vánoce tentokrát na zeleno

27.11.2017 Setkání Patronů projektu Kralupy – čisté město
22.11.2017 Ekocentrum na návštěvě v Ekošlole v Odolené Vodě
6.11.2017 Spotřebitelský ráj
3.11.2017 Co vědí žáci o dopravě a životním prostředí?

31.10.2017 Plody podzimu
17.10.2017 Šetrné ekopraní
17.10.2017 Semináře o dopravě a životním prostředí
16.10.2017 Kralupští turisté pomáhají přírodě
12.10.2017 1. celostátní setkání koordinátorů environmentální výchovy
11.10.2017 Vánoční soutěž s ekocentrem
4.10.2017 Kulíšci sázeli svůj první strom

26.9.2017 Ekocentrum na Pohádkové cestě
15.9.2017 Ekovycházka na Palouček
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích
11.9.2017 Recyklojízda

31.8.2017 Jak být soběstačný, žít v pohodlí a v souladu s přírodou
28.8.2017 Permakultura
7.8.2017 Dům ze slámy s hliněnými omítkami

24.7.2017 Koupání ve Vltavě
10.7.2017 Ovocné sady ve městě

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
26.6.2017 Žáci se vzdělávali o ovzduší i ekologickém zemědělství
26.6.2017 Patroni si označili své stromy
22.6.2017 Ekocentrum na Dnech Kralup
21.6.2017 Dvakrát na návštěvě u Kulíšků
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

4.5.2017 Patroni vysadili další strom
3.5.2017 Žáci přáli Zemi

27.4.2017 Soutěž patronů
25.4.2017 Den Země s ekocentrem
12.4.2017 Dny Země se školáky
10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?
6.4.2017 Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se prezentovalo
3.4.2017 S dětmi o farmaření

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
17.3.2017 Poučme se z přírody
14.3.2017 Lepší podmínky pro třídění odpadu
13.3.2017 Pěstitelská soutěž pro každého
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami
17.2.2017 Čistírenské kaly a půda

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
27.1.2017 S nejmenšími dětmi o odpadech
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
25.1.2017 Kvalita ovzduší z imisní stanice Kralupy
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
2.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu

leaf