Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.9.2020, 15:00
Flérování z důvodu výkyvu provozních parametrů. Doba trvání události: 3 hodiny.Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 14.9.2020, 12:33
Jednotka Sulfreen bude přejeta na bypass. Z tohoto důvodu bude dočasně horší účinnost výroby síry a budou vyšší emise SO2 z jednotky 2517. Příčina události: Ucpaný odtok síry z 2517-E04. Doba trvání události: 4 dny

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Kralupské ekocentrum vysadilo lípu srdčitou a vyhodnotilo soutěž

26. září 2018

lípaRok 2018 se nese v duchu celonárodních oslav, které připomínají 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku České republiky. K těmto výročím bývá často vysazována lípa, náš národní strom. Proto se Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou rozhodlo uspořádat soutěž v mapování kralupských lip a dalších významných stromů ve městě. Soutěž proběhla v době od května do září a byla součástí projektu "Stromy pro Kralupy", který byl podpořen městem Kralupy nad Vltavou. Ve čtvrtek 20. září 2018 byl projekt završen slavnostní výsadbou lípy v Husově parku, kterou provedlo Ekologické centrum společně s ČSOP Kralupy za účasti představitelů města místostarostů Libora Lesáka a Ing. Marka Czechmanna.

lípaJeště před samotnou výsadbou lípy proběhlo vyhodnocení soutěže v mapování kralupských lip a dalších významných stromů, do které se zapojilo 5 kolektivů. V úvodu slavnosti zahráli na flétny členové souboru Flauto melodico, žáci kralupské základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Veroniky Sedláčkové.

lípaPoté byly postupně vyzvány všechny soutěžní skupiny, aby předvedly ostatním, jakým způsobem se zhostily soutěže a co vše zjistily o kralupských lípách a dalších stromech. Jako první představil svou práci kolektiv školní družiny při ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou pod vedením paní vychovatelky Jany Dekastellové, DiS. Dívky postupně představily různé výtvarné způsoby, kterými ztvárnily listy lípy, a paní učitelka přečetla, co zjistily o kralupských lípách.

lípaStarší dívky ze ZŠ Václava Havla pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Murárikové si připravily prezentaci o významu stromů pro náš život, naše zdraví a životní prostředí. Připomněly tak všem přítomným, za co vše můžeme být stromům vděčni a proč bychom je tedy měli ochraňovat a pečovat o ně.

lípaDalším kolektivem, který se do soutěže zapojil, byla ZŠ Jodlova. Vybrané žákyně společně s paní učitelkou Bc. Markétou Kočí představily výtvarná díla, na kterých se podíleli žáci z několika tříd školy. Děti se zaměřily na lípy v areálu školy a v jejím okolí. Žáci ze ZŠ Komenského pod vedením paní učitelky Mgr. Jiřiny Bauerové představili ostatním výtvarné zpracování listů lípy.

Do soutěže se zapojil také kolektiv Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou a Turistický oddíl mládeže Vltavský paprsek. Turisté zmapovali některé lípy ve městě, které byly vysazeny u příležitosti různých slavnostních událostí ve městě.

lípa Snahu, kterou soutěžící vynaložili při zjišťování osudů kralupských lip a jiných významných stromů, ocenili ve svých proslovech také místostarostové Libor Lesák a Ing. Marek Czechmann. Zároveň také seznámili hosty slavnosti s některými plánovanými úpravami zelených ploch ve městě a zodpovídali dotazy přítomných.

Poté členové místní pobočky Českého svazu ochránců přírody vysadili lípu na předem vybrané místo na sídlišti Cukrovar, jež bylo schváleno odborem životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Jedná se o sedmiletou lípu srdčitou (Tilia cordata). Děti na závěr vysazený stromek pečlivě zalily.

lípaNásledovalo předávání odměn zúčastněným kolektivům. Ceny předávali oba místostarostové společně s ekoporadkyněmi. V balíčku odměn, které obdrželi vítězové soutěže, byly jak ceny od hlavního podporovatele soutěže města Kralupy nad Vltavou v podobě knih a publikací o stromech a o přírodě, tak i od dalších sponzorů soutěže. Státní zemědělský intervenční fond věnoval žákům svačinové krabičky a přívěsky na klíče a od Zahradnictví Jelínek Veltrusy obdržely děti přírodní hnojiva pro mladé zahradníky, ovocné plátky, želé a další pochoutky včetně ručně vyráběných lízátek.

Projekt "Stromy pro Kralupy" je partnerem projektu Lípy republiky, který byl spuštěn začátkem letošního roku u příležitosti stého výročí vzniku Československa. Doufejme, že se také vysazené lípě ekocentra bude dobře dařit a bude prospívat na svém stanovišti desítky let.

Ekologické centrum tímto děkuje všem sponzorům a podporovatelům akce, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK

logoProjekt "Stromy pro Kralupy" byl pro rok 2018 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci individuální dotace.Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Ekopředsevzetí do nového roku 2019
11.12.2018 Jak dopadlo vyhodnocení oblíbené Vánoční soutěže?
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017

30.11.2018 Konference Byznys & Zero Waste - ANO či NE?
20.11.2018 Z jaké mouky si letos upečete vánoční cukroví?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Jak si žije strom?
23.10.2018 Legislativa a odpady
19.10.2018 Děti opět vysazovaly ryby
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
12.10.2018 Beseda Zelená domácnost
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny
1.10.2018 Kdo letos zhotoví nejhezčího anděla?

26.9.2018 Kralupské ekocentrum vysadilo lípu srdčitou a vyhodnotilo soutěž
24.9.2018 Konzumace masa ničí planetu
20.9.2018 Zdravé sáčky, boxy na svačiny a láhve na pití
19.9.2018 Na ekovycházce s Kulíšky
17.9.2018 Den patronů ze ZŠ Jodlova

20.8.2018 Mikroplasty v prostředí
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní

18.7.2018 Dokáží rostliny komunikovat?

28.6.2018 Letošní první ekovycházka
26.6.2018 Do čeho se obléct?
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
12.6.2018 Ekocentrum na Dnech Kralup
11.6.2018 Beseda o přírodě na Kralupsku
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

31.5.2018 Včelařem na rok na zkoušku
17.5.2018 Ekobesedy pro kralupskou veřejnost
15.5.2018 Soutěž - Lípy a jiné významné stromy v Kralupech nad Vltavou
10.5.2018 Plínky, plenky… jde to i bez nich
2.5.2018 Oslavy Dne Země na kralupských školách
2.5.2018 Pozvánka na ekosemináře zdarma

25.4.2018 Labe v Neratovicích plné ryb
23.4.2018 Živá zahrada
17.4.2018 BezObalu
3.4.2018 Ohlédnutí za festivalem EVOLUTION

26.3.2018 Až se skládky naplní
22.3.2018 X. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje
6.3.2018 Hnojení našich zahrad

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
21.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

26.1.2018 Umíte dobře hospodařit s jídlem?
22.1.2018 Se seminářem o odpadech v MŠ Chvatěruby
16.1.2018 Zdravé jídelny ve školách

leaf