Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Informace o kvalitě ovzduší

Informace o kvalitě ovzduší

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou monitoruje aktuální stav ovzduší na základě dostupných neverifikovaných dat získaných z 20 měřicích stanic ve Středočeském kraji a Praze, jejichž provozovatelé jsou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Zdravotní ústav (ZÚ).

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu) a automaticky převáděna do grafické podoby a pomocí indexů kvality ovzduší rozlišena dle kvality ovzduší.

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou zpracovává na základě neverifikovaných dat měsíční a roční zhodnocení vývoje kvality ovzduší z vybraných měřicích stanic.

Měsíční zhodnocení kvality ovzduší v roce 2024

Roční zhodnocení vývoje kvality ovzduší

Smogové situace

Smogová situace je mimořádná situace, kdy úroveň znečištění ovzduší, např. SO2, NO2, O3, PM10, překročí některou z prahových hodnot.

Regulace je stav, kdy míra znečištění ovzduší je již tak vysová, že došlo k překročení regulační prahové hodnoty a pro vybrané (místní) stacionární zdroje platí zvláštní podmínky provozu. V uvedený stav mohou platit i další omezení jako např. omezení provozu silničních motorových vozidel apod.

V případě vysokých koncentrací přízemního ozonu se nevyhlašuje regulace, ale pouze varování bez omezení provozu.

Vyhlášení smogové situace či regulace nepředstavuje bezprostřední ohrožení zdraví či života. V případě, že se jedná o zdravého jedince, který nepatří do citlivé skupiny, nehrozí mu s vysokou pravděpodobností žádné zdravotní obtíže, přesto ani pro tuto skupinu obyvatel není smogová situace zdraví prospěšná.

  Informativní prahová hodnota Regulační / varovná prahová hodnota
SO2 250 µg.m-3
1 hod. průměr
500 µg.m-3
1 hod. průměr
NO2 200 µg.m-3
1 hod. průměr
400 µg.m-3
1 hod. průměr
PM10 100 µg.m-3
12 hod. průměr
150 µg.m-3
12 hod. průměr
O3 180 µg.m-3
1 hod. průměr
240 µg.m-3
1 hod. průměr

Užitečné odkazy

Předpověď rozptylových podmínek

Biometeorologická předpověď

Doporučení pro občany, jak se chovat v době smogové situace