Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od roku 2006 a je jedním z je odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě.

Ekologické centrum bylo založeno v Kralupech nad Vltavou na základě osvědčeného modelu poskytování informací o životním prostředí, jenž je od roku 2000 provozován v Mostě. Obě ekocentra navazují na vzor holandského dispečinku DCMR (Agentury na ochranu životního prostředí) v oblasti Rotterdamu.

Hlavním posláním ekocentra je zajišťovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatným Zeleným telefonem (800 195 342) a také např. službou Mobilní rozhlas.

Ekocentrum vyvíjí svou činnost také v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – vytvářejí vlastní projekty, lektorují výukové programy pro školky a školy. Osvětovou činnost také realizuje na venkovních akcích pro veřejnost.

Poslání ekocentra

  • zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí pro veřejnost,
  • vytvářet platformu pro výměnu názorů a odbourávat pomyslné komunikační bariéry mezi veřejností, orgány veřejné správy a průmyslovými podniky v problematice ochrany životního prostředí,
  • napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií,
  • přispívat vlastními projekty k rozšíření nabídky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
  • poskytovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a eko-spotřebitelství pro širokou veřejnost,
  • podílet se na řešení regionálních problémů ochrany životního prostředí.

Působnost

Ekocentrum sídlí v budově na Palackého nám. 6 v centru Kralup nad Vltavou. V oblasti jeho působení se nachází rafinérsko-petrochemický průmysl. Proto se ekocentrum zaměřuje svými aktivitami zejména na monitoring a ochranu životního prostředí v této oblasti, a to především na ovzduší.

Naše vize

Ekocentrum by mělo být a také je příkladem otevřené komunikace mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, včetně sdělovacích prostředků a nevládních organizací.

Dalším neméně důležitým záměrem ekocentra je vést mladší generaci k uvědomělému vztahu k přírodě a respektování trvale udržitelného rozvoje. Smyslem environmentálního vzdělávání, které ekocentra realizují, je předat žákům a studentům co nejvíce námětů, poznatků i příležitostí, aby dokázali posoudit míru přínosu vlastního chování člověka k životnímu prostředí. Vzbudit v nich vědomí, že člověk je nedílnou součástí přírody, kterou ke svému přežití budou potřebovat i další generace.

Dlouhodobým cílem ekocentra je rozšiřovat svou působnost do celého regionu, a to jak ve smyslu informačním (propagace informační služeb ekocentra), tak i vzdělávacím (environmentální vzdělávání na mateřských, základních a středních školách).

Ekocentrum se po celou dobu své činnosti snaží o zajištění přístupu obyvatel k informacím o životním prostředí, které rozvíjejí jejich vědomosti, dovednosti a motivují je k vytváření měst přátelských k životu.

Ekocentrum je členem