Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Jak se čistí voda v Kralupech nad Vltavou?

Jak se čistí voda v Kralupech nad Vltavou?Vyvěšeno: 22. 10. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 48-2021

IMG_20211014_130538.jpgJak se čistí voda v Kralupech nad Vltavou?

V průběhu října 2021 proběhly na dvou kralupských školách výukové programy z nabídky ekologického centra s názvem „Odpadní vody“, které byly doplněny exkurzemi na čistírnu odpadních vod. Tyto programy ekocentrum realizovalo díky individuální dotaci od města Kralupy nad Vltavou na školách zdarma.

První výukový program o odpadní vodě realizovala lektorka ECK se žáky 6. třídy ZŠ Komenského, zaměřené na ekologii, v pondělí 18. října 2021. Úvod programu patřil besedování o vodě jako takové, o její potřebě a důležitosti v našem životě. Jak vodu využíváme a čím jí znečišťujeme? Kam použitá voda odtéká, kdo a jak jí čistí? Těmto i dalším otázkám věnovali žáci pozornost a zajímali se i o to, jak můžeme v našich domácnostech zodpovědně zacházet s pitnou vodou tak, abychom jí zbytečně neplýtvali a zároveň jí co nejméně znečišťovali. Na tomto místě připomněla ekoporadkyně kralupským žákům, jak je důležité používat ekologicky šetrné prostředky na praní prádla, ale i k čištění a osobní hygieně.

Po výukovém programu následovala cesta autobusem do Lobečku a procházka na kralupskou čistírnu odpadních vod u dvora Strachov. Pracovník čistírny, pan Stanislav Nečada, přivítal žáky a rozdal každému leták s daty a informacemi o provozu této čistírny. Dále žákům vysvětlil přesný postup čištění odpadních vod z našich domácností, až po odtok vyčištěné vody do kanálu vedoucího do řeky. Odvodněný vyhnilý kal z čistírny likviduje specializovaná firma při dalším využití (kompostování, likvidace ve spalovnách atd). Kvalita vypouštěné vody do řeky je pravidelně kontrolována jak ze strany Středočeských vodáren, tak i Povodím Vltavy a ČIŽP.

Druhý výukový program o odpadních vodách absolvovali žáci deváté třídy ZŠ Václava Havla ve čtvrtek 14. října 2021. Pod dozorem pana Nečady se žáci opět prošli jednotlivé provozy čistírny. Voda z městské kanalizace přitéká nejprve na česle, které zachycují velké nečistoty. Problémy zde způsobují hlavně vlhčené ubrousky, které jsou ve vodě nerozpustné na rozdíl od toaletního papíru. Vlhčené ubrousky jsou vyrobené z materiálu na bázi plastu, a proto se ve vodě nerozpustí, ale namotají se na čerpadla a ucpávají je. Děti si prohlédly aktivační nádrže, jejich provzdušňování i nádrže usazovací.

Přebytečný kal je čerpán do vyhnívacích nádrží, kde se vytváří kalový plyn, který je jímán v plynojemu a dále využíván k provozu kogenerační jednotky. Ta produkuje elektrickou energii a jako vedlejší produkt teplo, jenž se využívá primárně k vyhřívání vyhnívacích nádrží a zároveň k vytápění provozní budovy ČOV Kralupy. Elektrická energie se vrací do sítě. Pro žáky byla exkurze velmi prospěšná nejen po stránce ekologické, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak složité je vyčistit vodu z našich domácností, ale také z hlediska rozhodování o svém budoucím studiu a povolání.

Po absolvování exkurze čistírny odpadních vod obdrželi žáci jako upomínku na svá předsevzetí ohledně zodpovědného a šetrného zacházení s vodou bambusové brčko. Všechny dárky vybíráme tak, aby byly opakovaně využitelné.

Monika Haňurová, Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Projekt "Učíme se s ekocentrem" byl finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 11. 2021 6:35