Kvalita ovzduší

Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Praha 7-Holešovice
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Exkurze pro kralupské základní školy

Exkurze pro kralupské základní školyVyvěšeno: 25. 10. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 49-2021

IMG_20211104_141241.jpgExkurze pro kralupské základní školy

V průběhu října 2021 proběhly na dvou kralupských školách výukové programy na téma „Odpady“, které byly doplněny exkurzemi na sběrný dvůr Technických služeb města Kralupy nad Vltavou. Tyto programy ekocentrum realizovalo díky individuální dotaci od města Kralupy nad Vltavou na školách zdarma.

První výukový program na téma „Odpady“ se uskutečnil na ZŠ Komenského pro žáky 6. ročníku v pondělí 4. října 2021. Ve třídě si lektorka pohovořila se žáky, kteří mají rozšířenou výuku ekologie, o odpadech, jak odpad vzniká, kam patří a co se s ním dále děje. Pozornost byla věnována také hierarchii nakládání s odpadem. Nejhorším způsobem nakládání s odpady je skládkování. Je lépe odpad energeticky zhodnotit ve spalovnách. Ještě lepší je ovšem vzniklý odpad třídit a recyklovat, případně kompostovat rostlinný odpad. Nejdůležitější je však prevence, snižování množství všech odpadů, snaha o minimalizaci odpadů. Žáci byli vedeni k tomu, aby si uvědomili, jak každý z nás může snížit množství odpadu, které sám produkuje.

Poté následovala exkurze na místní sběrný dvůr Technických služeb města Kralupy nad Vltavou (TSM). Ředitel TSM, Ing. Luboš Němec, žáky uvítal a představil tuto příspěvkovou organizaci města, poté následovala prohlídka areálu. Žáci si prohlédli kontejnery na objemný odpad, elektrozařízení a stavební suť, dále haly na elektronický odpad a další druhy odpadu. Pan ředitel jim vysvětlil, jak se odpady skladují a co se s nimi děje dále, po převzetí sběrným dvorem. Žáci viděli i lis na papír - karton, mlýn na polystyren, který se vrací zpět do výroby, halu kde se skladují kola pro Afriku, ale také zásoby posypové soli, která se používá v zimě k údržbě komunikací. Dívky a chlapci se také dozvěděli, kde se ukládá bioodpad a kam se následně vozí. Prohlédli si také vozový park technických služeb. Dozvěděli se také, že do sběrného dvora mohou přivézt jakýkoliv druh vytříděného odpadu, a že sběrný dvůr v Kralupech nad Vltavou je otevřen každý den včetně sobot a nedělí od 9 do 17 hodin. 

Ve čtvrtek 21. října 2021 absolvovala výukový program o odpadech s následnou exkurzí do sběrného dvora devátá třída ZŠ Václava Havla. Tentokrát výpravu přivítal a dvorem žáky odborně provedl pan Jiří Hájek. Žáci se nejprve seznámili s možnostmi sběrného dvora, jaký druh vytříděného odpadu sem mohou kralupští občané přivézt zadarmo a co za poplatek.

Pak už následovala prohlídka jednotlivých stanovišť odpadu, a tak žáci viděli vytříděný elektroodpad, polystyren, sklad motorového oleje či nebezpečného odpadu, dále starý papír a lis na karton, bioodpad a také halu, kam se ukládají kola pro Afriku. Na závěr prohlídky pan Hájek ukázal žákům vozový park technických služeb včetně menších elektromobilů i velkého popelářského auta. Zájemci si mohli vyzkoušet práci s novým městským vysavačem.

Všichni žáci vypracovali pracovní listy na probraná témata, obdrželi informační leták o odpadech a odpadní vodě. Jako upomínku na exkurzi obdrželi chlapci a dívky látkový sáček na opakované nakupování např. pečiva či zeleniny.

Monika Haňurová, Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Projekt "Učíme se s ekocentrem" byl finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 11. 2021 6:42