Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Cirkulární ekonomika, odpověď na dlouhodobou udržitelnost

Cirkulární ekonomika, odpověď na dlouhodobou udržitelnostVyvěšeno: 18. 4. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 17-2022

cirkular.jpgCirkulární ekonomika, odpověď na dlouhodobou udržitelnost

Lineární ekonomický model postavený na čerpání zdrojů, výrobě a likvidaci dosáhl svých hranic. Takovou zátěž životní prostředí nedokáže vydržet. Naopak s cirkulárním přístupem - s minimalizací odpadů a efektivním opětovným využíváním zdrojů, lze vytvořit hospodářství, jež bude současně udržitelné i ziskové.

Co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulace neboli obíhání, koloběh. Cirkulární ekonomika vytváří funkční a dlouhodobě udržitelné vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Co nejdokonalejším uzavíráním toků materiálů, jako jsou například plasty, textil či biomasa, oponuje stávající lineární ekonomice, v jejímž rámci se suroviny přeměňují na produkty, ty se následně prodávají a po skončení relativně krátké životnosti spalují nebo skládkují.

U nás v České republice prosazuje koncept cirkulární ekonomiky nevládní nezisková organizace INCIEN, která klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodloužení životnosti výrobků. Za symbol si vybrali kolibříka, jemuž je odedávna přisuzována schopnost znovuzrození. Tato symbolika odráží jejich předsevzetí dávat odpadu nový smysl a vracet materiály do oběhu. Materiály jako dřevo, stavební hmoty či plasty vnímají jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či pro nás, jednotlivce.

Jednotlivec je začátkem změny

Aby cirkulární ekonomiku mohlo do svého podnikání zavádět co nejvíce firem, je potřeba zjednodušit jim přístup ke kvalitním surovinám pro výrobu. Pomoci dokážeme jak my jako jednotlivci, tak i správné nastavení odpadového hospodářství.

Proč řešit odpad?

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku. Když už však odpad vznikne, je důležité jej řádně vytřídit. Dle nařízení Evropské unie musí míra recyklace v České republice dosáhnout 65 % v roce 2035. Česká republika však nastavila pro města a obce dle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) daleko vyšší cíle, a to míru třídění ve výši 70 %. Je proto nezbytné začít odpady řešit již nyní. Nesmíme přitom zapomínat na vzdělávání obyvatel, jelikož informovanost a motivace občanů je klíčovým prvkem v hospodaření s odpady. Díky správnému nastavení OH v obci či městě můžeme nejen ušetřit, ale také získat zajímavý zdroj financí.

Třídíte odpad? A děláte to správně?

Pokud ano, skvěle. Dejte si ovšem pozor na to, jestli třídíte správně. Upozorňuje na to i společnost JRK. Ta se věnuje odpadovému hospodářství obcí a měst. A protože jak sami říkají, lidé často nerozumí tomu, proč je třídění důležité, přišli s programem Partnerství. To řeší, jak v obcích budovat kapacity na vzdělávání o separaci a recyklaci odpadu. Navíc, pokud budou obce správně třídit, snižuje jim to náklady na svoz odpadu.

Výstavba s dlouhodobým horizontem - plánujte a předejděte demolici budovy

Nikde není přechod k cirkulárnímu modelu naléhavější než ve stavebnictví. Dům se navrhne - postaví se - stojí - využívá se - zdemoluje se. Po demolici vzniká odpad, který v České republice představuje více jak polovinu všech vyprodukovaných odpadů. Toto odvětví každoročně spotřebuje tři miliardy tun surovin, což z něj činí vůbec největšího konzumenta zdrojů produkujícího zhruba třetinu veškerých odpadů, z nichž většina končí na skládkách. Demoliční odpad se dá však z velké míry recyklovat, anebo ani nemusí vzniknout. Stavbu lze navrhnout tak, abychom ji po konci jejího životního cyklu mohli znovu využít, nebo efektivně zrecyklovat. Stačí k tomu mít stavbu naplánovanou. Tomu se v Česku např. věnuje architektonické studio crea-tura. To se o stavbu budovy zajímá jako o celek - tedy o celý životní cyklus. O plánování stavby, o výstavbu i o to, co se s ní stane, až doslouží. Problematika výstavby se dostává do centra pozornosti zásad a směrnic vydávaných EU, která je zastáncem cirkulární ekonomiky.

Udržitelné produkty ve stavebnictví

Jak už jsme zmínili, v cirkulární ekonomice by měly být výrobky používány co nejdéle – a v maximální míře mají být opětovně využity i po skončení životnosti. Existují firmy, které nabízí dlouhodobá řešení budov – nekonečně recyklovatelné izolace, akustické stropy a externí fasády.  Používají například přírodní vulkanický kámen a navrací se tak k zpět přírodě. Díky struktuře výroby kamenné vlny existuje možnost využít materiály, jež by jinak skončily na skládkách nebo downcyklaci.

Odpadní materiály ve stavebnictví

Obchodní model skupiny ROCKWOOL Group filosofii cirkulární ekonomiky zahrnuje. Tady upcyklují odpadní materiály, vlastní odpady recyklují v uzavřených smyčkách a navrhují produkty s dlouhodobou životností a nekonečnou recyklovatelností. Jednou z nehodnotnějších vlastností kamenné vlny je možnost vyrobit ji z materiálů, jež by jinak skončily na skládkách nebo byly downcyklovány. Zhruba třetinu celkového objemu jejich vstupních surovin tvoří nově využitý odpad z výroby kovů, elektráren a čističek odpadních vod. Upcyklují například strusku z metalurgického průmyslu, kal z čistíren odpadních vod a v menším objemu dokonce i vyřazenou keramiku z rozbitých umyvadel a toalet.

Cirkulární ekonomika v praxi

U mnoha český firem se začíná cirkulární ekonomika více a více projevovat v jejich nových byznys modelech. Firmy čím dál tím častěji zajišťují recyklaci svých výrobků a zařazují je do výroby. Zajišťují tak znovupoužití již nepotřebného materiálu a uzavírají materiálový kruh. Firem, které se o udržitelnost ve svých podnicích zajímají,  stále přibývá, což je jasný signál nového směřování firem v udržitelnější budoucnost.

Demontovatelnost

Další klíčový aspekt cirkulární ekonomiky se nazývá „demontovatelnost“. Abychom mohli produkty recyklovat, musí být snadné různorodé materiály oddělit a rozdělit podle patřičných kategorií. Použití modulárních a snadno demontovatelných stavebních materiálů rovněž umožní jejich opětovné využití při adaptaci, aniž by bylo nutné je hned vyhazovat. Zdroje, jakými jsou dřevo, plasty či kovy, jsou konečné. Důkazem je tržní situace, vzrůstající cena i materiálová krize. Tomu všemu můžeme zamezit, když využijeme cirkulární ekonomiku.

Výrobek již dosloužil? Vykupte ho zpět

Nad celým životním cyklem výrobku přemýšlí i ve firmě Egoé. Postupně zavádí zpětný odkup svých výrobků a materiál z nich využívají ve výrobcích nových. Díky svému myšlení si firma může dovolit garantovat i doživotní servis. Oni jsou důkazem, že lze mít designové výrobky, a přitom k podnikání přistupovat udržitelně. „Navrhujeme a vyrábíme produkty generační a dlouhodobě udržitelné. Znamená to, že musí být jednoduše opravitelné, abychom k nim mohli poskytovat doživotní servis. Postupně zavádíme i zpětný odkup vybraných výrobků, které mohou sloužit jako zdroj materiálu pro další výrobu,“ říká Luděk Látal, ředitel společnosti Egoé. Důkazem, že je pro Egoé materiál vzácná věc, je i projekt Didawood. Jedná se dřevěné hry a hračky, k jejichž výrobě využívají odpadní a zbytkový materiál.

Digitální platformy – elegantní řešení pro rozvoj cirkulární ekonomiky

Na cirkulární odpadové hospodářství se specializuje například i mezinárodní technologická a poradenská společnost Cyrkl.com. Díky pokročilým technologickým řešením pomáhá na největší digitální odpadové platformě v Evropě tisícům společností přetvořit odpad na zdroj. V rámci poradenských činností její tým odpadových expertů rovněž zpracovává cirkulární odpadové skeny přinášející firmám finanční úspory i redukci CO2. Cyrkl také vytváří tržní analýzy, přispívá k transferu recyklačních technologií a odpadové legislativy. Těmito aktivitami přináší inovace a principy cirkulární ekonomiky do světa nakládání se zdroji. Přidání produktu nebo jeho poptání trvá několik minut, registrace je zcela zdarma a online. Využívá již více než 10 964 klientů ze 126 zemí světa, které společně ušetřily přes 472 000 tun CO2.

Představte si obalovou logistiku velkého českého e-shopu s hračkami. Z Asie každý měsíc do českého skladu dorazí stovky barevných autíček, plyšáků a dinosaurů v nejrůznějších krabicích. E-shop ale používá vlastní, značkové obaly. Co si mají na skladu počít s takovým množstvím obalů k vyhození? Víte, že obchody musejí za likvidaci těchto krabic dle platné legislativy platit? Obchodní manažeři tomu sice rozumějí, ale stejně se jim to vůbec nelíbí. Existuje však elegantní řešení – online platformy, díky nimž se těchto krabic obchodníci nejenže zbaví, ale ještě na tom mohou i vydělat. Stačí se zdarma registrovat online na Cyrkl.com a přidat poptávku na recyklaci produktů.  Jednu z velkých cirkulárních příležitostí, kterou tato platforma pomohla firmám objevit, je právě opětovný prodej kartonových krabic nadnárodních firem, které namísto úhrady poplatku za likvidaci obalů dostaly naopak ještě zaplaceno.

A tak se vyřeší efektivně i to, co se zdá neřešitelné. Koncept cirkulární ekonomiky, klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodloužení životnosti výrobků, a tak nám nabízí jedinou udržitelnou cestu. Hodně štěstí všem, kteří hledají jak by to šlo jinak a lépe.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy n/Vltavou

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.crea-tura.com
https://www.rockfon.cz/o-nas/nas-zpusob-mysleni/udrzitelnost-a-cirkularni-ekonomika/?gclid=EAIaIQobChMIg7fVi6fI9gIVBNN3Ch0A-wyREAAYASAAEgLfWPD_BwE
https://spolecne-udrzitelne.cz/aktuality/inovace/jak-vypada-cirkularni-ekonomika-v-praxi-a-jak-vstupuje-do-byznys-modelu-ceskych-firem
https://incien.org/
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cirkulace
https://www.meneodpadu.cz/
https://www.cyrkl.com/cs


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 04. 2022 13:43