Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Zpráva o životním prostředí 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Zpráva o životním prostředí 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácnostíVyvěšeno: 3. 1. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 01-2023

landscape-ge55c57dda_640.jpgZpráva o životním prostředí 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje i rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny, říká Zpráva o životním prostředí za rok 2021, kterou projednala vláda před koncem roku 2022.

V lokálních spalovacích zařízeních na tuhá paliva vzniká kvůli nedokonalému spalování, a to zejména při roztápění, množství tuhých částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších látek, které mají negativní vliv na zdraví obyvatel. Emise jsou vypouštěny na rozdíl od průmyslových provozů z nižších komínů, a proto nemají možnost se v okolním vzduchu rozptýlit. Lidé jsou tak vystaveni zejména prachu (PM10, PM2,5) a benzo(a)pyrenu, což se podepisuje na jejich zdraví.

MŽP vedle dotační podpory na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, nabízí také dotace na snížení spotřeby energií pro domácnosti z programu Nová zelená úsporám. Nedávno navíc ministerstvo představilo dotaci s názvem Nová zelená úsporám Light, která cílí na rodiny seniorů a nejzranitelnější domácnosti. Lidé tak mohou provést rychlé a jednoduché zateplení domů a dostanou dotaci až do výše 150 tisíc korun. Příjem žádostí se odstartuje 9. ledna 2023.

Výběr zjištění Zprávy o životním prostředí za rok 2021

  • SUCHO

Půdní sucho nemělo na rozdíl od předchozích let plošný charakter a ve vyšší intenzitě zasáhlo pouze oblast jižní Moravy. Změna klimatu se projevovala nejen růstem průměrně roční teploty, ale také výkyvy teplot a srážek a také rostoucí extremitou hydrometeorologických jevů. V červnu 2021 zasáhlo jižní Moravu nejsilnější tornádo v historii Česka, které způsobilo oběti na životech a miliardové škody na majetku.

  • EKONOMIKA

V roce 2021 i přes pokračující covidovou pandemii rostla ekonomika po jejím výrazném propadu v předchozím roce. Nárůst výroby, vyšší mobilita i větší spotřeba domácností zvýšily tlak na životní prostředí. Klesala materiálová i energetická náročnost ekonomiky.

  • KVALITA POVRCHOVÝCH VOD

V porovnání s rokem 2000 se díky technologicky lepšímu čištění odpadních vod podařilo ve vodních tocích zredukovat obsah amoniakálního dusíku a celkového fosforu. Nicméně, některé úseky vodních toků jsou stále hodnoceny jako silně nebo velmi silně znečištěné.

  • KŮROVCOVÁ KALAMITA

Průběh počasí v roce 2021 zmírnil vývoj kůrovcové kalamity v lesích a vedl k meziročnímu snížení těžby kůrovcového dřeva.

  • BIODIVERZITA

Zhoršovaly se ukazatele stavu biodiverzity a lesní a zemědělské krajiny, pokračovalo zmenšování přírodních biotopů a pokles početnosti ptačích populací.

  • PŮDA

Trvá trend snižování rozlohy zemědělské půdy (zejména orné) půdy a zvyšuje se rozloha zastavěných ploch.

  • DOPRAVA

Většina spotřeby energie v dopravě pocházela stále ze spalování fosilních paliv. Rostla ale registrace vozidel na alternativní pohon – v roce 2021 přesáhl jejich podíl desetinu z registrací nových osobních automobilů.

Podrobnější informace najdete na stránkách MŽP - https://www.mzp.cz/cz/news_20221116-Zprava-o-zivotnim-prostredi-2021-Kvalita-ovzdusi-se-zlepsuje-problem-zustava-vytapeni-domacnosti

Foto: pixabay.com


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 01. 2023 13:06