Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Elektrické kompostéry

Elektrické kompostéryVyvěšeno: 10. 8. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 34-2023

fruit-3928500_640.jpgElektrické kompostéry

Ze statistik vyplývá, že až 60 % lidí se v dnešní době stravuje mimo domov.  Restaurace a kavárny jsou tedy místa, kde vzniká velké množství organického odpadu. Přitom se dá tento organický odpad skvěle využít, pomoci znovuvyužití mohou elektrické kompostéry.

V potravinářském průmyslu se ročně vyprodukují tuny odpadu. Skoro 70 % z celkového množství tvoří organický odpad. Jedná se o zbytky živočišného nebo rostlinného původu, které jsou degradovány mikroorganismy. Jen české gastro podniky ročně vyhodí až 27 000 tun zbytků. Zbytky z kuchyní často končí ve směsných odpadech a ten skončí na skládce, kde se nerozloží, ale shnije a zatíží životní prostředí emisemi. Některé podniky namísto vyhazování tyto zbytky drtí a vypouštějí do kanalizace.

O bioodpadu se diskutuje čím dál tím častěji, jelikož tvoří významnou složku odpadů. Bohužel většina podniků se jeho recyklací příliš nezabývá. Potravinářský průmysl po celém světě hledá řešení, jak co nejefektivněji organický odpad využít a jak omezit plýtvání potravinami na minimum.

Česká republika se zavázala snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na celkovém množství odpadů končícím na skládkách. V současné době tak mají všichni původci, tj. všechny podnikatelské subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní, které je potřeba řádně třídit, skladovat a předávat za úhradu. Druhou možností je předcházení vzniku bioodpadu jeho zpracováním v kompostérech, například v těch elektrických. Tyto kompostéry jsou nejen ekologickou variantou k povinnému svozu certifikovanou společností, ale navíc pomáhají producentům gastroodpadu snižovat jejich náklady.

Elektrické kompostéry 

Elektrické kompostéry představují alternativu ke skládkám. Technologicky pokročilá kompostovací zařízení přeměňují organický odpad na vysoce kvalitní kompost v rámci časového horizontu 24 hodin. Kompostér se umísťuje přímo do gastroprovozu v samostatné místnosti a denně do něj pracovníci kuchyně vkládají gastroodpad – bez potřeby další manipulace. Nabídka elektrických kompostérů se pohybuje od objemu ročního odpadu 2 000 kg až 100 000 kg. Zařízení nabízí vysokou účinnost s bezkonkurenčními výsledky během svého provozu.

Technologie elektrických kompostérů se skládá ze 3 základních částí: biologické, fyzikální a mechanické. Během celého procesu vznikají plyny, jako u jakéhokoliv biologického rozkladu. Tyto plyny jsou vedeny přes deodorizační filtr, který obsahuje aktivní nanouhlíkaté částice. Ty pohlcují veškeré závadné plyny a do odpadu či exteriéru (dle stavebních dispozic) uniká pouze vodní pára a CO2.

Elektrické kompostéry jsou plně automatické a své procesy si vyhodnocují zcela samy. Z uživatelského hlediska je tedy zapotřebí pouze odpad denně vkládat a díky redukci objemu až o 90 % jednou za 2-3 týdny odebrat vzniklý hygienizovaný substrát.

Po 24 hodinách se hmotnost odpadu zredukuje až o 90 % a z gastroodpadu vznikne kompost (například z 10 kg gastroodpadu vznikne 1 kg kompostu, tento kompost lze dále zapracovat do půdy – již více není odpadem). Množství gastroodpadu pracovník denně zapisuje do vlastní evidence. Jediným nákladem na provoz je elektrická energie (nízká spotřeba). Proces je bezzápachový, zařízení je schváleno ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a Státní veterinární správou

V kompostu se zbytky z kuchyně promění v cenné hnojivo, které je navíc zcela přírodní, takže nezatěžuje životní prostředí. Mnohá školská zařízení, ve kterých se nacházejí elektrické kompostéry, využívají kompost pro výukové účely. V rámci školní výuky jsou děti vedeny k separaci všech druhů odpadů a vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu. Praktickým příkladem je tak i zapracování kompostu do země, jako organické hnojivo ve školní zahradě. Jiné využití kompostu prosazuje třeba Základní škola jazyků v městě Karlovy Vary. Substrát od školy odebírá Správa lázeňských parků a využívá ho jako hnojivo pro městské parky.

Kompostem se bezvadně hnojí jak na jaře, tak na podzim, dejte ale pozor kompost nefunguje jako substrát. To znamená, že nelze kompostovou zeminu používat například do květináčů samostatně. Kompost je třeba vždy smíchat tak, aby v květináči tvořil cca 1/4 obsahu. Dá se přisypat k okrasným květinám, zelenině, stromům i do trávníku. Ušetříte tedy za nákup umělých hnojiv a dosáhnete bohatší úrody.

Svoz gastroopadů je pro restaurační zařízení i vývařovny často finančně náročný. Elektrické kompostéry jsou nejen ekologickou variantou k povinnému svozu certifikovanou společností, ale navíc pomáhají producentům gastroodpadu snižovat jejich náklady.


Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com
 

Zdroje:

https://svetprumyslu.cz/gastronomie-na-ceste-k-udrzitelnosti-diky-recyklaci/
https://www.enviweb.cz/124717


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 08. 2023 15:47