Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Víte, co znamená zkratka LCA?

Víte, co znamená zkratka LCA?Vyvěšeno: 17. 1. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 02-2024

plastic-4473974_640.jpgVíte, co znamená zkratka LCA?

LCA (anglicky life cycle assessment) je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Pomoci LCA můžete zjistit náročnost uhlíkové stopy při výrobě spotřebního zboží, potravin, jejich obalů nebo služeb. Tato metoda posuzuje životní cyklus od výroby produktu až po zpracování jeho odpadu. Jak můžete začlenit metodu LCA v běžném životě se dozvíte v našem článku.

Metoda LCA vznikla v USA na přelomu 60. let 20. stol. V Evropě se objevila až na konci 70. let 20. stol. Během této doby došlo k vylepšování metody posuzování a také ke změnám názvu. Současný název LCA – Posuzování životního cyklu – vznikl až v roce 1990. V roce 2006 byla vydána ČSN EN ISO 14040 stanovující členění, principy a způsob posuzování životního cyklu materiálů. Na trhu jsou již dostupné komerční databáze, které usnadňují práci při stanovování LCA materiálů.

Jde o metodu, která posuzuje životní cyklus produktu, jeho odpadu, včetně jeho využití. To je důležité především z hlediska dopadu na životní prostředí. Metoda LCA má pevně danou strukturu a provádí se dle mezinárodních norem. LCA je systematický proces, kterým jsou posuzovány dopady recyklace jednotlivých tříděných odpadů (papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů) na životní prostředí ve všech fázích jejich životního cyklu od odložení odpadů do kontejnerů až po jejich recyklaci a využití, tedy náhrady primární suroviny.        

Životní cyklus každého produktu má čtyři hlavní – stádia:

 • získávání surovin,
 • výroba produktu,
 • užívání produktu,
 • odstranění produktu.

Každý výrobek má v každém stadiu různý dopad, některé výrobky jsou náročné ve fázi získávání surovin, jiné zase třeba ve fázi užívání. Například papírové výrobky mají velmi náročnou fázi výroby (vysoká spotřeba energií, používané chemikálie, vznikající odpadní vody při výrobě). Při opětovném používání papírových výrobků však dochází ke snížení dopadu fáze odstranění produktu.

Dobrým příkladem pro porozumění LCA mohou být např. nákupní tašky. V obchodech v poslední době vídáme jako ekologickou variantu plastové nákupní tašky („igelitky“) a papírové tašky. V porovnávací studii LCA cyklu provedené na VŠCHT vyplývá, že obyčejná tenká plastová taška (vyrobená z HDPE) 1x použitá má dopad na životní prostředí srovnatelný jako 1x použitá taška papírová. Nejvyšší dopad má 1x použitá pevná plastová taška (vyrobená z LDPE) a nejnižší textilní polyesterová taška (využívaná po dobu 1 roku). Dalším důležitým závěrem studie je, že opětovné užití jednorázových tašek vede ke snížení environmentálních dopadů jejich životních cyklů a při pětinásobném použití tenkých igelitek a papírových tašek se dopad sníží natolik, že se až vyrovná dopadu tašky látkové (polyesterové).

Na každý nákup tedy noste svou vlastní tašku a nekupujte si zbytečně pokaždé novou.

Často zapomínáme na důležitý faktor životního cyklu každého výrobku, kterým je doprava. Doprava hraje významnou roli ve všech fázích životního cyklu výrobku, ve fázi výroby se jedná o dopravu surovin a pak i doprava vznikajících odpadů k jejich odstranění, následně je třeba dopravit produkty k distributorovi a poté ke spotřebiteli, nakonec, když produkt doslouží, je potřeba jej dopravit k odstranění. Doprava má velmi významný dopad na životní prostředí. Například dopad dopravy ze Španělska na životní prostředí je 8,5x vyšší než doprava z Jižní Moravy do Prahy. Zkuste si na to vzpomenout, při nákupu potravin a zamyslet se, jaké produkty můžete koupit z České republiky. Zdaleka není možné zakoupit všechny výrobky vyrobené v České republice nebo v okolí, ale u potravin je možné obvykle vybrat ty, které k nám cestovaly nejkratší vzdálenost.

A pokud jste porozuměli zkratce LCA, bude pro vás hračka zkusit náš kvíz:

1. Když dopijete mléko, vyhodíte nápojový karton do:

 1. směsného odpadu
 2. do žlutého kontejneru

2. Ovoce v obchodě si dáte do:

 1. igelitového sáčku
 2. do vlastního sáčku, tašky

3. Co uděláte se starou televizí?

 1. položíte vedle kontejneru
 2. odnesete do sběrného dvora

4. Kterou okurku si koupíte?

 1. z ČR
 2. ze Španělska

5. Žízeň zchladíte vodou ...

 1. z kohoutku
 2. z lahve

6. Telefon si koupíte ...

 1. každý rok, aby byl stále nový
 2. až když starý doslouží

 

Iveta Mrkáčková
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

Analýza životního cyklu (LCA, Life Cycle Analysis) - Samosebou.cz
Příklady využití konceptu životního cyklu LCA – Enviwiki
https://www.enviwiki.cz/wiki/Hodnocen%C3%AD_%C5%BEivotn%C3%ADho_cyklu_v%C3%BDrobku
LCA analýza v praxi - Obaly 21


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 01. 2024 12:09