Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Kralupy - čisté město

Kralupy - čisté město

logo2.pngMyšlenka projektu Kralupy čisté město se zrodila v Ekologickém centru Kralupy nad Vltavou v roce 2008. Podnětem k jeho realizaci se staly četné dotazy a stížnosti obyvatel města, se kterými se pracovníci ekocentra setkali od roku 2006, tedy od založení centra ve městě. Již od počátku si projekt kladl za cíl podnítit zájem místních obyvatel o životní prostředí v bezprostřední blízkosti jejich bydliště pozitivním směrem. A mnohé se od té doby změnilo k lepšímu.

Důležitá je zejména osvěta, které je v tomto projektu věnována velká pozornost. Cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, majetku a jiným vytvořeným hodnotám od mnohdy nelegálního jednání. Zvláštní pozornost je věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacím o přírodních zajímavostech. Společně s veřejností, podniky a veřejnou správou pracujeme stále na zlepšení.

Projekt současně vybízí k zapojení základních a středních školy, ale také veřejnosti a podniků. Kromě patronátu lokality je možné projekt podpořit i formou sponozoringu či reklamy, zakoupením doprovodných materiálů nebo jinou nabídkou pomoci.

 

Udržitelnost projektu

Cílem projekt Kralupy – čisté město je zapojit do něj co nejvíce lidí – nejen školáků, ale také veřejnost. A to pomocí adopcí lokalit či jen prostým nahlášením problému nebo zasláním návrhu na zlepšení některé z lokalit ve městě.

Do budoucna plánujeme pokračování v nejoblíbenějších aktivitách projektu, kterými jsou Dny patronů. Vždyť někteří původní patroni, přebírající patronát, již vyrostli a na jejich místo přišli jiní, kteří také potřebují být touto zábavnou formou vzděláni v oblasti udržení čistoty a pořádku ve městě.

Stejně tak bude stále k dispozici služba bezplatného telefonu pro všechny občany města s dotazy, podněty či stížnostmi. Ke konzultaci problému lze nadále využít i e-mailového spojení či osobní návštěvy v kanceláři ekocentra. Stále také budeme informovat o dění ve městě prostřednictvím našich zpráv, které rozesíláme i do dalších místních médií a udržovat stále aktuální webové stránky projektu.

Pro patrony plánujeme sepsání různých zábavně-naučných aktivit, které mohou žáci se svými vyučujícími praktikovat během vyučovacích předmětů v lokalitách, nad kterými mají patronát.

Bez vás by ostatně celý projekt nemohl existovat. Vždyť krásné a čisté město tu není pro ekocentrum, ale především pro jeho občany. Velmi si vážíme podpory vedení města, ať už se jedná o podporu finanční z grantového schématu či informační, nebo spolupráci při vyřizování dotazů a přípravě venkovních akcí.

Nemalý dík patří i soukromým sponzorům, jakými jsou společnosti AVE Kralupy s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s., místní organizace ČSOP, dále Městská policie Kralupy n/Vlt., psí útulek Lesan či DDM, jež poskytují odměny našim patronům či jsou ochotny přijít si s nimi hovořit a předat své znalosti a zkušenosti.

Především díky podpoře, hmotné i nehmotné, výše uvedených sponzorů, má projekt šanci na svůj další vývoj a rozvoj.