Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > ORLEN Unipetrol s.r.o. - 24.3.2022

ORLEN Unipetrol s.r.o. - 24.3.2022Datum konání:
24.3.2022

Ve čtvrtek 24.3.2022 došlo v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. k mimořádné události – kontaminaci chladicích vod. V objektu chlazení odpadních vod, které jsou vypouštěny na městskou čistírnu odpadních vod Kralupy a před tímto vypouštěním jsou dochlazovány chladicí říční vodou, došlo k netěsnosti na výměníku a následně ke kontaminaci chladicí vody vodou odpadní. Vzhledem k probíhající zarážce je odpadní voda znečištěna výplachovými vodami ze zařízení pro výrobu syntetického kaučuku. V důsledku uvedené události je tudíž v současné době na tzv. Otevřeném kanálu společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. pozorovatelný kontaminovaný pás v délce cca 200 m, kontaminace se projevuje mléčným zabarvením vody. Odpadní vody jsou znečištěny roztoky „mýdel“ – kalafunát a stearát. Nejedná se o nebezpečné nebo toxické látky, ve vlastním kanále nebyl pozorován úhyn živočichů. Vzhledem k malému průtoku chladicích vod dochází k velmi pomalému odtoku znečištěné vody, cca 50 m/hodinu. Dosud nedošlo k zasažení řeky, odtok dosáhne výusti v pozdějších odpoledních hodinách. Situace byla konzultována s pracovníky příslušných orgánů státní správy (MěÚ Kralupy, ČIŽP) a s pracovníkem Povodí Vltavy s.p. – navržený postup pro odstranění – pomalé vypouštění do recipientu - byl vyhodnocen jako nejsmysluplnější řešení situace. Stav vody v Otevřeném kanále a rovněž v řece Vltavě bude dále monitorován. Vzhledem k povaze znečištění nehrozí významné ovlivnění kvality vody v řece Vltavě.