Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Kralupy - čisté město > Patroni jednotlivých lokalit

Patroni jednotlivých lokalit

1. Základní škola Václava Havla

Žáci jsou v rámci environmentálního vzdělávání zapojeni do řady projektů a akcí, z nichž jednou je i patronát Kralupy – čisté město. Škola je patronem lokality parku v ulici U Parku. Slavnostní předání patronátu proběhlo 27. října 2009.


2. Klub českých turistů Kralupy a Turistický oddíl mládeže 3511 Vltavský paprsek

KČT byl v Kralupech nad Vltavou založen 25. března 1925. Dnes má téměř 300 členů a patří mezi nejaktivnější organizace ve městě. KČT Kralupy převzal patronát nad lokalitou lesíka mezi koupalištěm a řekou Vltavou. Předání patronátu proběhlo v listopadu 2009.


3. Základní škola Jodlova

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se zdravotním postižením s upraveným vzdělávacím programem. Žáci jsou v rámci environmentálního vzdělávání zapojeni do projektů tříděného sběru a soutěže Recyklohraní, pořádají exkurze a v rámci projektu Kralupy – čisté město pravidelně monitorují stav prostředí v parku pod nemocnicí a hodnotí chování občanů města k této lokalitě. Symbolický patronát nad Parkem pod nemocnicí byl žákům že předán u příležitosti Dne Země 20. dubna 2011.


4. Základní a mateřská škola Třebízského 523

Žáci ZŠ Třebízského jsou zapojeni do environmentální výchovy nejen v rámci různých projektů, ale také v rámci běžného provozu školy. Starají se totiž o 2 zimní zahrady plné květin. V rámci projektu Kralupy – čisté město má škola pod patronátem 2 lokality - školní zahradu a Seifertův park. Škola vstoupila do projektu v říjnu 2013.

 

5. Skautské středisko Střelka

První skautský oddíl založili v Kralupech nad Vltavou v roce 1935 bratři Jožka Švarc ze Slaného a Zdeněk Čadek z Kralup. Oddíl měl tehdy 14 členů a místem jejich klubovny byla tehdejší mateřská škola v Přemyslově ulici. Tam sídlí skautské středisko dodnes. Budova ale již není mateřskou školou, ale řádným skautským domem a nese jméno Bára. V současné době funguje při středisku Střelka 6 oddílů – Benjamínci, Světlušky, Vlčata, Skautky, Skauti a Roveři. Skautské středisko Střelka má patronát nad Lesoparkem na Hostibejku od června 2014. Pořádá zde každoročně pořádá úklidové akce pro veřejnost.


6. Základní škola Generála Klapálka

Základní škola Generála Klapálka funguje od roku 1977. Kapacita školy je 760 žáků. Stejně jako v jiných základní školách, i zde jsou žáci zapojováni do environmentálních problémů dnešního světa. Kromě specializovaných exkurzí probíhá na škole sběr papíru a žáci se účastní řady soutěží s ekologickou tématikou. Do projektu Kralupy – čisté město se přihlásil kolektiv školní družiny. Patronát nad Parkem Velvarka byl školní družině ze ZŠ Gen. Klapálka předán 20. října 2014.


7. Základní škola Komenského

Základní škola na Komenského náměstí 198 v Kralupech nad Vltavou má více než stoletou historií. Školu navštěvuje zhruba 500 žáků, je zapojena do projektu Zdraví do škol, který pomáhá zábavně uvádět do praxe zásady životního stylu pro budoucí zdraví dětí i dospělých. Stejně jako v jiných základní školách, i zde jsou žáci zapojováni do environmentálních problémů dnešního světa. Na škole probíhá sběr papíru, hliníkových obalů a víček od PET lahví. Žáci se účastní řady soutěží s ekologickou tématikou. Do projektu Kralupy – čisté město se škola přihlásila v dubnu 2016. Patronát nad Husovým parkem na sídlišti Cukrovar byl předán osmým třídám školy dne 29. dubna 2016.

Ekocentrum, ve spolupráci s místní pobočkou ČSOP, vysadilo v parku 2 stromy (odrůda jeřáb muk), které jsou označeny cedulkami.

 

8. Lesní mateřská škola Kulíšek z. s.

Zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek se nachází „V Cípu“ na hranici Přírodního parku okolí Okoře a Budče Mezi lokalitami V Rusavkách, Pod Hájkem a Hradiště. Kulíšci si pod svojí patronaci vzali les v Minicích, v lokalitě Pod Hradištěm, v červnu 2017.


9. Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická

Gymnázium, bylo v Kralupech nad Vltavou slavnostně otevřeno v roce 1931, a bylo pojmenováno po slavném hudebním skladateli a rodákovi z blízké Nelahozevsi, Antonínu Dvořákovi, jehož jméno nese škola dodnes. Tuto školu navštěvuje cca 450 studentů. Studují zde jak studenti osmiletého gymnázia, tak čtyřletého a dále studenti střední odborné školy ekonomické. Do projektu Kralupy – čisté město se škola přihlásila v dubnu 2019. Škola má patronát nad zahradou školy - arboretem, které zde bylo založeno v září 2018, při oslavách 95. let gymnázia.

Ekocentrum, ve spolupráci s místní pobočkou ČSOP, s p. Málkem, provedlo v místě arboreta výsadbu několika stromů a keřů.


10. Farní charita Kralupy nad Vltavou

Farní charita Kralupy je církevní organizace, která provozuje mimo jiné i nízkoprahové zařízení. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je odpoledním klubem s názvem „Rep Sun“, který se snaží vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty ve věku 6–26 let. Klub mohou navštěvovat všechny děti a mládež z Kralup a okolí. Nízkoprahové zařízení FCH Kralupy převzalo patronát nad skateboardovým hřištěm na sídlišti Cukrovar dne 17. října 2019.

 

11. Základní škola 28. října 182

Základní škola 28. října 182 je pětitřídní plně organizovaná škola s I. stupněm základního vzdělávání s kapacitou 150 žáků. Žáci jsou ve škole zapojováni do environmentálních problémů dnešního světa. Pravidelně se účastní projektů třídění odpadu, sběru papíru a víček od PET lahví. Do projektu je přihlášen kolektiv žáků 4. ročníku. Patronát nad Parkem pod Macalákem byl čtvrťákům předán 16. října 2023.