Kvalita ovzduší

Praha 8-Kobylisy
Letiště Praha
Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol
Beroun
Kutná Hora-Orebitská
Kladno-střed města
Kladno-Švermov
Mladá Boleslav
Ondřejov
Příbram-Březové Hory
Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > 7. září - Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu

7. září - Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohuDatum konání:
7.9.2023

Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu vyhlásilo Valné shromáždění OSN na 7. září s cílem posílit mezinárodní spolupráci při zlepšování kvality ovzduší a snižování jeho znečištění. Vyhlášení bylo provedeno prostřednictvím rezoluce 74/212 a přijato na 52. plenárním zasedání tohoto shromáždění dne 19. prosince 2019.

Rezoluce byla přijata bez hlasování, což obecně naznačuje, že všechny země uznávají důležitost tohoto tématu, jsou v této otázce jednotné a neexistují žádné zjevné rozpory. Valné shromáždění v této rezoluci zdůraznilo ,,potřebu posílit mezinárodní spolupráci na globální, regionální a subregionální úrovni v různých oblastech souvisejících se zlepšováním kvality ovzduší, včetně shromažďování a využívání údajů, společného výzkumu a vývoje a sdílení osvědčených postupů". Součástí je zvláštní zaměření na nepřiměřený dopad špatné kvality ovzduší na ženy, děti a starší osoby.

Cílem mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí; ukázat úzkou souvislost kvality ovzduší s dalšími environmentálními a rozvojovými výzvami, jako je změna klimatu; podporovat řešení, která zlepšují kvalitu ovzduší, sdílením využitelných poznatků, osvědčených postupů, inovací a úspěšných příkladů; a spojit různé aktéry pro společné národní, regionální a mezinárodní přístupy k účinnému řízení kvality ovzduší.

Akce konané na den modré oblohy
Den čistého ovzduší se zaměřuje na zvýšení povědomí o problému znečištění ovzduší a podporuje akce, které mohou pomoci znečištění snížit. Tyto akce mohou zahrnovat například omezení emisí z průmyslu a dopravy, podporu čistších zdrojů energie, zlepšení kvality paliv a podporu většího používání veřejné dopravy nebo jízdy na kole.

 • Kampaně na sociálních médiích s hashtagem #CleanAirNow nebo #BreatheLife.
 • Veřejné akce, jako jsou festivaly, koncerty a přednášky o kvalitě ovzduší.
 • Iniciativy pro podporu udržitelné mobility, jako jsou kampaně na podporu používání jízdních kol nebo veřejné dopravy.
 • Programy na snižování emisí znečišťujících látek v průmyslu a energetice.
 • Programy na monitorování kvality ovzduší a informování veřejnosti o aktuálních úrovních znečištění.
 • Kampaně na podporu cyklistiky, chůze nebo hromadné dopravy

Organizace, které se podílejí na dni za modrou oblohu
Mnoho organizací se podílejí na podpoře čistého ovzduší. Spolupracují dohromady a pořádají akce po celém světě. Součástí jsou zdravotnické, klimatické a vědecké organizace.

 • Světová zdravotnická organizace (WHO) - podporuje osvětu o negativním vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví a podporuje zlepšení kvality ovzduší po celém světě.
 • Program OSN pro životní prostředí (UNEP) - koordinuje celosvětovou kampaň ,,BreatheLife", která má za cíl snížit znečištění ovzduší a zlepšit kvalitu ovzduší pro všechny.
 • Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) - monitoruje kvalitu ovzduší v Evropě a pomáhá vytvářet opatření na snížení znečištění ovzduší.
 • Mezinárodní energetická agentura (IEA) - podporuje přechod na udržitelné zdroje energie a vytváří strategie pro snížení emisí skleníkových plynů.
 • Národní vlády a místní orgány - přijímají opatření pro snižování znečištění ovzduší a zlepšování kvality ovzduší ve svých zemích a městech.

Česká republika

V oblasti snižování emisí bylo v posledních 30 letech dosaženo významného pokroku. Velký podíl na tom mají rozsáhlé investice v sektoru energetiky, průmyslu i dopravy. Významně přispívá i výměna starých kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější zdroje vytápění. Přes všechny tyto kroky není kvalita ovzduší v některých částech ČR stále na požadované úrovni, což představuje zvýšené riziko pro zdraví lidí. Ze strategických dokumentů ministerstva vyplývá, že jednou z nejdůležitějších výzev je především další snížení emisí z lokálních topenišť. Kromě opatření realizovaných přímo v ČR je potřeba intenzivnější a efektivnější spolupráce i v rámci mezinárodního společenství, jelikož znečištění ovzduší nezná hranic a šíří se v rámci celé severní polokoule.

Aktuální stav ovzduší v ČR můžete sledovat na webu ČHMÚ.

Zprávu o kvalitě ovzduší na území ČR v roce 2022 naleznete zde.